HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P122       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "EXCELLENCEN" 1885 - 1904 / 1907 - 1911   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.07.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1885 - 1904 / 1907 - 1911   1  HMI  
  2   Kjenningssignal JCPG   2  [P] "Skipet" 1/2000  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Ystad" 1859 - ca.1865 5  [P] "Skipet" 1/2000  
  6   "Excellencen Toll" ca.1865 - 1873 6  [P] "Skipet" 1/2000  
  7   "Excellencen" 1873 - 1935 7  [P] "Skipet" 3/1977  
             
  8   Rederi / eierforhold Malmö Ångbåtsbolag, Malmö, Sverige 1859 - 1873 8  [P] "Skipet" 1/2000  
  9   Dampskibsselskabet Excellensens Rederi a/s, Christiansand 1873 - 1875 9  [P] "Skipet" 1/2000  
  10   J.W. Prebensen, Christiansand 1875 10  [P] "Skipet" 1/2000  
  11   Nils Christensen 1875 - 1879 11  [P] "Skipet" 1/2000  
  12   J.W. Prebensen, Christiansand 1879 - 1899 12  [P] "Skipet" 3/1977  
  13   Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 1899 - 1935 13  [P] "Skipet" 1/2000  
  14   Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger 1935 14  [P] "Skipet" 3/1977  
 
  15   Byggeår 1859   15  [P] "Skipet" 3/1977  
  16   Byggenummer -   16  -  
  17   Skrog Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige   17  [P] "Skipet" 3/1977  
  18   Utrustning Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige   18  [P] "Skipet" 3/1977  
  19   Type -   19  -  
  20   Skrogutforming Konvensjonelt   20  Observasjon  
  21   Klasse -   21  -  
  22   Materiale Jern   22  [P] "Skipet" 1/1979  
  23   Maskinfabrikant [1]  Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige 1859 - 1876 23  -  
  24   [2]  Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige 1876 - 1935 24  [P] "Skipet" 1/2000  
  25   Maskin produsert [1]  1859   25  [P] "Skipet" 3/1977  
  26   [2]  1876   26  [P] "Skipet" 3/1977  
  27   Maskin [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1859 - 1876 27  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  28   [2]  1 x Compound 33,1" - 57,7" x 23,3" 2 syl. damp 1876 - 1935 28  [P] "Skipet" 3/1977  
  29   Effekt [2]  365 ihk 1876 - 1935 29  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  30   Fart [2]  14.0 kn 1876 - 1935 30  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  31   Forbruk -   31  -  
  32   Lengde 48.52 m   32  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  33   Bredde 7.04 m   33  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  34   Dybde 5.03 m   34  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  35   Brutto registertonnasje [1]  393 t 1859 - 1901 35  [P] "Skipet" 1/1979  
  36   [3]  421 t 1901 - 1935 36  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  37   Netto registertonnasje 241 t   37  [P] "Skipet" 1/2000  
  38   Dødtvekttonnasje -   38  -  
  39   Biler 0   39  Observasjon  
  40   Trailere 0   40  Observasjon  
  41   Passasjerer 200 [kystfart]   41  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  42   Mannskap -   42  -  
  43   Passasjerlugarer Ja   43  Observasjon  
  44   Mannskapslugarer Ja   44  Observasjon  
  45   Dekkshøyde 0   45  Observasjon  
  46   Akseltrykk 0   46  Observasjon  
  47   Tilleggsinformasjon -   47  -  
  48   Status Opphogget 1935 48  [P] "Skipet" 3/1977  
 
  49 1859   : Levert fra Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige til Malmö Ångbåtsbolag, Malmö, S som hjuldamper "Ystad" [1]. Hjemmehavn: Malmö. S. Satt i trafikk Stettin, Polen - Christiania. 49  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  50 ca.1865   : Ombygget til propelldamper og omdøpt "Excellencen Toll". 50  [P] "Skipet" 1/2000  
  51    : Satt i trafikk Malmö, Sverige - Christiania. 51  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  52 11.1873   : Solgt til Dampskibsselskabet Excellensens Rederi a/s, Christiansand. Omdøpt "Excellencen". Salgssum: 32 500 spd. Hjemmehavn: Christiansand. Satt i trafikk Christiania - Kristiansand. 52  [P] "Skipet" 1/2000  
  53 1875   : Drift og eierskap overført J.W. Prebensen, Christiansand. Videre overført til Nils Christensen samme år. 53  [P] "Skipet" 1/2000  
  54 1876   : Ombygget med ny maskin ved Motala Varv a/b, Norrköping, S [2]. 54  [P] "Skipet" 3/1977  
  55 01.1879   : Solgt på tvangsauksjon til J.W. Prebensen, Kristiansand. Salgssum: 25 000 NOK. 55  [P] "Skipet" 3/1977  
  56 1882   : Hjemmehavn: Kristiania. 56  [P] "Skipet" 3/1977  
  57 1882   : Overført til Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Risør. 57  [P] "Skipet" 3/1977  
  58 1884   : Ombygget med ny kjele ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania. 58  [P] "Skipet" 1/2000  
  59 1885   : Satt i trafikk Christiania - Bergen. 59  [P] "Skipet" 1/2000  
  60 11.1899   : Solgt til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal. Samme trafikk. 60  [P] "Skipet" 1/2000  
  61 1901   : Opprustet [3]. 61  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  62 15.06.1904   : Tatt ut av trafikk Kristiania - Bergen. 62  [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1904  
  63 1904   : Satt i trafikk Arendal - Kristiania. 63  [P] "Skipet" 3/1977  
  64 01.1907   : Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 64  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  65 pr.1910   : Reservefartøy for Kristiania - Bergen. 65  [P] "Skipet" 1/2000  
  66 høst 1911   : Satt i trafikk Kristiansand - Brevik. 66  [P] "Skipet" 1/2000  
  67 vår 1912   : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 67  [P] "Skipet" 1/2000  
  68 høst 1912   : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 68  [P] "Skipet" 1/2000  
  69 sommer 1913   : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 69  [P] "Skipet" 1/2000  
  70 høst 1913   : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 70  [P] "Skipet" 1/2000  
  71 02.1914   : Grunnstøtte, Høievarde. Til reparasjon. 71  [P] "Skipet" 1/2000  
  72 sommer 1914   : Ferdig reparert. Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 72  [P] "Skipet" 1/2000  
  73 høst 1914   : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 73  [P] "Skipet" 1/2000  
  74 vår 1915   : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 74  [P] "Skipet" 1/2000  
  75 høst 1915   : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 75  [P] "Skipet" 1/2000  
  76 vår 1916   : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 76  [P] "Skipet" 1/2000  
  77 høst 1916   : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 77  [P] "Skipet" 1/2000  
  78 vår 1917   : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 78  [P] "Skipet" 1/2000  
  79 høst 1917   : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 79  [P] "Skipet" 1/2000  
  80 vår 1918   : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 80  [P] "Skipet" 1/2000  
  81 høst 1918   : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 81  [P] "Skipet" 1/2000  
  82 vår 1919   : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 82  [P] "Skipet" 1/2000  
  83 høst 1919   : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 83  [P] "Skipet" 1/2000  
  84 vår 1920   : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 84  [P] "Skipet" 1/2000  
  85 høst 1920   : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 85  [P] "Skipet" 1/2000  
  86 vår 1921   : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 86  [P] "Skipet" 1/2000  
  87 høst 1921   : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 87  [P] "Skipet" 1/2000  
  88 vår 1922   : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 88  [P] "Skipet" 1/2000  
  89 høst 1922   : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 89  [P] "Skipet" 1/2000  
  90 vår 1923   : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 90  [P] "Skipet" 1/2000  
  91 1927   : Satt i trafikk Kristiansand - Brevik. 91  [P] "Skipet" 1/2000  
  92 1928   : Også reservefartøy for Kristiania - Bergen. 92  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  93 01.05.1934   : Satt i trafikk Kristiansand - Kragerø. 93  [P] "Skipet" 1/2000  
  94 07.1935   : Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger for opphogging. 94  [P] "Skipet" 3/1977  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau