SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/s "EKSPRESS II" 1938-1940/1945-1949     M/s "STRAND" 1949-1965     M/s "HIDLE" 1965-1968                  
         
 
1 -   PERIODE   : 1938-1940/1945-1968       1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : LJYX         2 -           
  3 -   IMO-NUMMER   : -         3 -           
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1938] "Ekspress II"     5 -   [P] Skipet 2/1990      
  6 -      : [1949] "Strand"         6 -   [P] Skipet 2/1990      
 
7 -      : [1965] "Hidle"         7 -   [P] Skipet 2/1990      
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
06.04.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Olaf A. Ellingsen, Statsarkivet i Stavanger 13 -                13 -           
  Lokalisering: Stavanger 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1938                     15 -   [P] Skipet 2/1990      
  16  BYGGNUMMER   : 2                     16 -   [P] Skipet 2/1990      
  17  SKROG   : Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger               17 -   [P] Skipet 2/1990      
  18  UTRUSTNING   : Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger     18 -   [P] Skipet 2/1990      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt, rigget som jakt                   20 -   [O] | -        
  21  KLASSE   : -                     21 -           
  22  MATERIALE   : -     22 -           
  23  MASKINFABRIKANT : [1] Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, Augsburg, Tyskland               23 -   [P] Skipet 2/1990      
  24  MASKIN PRODUSERT : [1] 1938 [2] 1946                   24 -   [1] [P] Skipet 2/1990      
  25  MASKIN   : [1] 1 x 4TEV MAN 6 syl. diesel [1938] [2] 2 x 4TEV Grey Marine 64-HN9 6 syl. diesel [1946]           25 -   [1] [P] Skipet 2/1990      
  26  EFFEKT   : [1] 182 bhk [1938] [2] 220 bhk [1946]                 26 -   [1] [P] Skipet 2/1990      
  27  FART   : 13.5 kn                     27 -           
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : 29.11 m     29 -   [P] Skipet 2/1990      
  30  BREDDE   : 04.60 m                     30 -   [P] Skipet 2/1990      
  31  DYBDE   : 01.74 m                     31 -   [P] Skipet 2/1990      
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 58.31 t [1938] [3] 85.04 t [1946]                   32 -           
  33  NETTO REG. TONN : [1] 28.26 t [1938] [3] 48.08 t [1946]                 33 -           
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -           
  35  BILER   : 1                     35 -           
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : 160                     37 -           
  38  PASSASJERLUGARER  : 0                     38 -   [O]        
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja                     39 -           
  40  DEKKSHØYDE   : Fri                     40 -   [O]        
  41  AKSELTRYKK   : -                     41 -           
  42  STATUS   Opphogget                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -           
     
                                   
     
     
                                   
03.05.1938  44 : Sjøsatt ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger.                   44 -   [P] "Fjordabåtene"      
06.1938  45 : Levert fra Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ekspress II" [1]. Hjemmehavn: Stavanger       45 -           
10.06.1938  46 : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid.                     46 -   [P] "Fjordabåtene"      
13.09.1938  47 : Innført i Stavanger Skipsregister.     47 -           
15.04.1940  48 : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. I bruk til personelltransport.                   48 -   [P] Skipet 2/1990      
05.1945  49 : Tilbakelevert. Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for reparasjon og ombygging.     49 -   [P] Skipet 2/1990 | -      
07.1945  50 : Reparert og ombygget ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: Nye maskiner [2]. Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Sandeid.         50 -           
12.07.1946  51 : Ommålt [3].                         51 -           
04.1948  52 : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Skipevåg / Stavanger - Vikevåg.                 52 -           
22.06.1949  53 : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand.                     53 -           
17.08.1949  54 : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg.                     54 -           
29.12.1949  55 : Omdøpt "Strand".                       55 -   [P] "Fjordabåtene"      
ca.1953  56 : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Utstein Kloster.               56 -           
09.06.1954  57 : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Sørbø.                 57 -           
ca.1963  58 : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Utstein Kloster.                   58 -           
03.12.1965  59 : Omdøpt "Hidle".                       59 -           
1965   60 : Satt i trafikk Stavanger - Jørpeland.                     60 -           
10.05.1966  61 : I opplag, Stavanger.                       61 -           
02.01.1968  62 : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Salgssum: 1 500 NOK.     62 -   - | [P] "Fjordabåtene"      
05.02.1968  63 : Slettet fra Stavanger Skipsregister.                     63 -           
08.1975  64 : Rapportert fortsatt liggende ved Brødrene Anda a/s, Stavanger.                   64 -   [P] Skipet 1/1976