H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/s "FINNØY" 1931 - 1940 / 1945 - 1948 / 1955 - 1959  
    Fortegnelse nr. P90  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     07.05.2020    
    PERIODE:     1931 - 1940 / 1948 - 1948 / 1955 - 1959 Status for fartøyet: SENKET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   M T L B 1 1916 - 1935   1 [P] "Skipet" 3/1992  
  2     L F K R 2 1935 - 1971   2 -  
  3 IMO-nummer   - 3 -   3 -  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Alstein I" 5 1916 - 1931   5 [P] "Skipet" 3/1992  
  6     "Finnøy" 6 1931 - 1971   6 [P] "Skipet" 3/1992  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Thorstein Nygaard, Stavanger 7 1916 - etter 1917   7 [P] "Skipet" 3/1992  
  8 Johan T. Østbø, Stavanger 8 etter 1937 - 1931   8 -  
  9 P/r Olav Reilstad og Alfred Reilstad, Reilstad 9 1931 - 1956   9 -  
  10 Olav Reilstad, Reilstad 10 1956 - 1959   10 [P] "Skipet" 3/1992  
  11 David Hagen, Erfjord 11 1959 - 1971   11 -  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  12 Byggeår   1916 12 -   12 [P] "Skipet" 3/1992  
  13 Byggenummer   - 13 -   13 -  
  14 Skrog   ukjent, Fornes 14 -   14 [P] "Skipet" 3/1992  
  15 Utrustning   ukjent, Fornes 15 -   15 [P] "Skipet" 3/1992  
  16 Type   - 16 -   16 -  
  17 Skrogutforming   Konvensjonelt 17 -   17 HMI  
  18 Klasse   - 18 -   18 -  
  19 Materiale   Tre 19 -   19 [P] "Skipet" 2/1992  
  20 Maskinfabrikant [ B ] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 20 1931 - ca.1945   20 -  
  21   [ C ] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 21 ca.1945 - 1959   21 -  
  22 Maskin produsert   - 22 -   22 -  
  23 Maskin [ A ] 1 x Ideal 23 1917 - 1931   23 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  24   [ B ] 1 x Wichmann 2J 2 syl. diesel 24 1931 - ca.1945   24 -  
  25   [ C ] 1 x Wichmann 2F diesel 25 ca.1945 - 1959   25 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  26 Effekt [ A ] 30 bhk 26 1917 - 1931   26 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  27   [ B ] 60 bhk 27 1931 - ca.1945   27 -  
  28   [ C ] 120 bhk 28 ca.1945 - 1959   28 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  29 Fart [ B ] 9.0 kn 29 1931 - ca.1945   29 [P] "Fjordvegen"  
  30 Forbruk   - 30 -   30 -  
  31 Lengde [ A ] 16.46 m 31 1916 - 1931   31 [P] "Skipet" 3/1992  
  32   [ B ] 19.69 m 32 1931 - 1971   32 [P] "Skipet" 3/1992  
  33 Bredde [ A ] 4.45 m 33 1916 - 1931   33 [P] "Skipet" 3/1992  
  34   [ B ] 4.51 m 34 1931 - 1971   34 [P] "Skipet" 3/1992  
  35 Dybde [ A ] 1.59 m 35 1916 - 1931   35 [P] "Skipet" 3/1992  
  36   [ B ] 1.77 m 36 1931 - 1971   36 [P] "Skipet" 3/1992  
  37 Brutto registertonnasje [ A ] 25 t 37 1916 - 1931   37 [P] "Skipet" 3/1992  
  38   [ B ] 37.93 t 38 1931 - 1971   38 [P] "Skipet" 3/1992  
  39 Netto registertonnasje [ A ] 8 t 39 1916 - 1931   39 [P] "Skipet" 3/1992  
  40   [ B ] 16.86 t 40 1931 - 1971   40 [P] "Skipet" 3/1992  
  41 Dødvekttonnasje   - 41 -   41 -  
  42 Bilkapasitet   0 42 -   42 HMI  
  43 Trailerkapasitet   0 43 -   43 HMI  
  44 Passasjersertifikat [ A ] 0 44 1916 - 1931   44 HMI  
  45   [ B ] 118 45 1931 - 1959   45 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  46   [ D ] 0 46 1959 - 1971   46 HMI  
  47 Mannskap   Kaptein, styrmann, maskinist 47 -   47 [P] "Fjordvegen"  
  48 Passasjerlugarer   3 48 -   48 [P] "Fjordvegen"  
  49 Mannskapslugarer   Ja 49 -   49 HMI  
  50 Dekkshøyde   0 50 -   50 HMI  
  51 Akseltrykk   0 51 -   51 HMI  
  52 Tilleggsinformasjon   2 salonger. 52 -   52 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  53 1916     Levert fra ukjent bygger, Fornes til Thorstein Nygaard, Stavanger som "Alstein I" [ A ]. 53 [P] "Skipet" 3/1992  
  54       Klassifisert som fraktefartøy. 54 -  
  55
1917 ►
    Solgt til Johan T. Østbø, Stavanger. 55 -  
  56 1931     Solgt til p/r Olav Reilstad og Alfred Reilstad, Reilstad. Omdøpt "Finnøy". Ombygget til passasjerfartøy, Sagvåg: Forlenget, salong på dekk 1 og 2 samt ny maskin [ B ]. 56 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  57       Satt i trafikk Stavanger - Eik. 57 [P] "Fjordvegen"  
  58 05.11.1935     Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Kjenningssignal: LFKR. 58 [P] "Skipet" 3/1992  
    pr.1939     I trafikk Stavanger - Aubøsund.   [P] Rutebok for Stavanger og Rogaland - "1938 Vinter-ruter 1939"  
  59 ca.1940     Utleid og satt i trafikk Odda - Tyssedal. 59 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  60 ca.1945     Tilbakelevert. 60 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  61       Maskin ombygget [ C ]. 61 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  62 ca.1948     Utleid til Det Midthordlandske Dampskibsselskab a/s. Satt i trafikk Lindås - Bergen. 62 -  
  63 ► 1955     Tilbakelevert. 63 HMI  
  64 ca.1955     Utleid til Torvastads Dampskibsselskab a/s, Torvastad. Satt i trafikk Haugesund - Dalen. Senere tilbakelevert. 64 - / [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  65 19.01.1956     Solgt til Olav Reilstad, Reilstad. 65 [P] "Skipet" 3/1992  
  66 1959     Solgt til David Hagen, Erfjord. Omklassifisert til arbeidsfartøy [ D ]. Maskinen overført til slepefartøyet "Jadarholm". I bruk til skjellsandgrabbing. 66 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  67 1968     Utrangert. 67 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  68 22.01.1971     Slettet fra Stavanger Skipsregister som senket, Erfjordkjeften. 68 [P] "Skipet" 3/1992  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau