H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "FARMANN" 1908 - 1916  
    Fortegnelse nr. P97  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     07.11.2019    
    PERIODE:     1908 - 1916 Status for fartøyet: FORLIST  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   M F K N 1 1908 - 1918   1 [P] "Skipet" 3/1989  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Heather Bell" 4 1881 - 1887   4 [P] "Skipet" 3/1989  
  5     "Black Pearl" 5 1887 - 1908   5 [P] "Skipet" 3/1989  
  6     "Farmann" 6 1908 - 1918   6 [P] "Skipet" 3/1989  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 H. Robertson, Glasgow, Storbritannia 7 1881 - 1887   7 [P] "Skipet" 3/1989  
  8 J.E. Chandler, Glasgow, Storbritannia 8 1887 - 1897   8 [P] "Skipet" 3/1989  
  9 Lord Dunsandler, Storbritannia 9 1897 - etter 1897   9 [P] "Skipet" 3/1989  
  10 Max Schultz, Southampton, Storbritannia 10 etter 1897 - 1908   10 [P] "Fjordabådane"  
  11 Andreas Endresen Høviskeland, Næshavn 11 1908   11 [P] "Skipet" 3/1989  
  12 Øibuens Dampskibsselskab a/s, Bergen 12 1908 - 1911   12 [P] "Fjordabådane"  
  13 Sandnæs - Stavanger - Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs 13 1911 - 1916   13 [P] "Skipet" 3/1989  
  14 The Phoenix Packing Company Ltd., Bergen 14 1916 - 1918   14 [P] "Skipet" 3/1989  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  15 Byggeår   1881 15 -   15 [P] "Skipet" 3/1989  
  16 Byggenummer   - 16 -   16 -  
  17 Skrog   T.B. Seath & Company, Rutherglen, Storbritannia 17 -   17 [P] "Skipet" 3/1989  
  18 Utrustning   T.B. Seath & Company, Rutherglen, Storbritannia 18 -   18 [P] "Skipet" 3/1989  
  19 Type   - 19 -   19 -  
  20 Skrogutforming   Konvensjonelt, rigget som skonnert 20 -   20 [P] "Fjordabådane"  
  21 Klasse   - 21 -   21 -  
  22 Materiale   Jern 22 -   22 [P] "Fjordabådane"  
  23 Maskinfabrikant   Campbell & Sons, Glasgow, Storbritannia 23 -   23 [P] "Skipet" 3/1989  
  24 Maskin produsert   1881 24 -   24 [P] "Skipet" 3/1989  
  25 Maskin   1 x Compound 2 syl. damp i tandem 25 -   25 [P] "Skipet" 2/1991  
  26 Effekt   45 nhk 26 -   26 [P] "Skipet" 3/1989  
  27 Fart   - 27 -   27 -  
  28 Forbruk   - 28 -   28 -  
  29 Lengde   47.31 m 29 -   29 [P] "Skipet" 3/1989  
  30 Bredde   6.04 m 30 -   30 [P] "Skipet" 3/1989  
  31 Dybde   3.05 m 31 -   31 [P] "Skipet" 3/1989  
  32 Brutto registertonnasje [ A ] 186 t 32 1881 - 1908   32 [P] "Skipet" 3/1989  
  33   [ B ] 195.24 t 33 1908 - 1916   33 [P] "Fjordabådane"  
  34   [ D ] 186 t 34 1916 - 1918   34 [P] "Skipet" 2/1991  
  35 Netto registertonnasje [ A ] 88 t 35 1881 - 1908   35 [P] "Skipet" 3/1989  
  36   [ B ] 104.86 t 36 1908 - 1916   36 [P] "Fjordabådane"  
  37   [ D ] 88 t 37 1916 - 1918   37 [P] "Skipet" 2/1991  
  38 Dødvekttonnasje   - 38 -   38 -  
  39 Bilkapasitet   0 39 -   39 HMI  
  40 Trailerkapasitet   0 40 -   40 HMI  
  41 Passasjersertifikat [ B ] 300 41 1908 - 1911   41 [P] "Skipet" 2/1991  
  42   [ C ] 333 42 1911 - 1916   42 [P] "Fjordvegen"  
  43   [ D ] 0 43 1916 - 1918   43 HMI  
  44 Mannskap   Ja 44 -   44 HMI  
  45 Passasjerlugarer   Ja 45 -   45 HMI  
  46 Mannskapslugarer   Ja 46 -   46 HMI  
  47 Dekkshøyde   0 47 -   47 HMI  
  48 Akseltrykk   0 48 -   48 HMI  
  49 Tilleggsinformasjon   - 49 -   49 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  50 1881     Levert fra T.B. Seath & Company, Rutherglen, Storbritannia til H. Robertson, Glasgow, GB  som "Heather Bell" [ A ]. 50 [P] "Skipet" 3/1989  
  51       Klassifisert som fritidsfartøy. Hjemmehavn: Glasgow, GB. 51 [P] "Fjordabådane"  
  52
1887
    Solgt til J.E. Chandler, Glasgow, GB. 52 [P] "Skipet" 3/1989  
  53 1897     Solgt til Lord Dunsandler, GB. Omdøpt "Black Pearl". 53 [P] "Skipet" 3/1989  
  54 1897 ►     Solgt til Max Schultz, Southampton, GB. 54 [P] "Fjordabådane"  
  55 15.06.1908     Solgt til Andreas Endresen Høviskeland, Næshavn. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 55 [P] "Skipet" 3/1989  
  56       Salgssum: 1450 GBP. 56 [P] "Fjordabådane"  
  57 26.10.1908     Ombygget, Rosendal og omklassifisert til passasjerfartøy [ B ]. 57 [P] "Fjordabådane" / [P] "Skipet" 2/1991  
  58       Kostnad: 50 000 NOK. 58 [P] "Fjordabådane"  
  59 10.1908     Omdøpt "Farmann". 59 - / [P] "Skipet" 3/1989  
  60 23.11.1908     Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 60 [P] "Fjordabådane"  
  61 30.11.1908     Solgt til Øibuens Dampskibsselskab a/s, Bergen. 61 [P] "Fjordabådane"  
  62       Salgssum: 29 000 NOK. 62 [P] "Fjordabådane"  
  63 29.05.1909     Kolliderte med d/s "Sotra". Årsak: Feilmanøvrering av d/s "Farmann". 63 [P] "Fjordabådane"  
  64 høst 1909     Satt i trafikk Bergen - Stavanger / 64 [P] "Over fjord og fjell"  
  65       Bergen - Hardanger. 65 [P] "Over fjord og fjell"  
  66 03.1910     I opplag, Bergen. 66 - / [P] "Fjordabådane"  
  67 01.05.1911     Solgt til Sandnæs - Stavanger - Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs. Salgssum: 13 000 NOK. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. 67 [P] "Skipet" 3/1989  
  68       Sertifikat endret [ C ]. 68 [P] "Fjordabådane"  
  69 31.07.1911     Satt i trafikk Stavanger - Dirdal / Stavanger - Lysebotn. 69 [P] "Fjordabådane"  
  70 15.03.1916     Solgt til The Phoenix Packing Company Ltd., Bergen. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 70 [P] "Skipet" 3/1989  
  71 05.1916     Ombygget og omklassifisert til fraktefartøy [ D ]. 71 - / [P] "Skipet" 2/1991  
  72 11.09.1918     Kolliderte med d/s "Quarrydene" og sank, Alstenfjorden. 72 [P] "Skipet" 3/1989  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau