H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "EKSPRESS II" 1938  
                     
    Forside          
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy                
    Hurtigbåter              
    Bilferger             © Statsarkivet i Stavanger  
                   
                   
                   
    Oppdatert:   31.08.2020          
    Status:   Opphogget         Posisjon på AIS:       
                   
      Fortegnelse nr. P-94  
      "EKSPRESS II"  [1938 - 1940 / 1945 - 1949]          "STRAND"  [1945 - 1965]          "HIDLE"  [1968 - 1968]  
                   
1   Periode       1938 - 1940 / 1945  - 1968 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1938 2 [P] "Skipet" 2/1990  
3   Byggenummer       2 3 [P] "Skipet" 2/1990  
4   Skrog       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 4 [P] "Skipet" 2/1990  
5   Utrustning       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 5 [P] "Skipet" 2/1990  
6   Type       Sjøbuss 6 [P] "Den hvite flåte"  
7   Skrogutforming       Konvensjonelt, rigget som jakt 7 [P] "Fjordabådane"  
8   Materiale       Stål 8 [N] warsailors.com  
9           9            
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1938 - 1949       "Ekspress II" 12 [P] "Skipet" 2/1990  
13   1949 - 1965       "Strand" 13 [P] "Skipet" 2/1990  
14   1968 - 1968       "Hidle" 14 [P] "Skipet" 2/1990  
15           Kallesignal 15    
16           LJYX 16    
17           IMO-nummer 17    
18           -- 18    
19           MMSI-nummer 19    
20           -- 20    
21           21            
22   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 22    
23   Periode       Navn 23    
24   1938 - 1968       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 24 [P] "Fjordabåtene"  
25   1968       Brødrene Anda a/s, Stavanger 25 [P] "Den hvite flåte"  
26           26            
27   ▼ KLASSIFISERING 27    
28   Periode       Klasse 28    
29           DNV1A1-I 29 [N] sjohistorie.no  
30           30            
31   ▼ MASKINERI 31    
32   Periode       Fabrikant 32    
33   1938 - 1946   A   Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, Augsburg, Tyskland 33 [P] "Skipet" 2/1990  
34           Produsert 34    
35       A   1938 35 [P] "Den hvite flåte"  
36       B   1946 36 [P] "Den hvite flåte"  
37           Maskin 37    
38   1938 - 1946   A   1 x 4TEV MAN 6 syl. diesel 38 [P] "Skipet" 2/1990  
39   1946 - 1968   B   2 x 4TEV Grey Marine 64-HN9 6 syl. diesel 39 [P] "Den hvite flåte"  
40           Effekt 40    
41   1938 - 1946   A   182 bhk 41 [P] "Skipet" 2/1990  
42   1946 - 1968   B   220 bhk v/ 1500 o/min 42 [P] "Den hvite flåte"  
43           Fart 43    
44   1938 - 1946   A   13.5 kn 44 [P] "Den hvite flåte"  
45           Forbruk 45    
46         -- 46    
47           47            
48   ▼ MÅL 48    
49   Periode       Lengde 49    
50           29.11 m 50 [P] "Skipet" 2/1990  
51           Bredde 51    
52           4.60 m 52 [P] "Skipet" 2/1990  
53           Dybde 53    
54           1.74 m 54 [P] "Skipet" 2/1990  
55           Brutto tonnasje 55    
56   1938 - 1946   A   58.31 brt 56 [P] "Den hvite flåte"  
57   1946 - 1968   B   85.04 brt 57 [P] "Den hvite flåte"  
58           Netto tonnasje 58    
59   1938 - 1946   A   28.26 nrt 59 [P] "Fjordabådane"  
60   1946 - 1968   B   48.08 nrt 60 [P] "Fjordabådane"  
61           Dødvekttonn 61    
62           -- 62    
63           63            
64   ▼ KAPASITET 64    
65   Periode       Personbiler 65    
66           1 66 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
67           Trailere 67    
68         0 68 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
69           Passasjerer 69    
70           160 70 [P] "Den hvite flåte"  
71           Passasjerlugarer 71    
72         0 72 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
73           Mannskapslugarer 73    
74           4 74 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
75           Mannskap 75    
76           Kaptein, styrmann, matros, maskinist 76 [P] "Den hvite flåte"  
77           Dekkshøyde 77    
78           Fri 78 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
79           Tillatt akseltrykk 79    
80           -- 80    
81           81            
82   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 82    
83   Dobbeltror. 83 [P] "Den hvite flåte"  
84           84            
85   ▼ HISTORIKK 85            
86 03.05.1938       Sjøsatt ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 86 [P] "Fjordabåtene"  
87 06.1938   A   Levert fra Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ekspress II". 87 [P] "Fjordabådane"  
88         Hjemmehavn: Stavanger. 88 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
89 10.06.1938       Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 89 [P] "Fjordabådane"  
90 pr.06.1939       I trafikk Stavanger - Aamsosen. 90 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1939"  
91 13.09.1938       Innført i Stavanger Skipsregister. 91 [P] "Fjordabådane"  
92 15.04.1940       Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. I bruk til personelltransport. 92 [P] "Skipet" 2/1990  
93 ultimo 05.1945       Tilbakelevert. 93 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
94         Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for reparasjon og ombygging. 94 [N] warsasilors.com  
95 vår 1946   B   Reparert og ombygget ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: Nye maskiner. 95 [P] "Den hvite flåte" | [P] "Fjordabådane"  
96 12.07.1946   B   Ommålt. 96 [P] "Fjordabådane"  
97 vinter 1947       Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Jørpeland. 97 [P] "Fjordabådane"  
98 pr.06.1948       I trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Skipevåg / Stavanger - Vikevåg. 98 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1948"  
99 22.06.1949       Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 99    
100 17.08.1949       Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 100    
101 22.12.1949       Omdøpt "Strand". 101 [P] "Den hvite flåte"  
102 20.07.1951       En dame skadet etter å ha falt igjennom benk og ned i en mannskapslugar. 102 [A] Stavanger Aftenblad 21.07.1951  
103 pr.05.1953       I trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Høyvik / Stavanger - Utstein Kloster / Stavanger - Steinnesvåg. 103 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"  
104 pr.06.1954       I trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Høyvik / Stavanger - Sørbø. 104 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1954"  
105 30.06.1956       Grunnstøtte, Foldøy p.g.a beruset kaptein. 105 [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1956  
106 pr.06.1963       I trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Utstein Kloster. 106 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1963"  
107 03.12.1965       Omdøpt "Hidle". 107 [P] "Fjordabådane"  
108 1965 ►       Satt i trafikk Stavanger - Jørpeland. 108    
109 10.05.1966       I opplag, Stavanger. 109 [N] warsasilors.com  
110 02.01.1968       Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 110 [P] "Den hvite flåte"  
111         Salgssum: 1 500 NOK. 111 [P] "Fjordabåtene"  
112 03.02.1968       Ferdig opphogget. 112 [P] "Fjordabådane"  
113 05.02.1968       Slettet fra Stavanger Skipsregister. 113 [P] "Den hvite flåte"  
           
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/1      
  Avbildet som: "Strand"    
    Etter omdøpingen         Lokalisering: Stavanger    
    for å unngå alle         Tidspunkt: --    
    misforståelsene med         Rettighetshaver: Statsarkivet i Stavanger    
    søsterskipet.         Hentet fra: Privat    
                     
                     
                     
                     
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
                   
                   
  x