H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "BERGEN" 1909 - 1940 / 1945 - 1954  
    Fortegnelse nr. P71  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     15.04.2020    
    PERIODE:     1909 - 1940 / 1945 - 1954 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L C M X 1 -   1 -  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Bergen" 4 1909 - 1940   4 [P] "Skipet" 2/1976  
  5     "Sperrwachtschiff 14" 5 1940 - 1945   5 [P] "Skipet" 2/1990  
  6     "Bergen" 6 1945 - 1954   6 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 7 1909 - 1954   7 [P] "Skipet" 2/1990  
  8 Grimstad Ophugnings Co., Grimstad 8 1954   8 [P] "Skipet" 2/1990  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Byggeår   1909 9 -   9 [P] "Skipet" 2/1990  
  10 Byggenummer   58 10 -   10 [P] "Skipet" 2/1976  
  11 Skrog   Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 11 -   11 [P] "Skipet" 2/1976  
  12 Utrustning   Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 12 -   12 [P] "Skipet" 2/1976  
  13 Type   - 13 -   13 -  
  14 Skrogutforming [ A ] Konvensjonelt 14 1909 - 1920   14 HMI  
  15   [ B ] Konvensjonelt, hel stormdekker 15 1920 - 1954   15 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  16 Klasse   - 16 -   16 -  
  17 Materiale   Stål 17 -   17 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  18 Maskinfabrikant   Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 18 -   18 [P] "Skipet" 2/1990  
  19 Maskin produsert   1908 19 -   19 [P] "Skipet" 2/1990  
  20 Maskin   1 x Tripple Expansion damp 20 -   20 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  21 Effekt   700 ihk 21 -   21 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  22 Fart   12.3 kn 22 -   22 [P] "Skipet" 2/1990  
  23 Forbruk   - 23 -   23 -  
  24 Lengde   48.04 m 24 -   24 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  25 Bredde   7.86 m 25 -   25 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  26 Dybde   3.35 m 26 -   26 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  27 Brutto registertonnasje [ A ] 486 t 27 1909 - 1920   27 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  28   [ B ] 553 t 28 1920 - 1954   28 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  29 Netto registertonnasje [ A ] 266 t 29 1909 - 1920   29 [P] "Skipet" 2/1990  
  30   [ B ] 320 t 30 1920 - 1954   30 -  
  31 Dødvekttonnasje   - 31 -   31 -  
  32 Bilkapasitet   0 32 -   32 HMI  
  33 Trailerkapasitet   0 33 -   33 HMI  
  34 Passasjersertifikat   Ja 34 -   34 HMI  
  35 Mannskap   Ja 35 -   35 HMI  
  36 Passasjerlugarer   1 [1-køys], 16 [2-køys], 7 [4-køys] 36 -   36 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  37 Mannskapslugarer   9 37 -   37 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  38 Dekkshøyde   0 38 -   38 HMI  
  39 Akseltrykk   0 39 -   39 HMI  
  40 Tilleggsinformasjon   - 40 -   40 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  41 01.1909     Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Bergen" [ A ]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 41 [P] "Skipet" 2/1990  
  42       Byggesum: 235 000 NOK. 42 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  43
 
    Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 43 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  44 sommer 1910     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 44 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  45 ca.08.1910     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 45 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  46 1917     Tatt ut av trafikk Stavanger - Bergen. 46 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  47 ca.20.07.1919     Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 47 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  48 1920     Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger: 48 [P] "Stvg Støberi & Dok" / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  49       Lugarhus montert akter samt brønn innebygget [ B ]. 49 - / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  50 09.04.1940     I opplag, Flekkefjord. 50 [P] Skipet 1/1991  
  51 10.05.1940     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 51 [P] Skipet 1/1991  
  52 05.1940 ►     Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt "Sperrwachtschiff 14". 52 [P] "Skipet" 2/1990  
  53 ► 03.1945     Tilbakelevert. Omdøpt "Bergen". I opplag, Stavanger. 53 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  54 09.1945     Reparert og satt i trafikk Stavanger - Bergen. 54 - / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  55 1945     Kolliderte med d/s "Rosendal", Stavanger havn. 55 - / [N] warsailors.com  
  56 sommer 1948     Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 56 [N] wikipedia.no  
  57 høst 1948     Tatt ut av trafikk Sandnes - Oslo. 57 [N] wikipedia.no  
  58 05.1954     Solgt til Grimstad Ophugnings Co., Grimstad for opphogging. 58 [P] "Skipet" 2/1990  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau