SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/s "EKSPRESS II" 1938-1940/1945-1949     M/s "STRAND" 1949-1965     M/s "HIDLE" 1965-1968                  
         
 
1 -   PERIODE   : 1938-1940/1945-1968       1 -   [O]    
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : LJYX         2 -       
  3 -   IMO-NUMMER   : -     3 -       
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -       
  5 -   NAVN   : [1938] "Ekspress II"     5 -   [P] Skipet 2/1990    
  6 -      : [1949] "Strand"         6 -   [P] Skipet 2/1990    
 
7 -      : [1965] "Hidle"         7 -   [P] Skipet 2/1990    
  8 -                8 -       
OPPDATERT 9 -                9 -       
06.09.2015 10 -                10 -       
  11 -                11 -       
  12 -                12 -       
  © Fotografi: Olaf A. Ellingsen, Statsarkivet i Stavanger 13 -                13 -       
  Lokalisering: Stavanger 14 -                14 -       
         
  15  BYGGET    : 1938                     15 -   [P] Skipet 2/1990    
  16  BYGGNUMMER   : 2     16 -   [P] Skipet 2/1990    
  17  SKROG   : Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger     17 -   [P] Skipet 2/1990    
  18  UTRUSTNING   : Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger     18 -   [P] Skipet 2/1990    
  19  TYPE   : -                     19 -       
  20  SKROG   : Konvensjonelt, rigget som jakt     20 -   [O] | -    
  21  KLASSE   : -                     21 -       
  22  MATERIALE   : -     22 -       
  23  MASKINFABRIKANT : [1] Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, Augsburg, Tyskland               23 -   [P] Skipet 2/1990    
  24  MASKIN PRODUSERT : [1] 1938 [2] 1946     24 -   [1] [P] Skipet 2/1990    
  25  MASKIN   : [1] 1 x 4TEV MAN 6 syl. diesel [1938] [2] 2 x 4TEV Grey Marine 64-HN9 6 syl. diesel [1946]     25 -   [1] [P] Skipet 2/1990    
  26  EFFEKT   : [1] 182 bhk [1938] [2] 220 bhk [1946]     26 -   [1] [P] Skipet 2/1990    
  27  FART   : 13.5 kn     27 -       
  28  FORBRUK   : -                     28 -       
  29  LENGDE   : 29.11 m     29 -   [P] Skipet 2/1990    
  30  BREDDE   : 04.60 m     30 -   [P] Skipet 2/1990    
  31  DYBDE   : 01.74 m     31 -   [P] Skipet 2/1990    
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 58.31 t [1938] [3] 85.04 t [1946]     32 -       
  33  NETTO REG. TONN : [1] 28.26 t [1938] [3] 48.08 t [1946]     33 -       
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -       
  35  BILER   : 1                     35 -       
  36  TRAILERE   : 0     36 -   [O]    
  37  PASSASJERER   : 160     37 -       
  38  PASSASJERLUGARER  : 0     38 -   [O]    
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja     39 -       
  40  DEKKSHØYDE   : Fri     40 -   [O]    
  41  AKSELTRYKK   : -                     41 -       
  42  STATUS   Opphogget                     42 -       
         
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -       
     
                                   
     
     
                                   
03.05.1938  44 : Sjøsatt ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger.     44 -       
06.1938  45 : Levert fra Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ekspress II" [1]. Hjemmehavn: Stavanger     45 -       
10.06.1938  46 : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid.     46 -       
13.09.1938  47 : Innført i Stavanger Skipsregister.     47 -       
15.04.1940  48 : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. I bruk til personelltransport.                   48 -   [P] Skipet 2/1990    
05.1945  49 : Tilbakelevert. Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for reparasjon og ombygging.     49 -   [P] Skipet 2/1990 | -    
07.1945  50 : Reparert og ombygget ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: Nye maskiner [2]. Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Sandeid.     50 -       
12.07.1946  51 : Ommålt [3].         51 -       
04.1948  52 : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Skipevåg / Stavanger - Vikevåg.     52 -       
22.06.1949  53 : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand.       53 -       
17.08.1949  54 : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg.     54 -       
22.12.1949  55 : Omdøpt "Strand".       55 -       
ca.1953  56 : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Utstein Kloster.       56 -       
09.06.1954  57 : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Sørbø.       57 -       
ca.1963  58 : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Utstein Kloster.       58 -       
03.12.1965  59 : Omdøpt "Hidle".         59 -       
1965   60 : Satt i trafikk Stavanger - Jørpeland.       60 -       
10.05.1966  61 : I opplag, Stavanger.                       61 -       
02.01.1968  62 : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Salgssum: 15 000 NOK.     62 -       
05.02.1968  63 : Slettet fra Stavanger Skipsregister.       63 -       
08.1975  64 : Rapportert fortsatt liggende ved Brødrene Anda a/s, Stavanger.       64 -   [P] Skipet 1/1976