SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/s "EKSPRESS" 1937-1940/1945-1961     M/s "SNØGG" 1961-1971                      
         
 
1 -   PERIODE   : 1937-1940/1945-1971       1 -   [O]    
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : LJOE         2 -       
  3 -   IMO-NUMMER   : -     3 -       
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -       
  5 -   NAVN   : [1937] "Ekspress"     5 -   [P] Skipet 2/1990    
  6 -      : [1940] "Ekspress I"       6 -   [P] Skipet 2/1990    
 
7 -      : [1945] "Ekspress"       7 -       
  8 -      : [1961] "Snøgg"         8 -   [P] Skipet 2/1990    
OPPDATERT 9 -      : [1971] "Holly"         9 -   [P] Skipet 2/1990    
18.12.2016 10 -                10 -       
  11 -                11 -       
  12 -                12 -       
  © Fotografi: NSS Jenssen-samlingen 13 -                13 -       
  Lokalisering: Stavanger 14 -                14 -       
         
  15  BYGGET    : 1937                     15 -   [P] Skipet 2/1990    
  16  BYGGNUMMER   : 1     16 -   [P] Skipet 2/1990    
  17  SKROG   : Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger     17 -   [P] Skipet 2/1990    
  18  UTRUSTNING   : Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger     18 -   [P] Skipet 2/1990    
  19  TYPE   : -                     19 -       
  20  SKROG   : Konvensjonelt, rigget som jakt     20 -   [O] | -    
  21  KLASSE   : -                     21 -       
  22  MATERIALE   : -     22 -       
  23  MASKINFABRIKANT : [1] Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, Augsburg, Tyskland [1937]               23 -   [P] Skipet 2/1990    
  24  MASKIN PRODUSERT : [1] 1937 [2] 1946     24 -       
  25  MASKIN   : [1] 1 x 4TEV MAN 6 syl. diesel [1937] [2] 2 x 4TEV Grey Marine 64-HN9 6 syl. diesel [1946]     25 -   [1] [P] Skipet 2/1990    
  26  EFFEKT   : [1] 182 bhk [1937] [2] 220 bhk [1946]     26 -   [1] [P] Skipet 2/1990    
  27  FART   : 13.5 kn     27 -       
  28  FORBRUK   : -                     28 -       
  29  LENGDE   : 28.74 m     29 -   [P] Skipet 2/1990    
  30  BREDDE   : 04.60 m     30 -   [P] Skipet 2/1990    
  31  DYBDE   : 01.58 m     31 -   [P] Skipet 2/1990    
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 51.09 t [1937] [3] 63.12 t [1946]     32 -       
  33  NETTO REG. TONN : [1] 25.86 t [1937] [3] 34.04 t [1946]     33 -       
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -       
  35  BILER   : 1                     35 -       
  36  TRAILERE   : 0     36 -   [O]    
  37  PASSASJERER   : [1] 160 [1937] [3] 0 [1971]     37 -   [3] [P] Skipet 2/1990    
  38  PASSASJERLUGARER  : 0     38 -   [O]    
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja     39 -   [O]    
  40  DEKKSHØYDE   : Fri     40 -   [O]    
  41  AKSELTRYKK   : -                     41 -   [O]    
  42  STATUS   Opphogget                     42 -       
         
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -       
     
                                   
     
     
                                   
16.04.1937  44 : Sjøsatt ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger.     44 -       
09.06.1937  45 : Levert fra Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ekspress" [1]. Hjemmehavn: Stavanger     45 -   [P] Skipet 2/1990    
15.06.1937  46 : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid.     46 -       
18.11.1940  47 : Innført i Stavanger Skipsregister.     47 -       
10.06.1938  48 : Satt i trafikk Stavanger - Sørbø / Stavanger - Tau / Stavanger - Jørpeland.     48 -       
13.04.1940  49 : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt "Ekspress I". I bruk som patruljefartøy og personelltransport.             49 -   [P] Skipet 2/1990    
05.1945  50 : Tilbakelevert. Omdøpt "Ekspress". Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for reparasjon og ombygging.     50 -   [P] Skipet 2/1990 | - | -    
14.05.1946  51 : Reparert og ombygget ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: Større bro-parti og nye maskiner [2]. Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Sørbø.     51 -       
23.06.1948  52 : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Sørbø / Stavanger - Sjernarøy.       52 -       
18.08.1948  53 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Sjernarøy.       53 -       
22.06.1949  54 : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Sørbø / Stavanger - Muslandsvåg.       54 -       
17.08.1949  55 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Muslandsvåg.     55 -       
ca.1953  56 : Satt i trafikk Stavanger - Sørbø / Stavanger - Muslandsvåg.     56 -       
25.05.1961  57 : Omdøpt "Snøgg".         57 -       
ca.1963  58 : Satt i trafikk Stavanger - Utstein Kloster / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Steinnesvåg.     58 -       
15.09.1963  59 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Steinnesvåg.         59 -       
16.09.1966  60 : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Høyvik.       60 -       
25.06.1969  61 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Høyvik.                   61 -       
15.02.1971  62 : Solgt til Lars Hovland & Co., Jørpeland. Omdøpt "Holly". Omklassifisert til arbeidsfartøy [3].     62 -       
1975  63 : Sank ved kai, Jørpeland.     63 -   [P] Skipet 2/1990    
04.01.1977  64 : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging.       64 -