H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/s "FISTERFJORD" 1921 - 1970  
    Fortegnelse nr. P43  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     07.05.2020    
    PERIODE:     1921 - 1970 Status for fartøyet: BRANNSKADET / SENKET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L C G T 1 1921 - etter 1921   1 [P] "Skipet" 2/1991  
  2     LF Y Y 2 etter 1921 - 1970   2 [P] "Skipet" 2/1991  
  3 IMO-nummer   - 3 -   3 -  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Fisterfjord" 5 -   5 [P] "Skipet" 2/1991  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Jøsenfjord a/s, Vadla 6 1921 - 1932   6 [P] "Skipet" 2/1991  
  7 Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 7 1932 - 1947   7 [P] "Skipet" 2/1991  
  8 Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 8 1947 - 1970   8 [P] "Skipet" 2/1991  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Byggeår   1921 9 -   9 [P] "Skipet" 2/1991  
  10 Byggenummer   234 10 -   10 -  
  11 Skrog   Hans Gravdal Skipsbyggeri, Opsanger 11 -   11 [P] "Skipet" 2/1991  
  12 Utrustning   Hans Gravdal Skipsbyggeri, Opsanger 12 -   12 [P] "Skipet" 2/1991  
  13 Type   - 13 -   13 -  
  14 Skrogutforming   Konvensjonelt 14 -   14 HMI  
  15 Klasse   - 15 -   15 -  
  16 Materiale   Tre 16 -   16 [P] "Skipet" 4/1990  
  17 Maskinfabrikant [ A ] M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 17 1921 - 1928   17 [P] "Skipet" 2/1991  
  18   [ B ] M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 18 1928 - 1936   18 -  
  19   [ D ] M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 19 1936 - 1970   19 [P] "Skipet" 2/1991  
  20 Maskin produsert [ A ] 1921 20 -   20 [P] "Skipet" 2/1991  
  21   [ B ] 1928 21 -   21 [N] wikipedia.no  
  22   [ D ] 1936 22 -   22 [P] "Skipet" 2/1991  
  23 Maskin [ A ] 1 x Rubb 2 syl. diesel 23 1921 - 1928   23 [P] "Fjordabåtene"  
  24   [ B ] 1 x 2TEV RM 2 syl. diesel 24 1928 - 1936   24 [N] wikipedia.no  
  25   [ D ] 1 x 2TEV RM 2 syl. diesel 25 1936 - 1970   25 [P] "Skipet" 2/1991  
  26 Effekt [ A ] 160 bhk 26 1921 - 1928   26 [P] "Fjordabåtene"  
  27   [ B ] 200 bhk 27 1928 - 1936   27 [N] wikipedia.no  
  28   [ D ] 300 bhk 28 1936 - 1970   28 [P] "Skipet" 2/1991  
  29 Fart   10.0 kn 29 -   29 [P] "Fjordabåtene"  
  30 Forbruk   - 30 -   30 -  
  31 Lengde   29.99 m 31 -   31 [P] "Skipet" 2/1991  
  32 Bredde   6.22 m 32 -   32 [P] "Skipet" 2/1991  
  33 Dybde [ A ] 2.80 m 33 1921 - 1934   33 [P] "Fjordabådane"  
  34   [ C ] 2.87 m 34 1934 - 1970   34 [P] "Fjordabådane"  
  35 Brutto registertonnasje [ A ] 126.20 t 35 1921 - 1934   35 [P] "Fjordabådane"  
  36   [ C ] 142.13 t 36 1934 - 1970   36 [P] "Fjordabådane"  
  37 Netto registertonnasje [ A ] 60.74 t 37 1921 - 1934   37 [P] "Fjordabådane"  
  38   [ C ] 68.41 t 38 1934 - 1970   38 [P] "Fjordabådane"  
  39 Dødvekttonnasje   - 39 -   39 -  
  40 Bilkapasitet   2 40 -   40 [P] "Fjordabåtene"  
  41 Trailerkapasitet   0 41 -   41 HMI  
  42 Passasjersertifikat   250 42 -   42 [P] "Fjordabåtene"  
  43 Mannskap   Kaptein, styrmann, maskinist, maskinassistent, 2 matroser, stuert 43 -   43 [P] "Fjordabåtene"  
  44 Passasjerlugarer   0 44 -   44 HMI  
  45 Mannskapslugarer   Ja 45 -   45 [P] "Fjordabådane"  
  46 Dekkshøyde   Fri 46 -   46 HMI  
  47 Akseltrykk   0 47 -   47 HMI  
  48 Tilleggsinformasjon [ B ] Maskinen var verdens første med hydraulisk reverserbart anlegg. 48 1928 - 1936   48 [N] wikipedia.no  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  49 ► 06.1921     Skrog slept til Rubbestadneset for innsetting av maskin. 49 [P] "Fjordabådane"  
  50 06.1921     Levert fra Hans Gravdal Skipsbyggeri, Sunde til Jøsenfjord a/s, Vadla som "Fisterfjord" [ A ]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 50 [P] "Skipet" 2/1991  
  51       Byggekostnad: 250 000 NOK. 51 [P] "Fjordabåtene"  
  52 23.07.1921     Satt i trafikk Stavanger - Vanvik. 52 [P] "Med båt og buss" / [P] "Fjordabådane"  
  53 03.04.1923     Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Vatlandsvåg. 53 [P] "Med båt og buss" / -  
  54 ultimo 1923     Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 54 [P] "Med båt og buss"  
  55 08.1924     Tatt ut av trafikk Stavanger - Årdal. 55 [P] "Med båt og buss"  
  56 08.10.1925     Sammenstøt med d/s "Eira", Årdal. 56 [P] "Med båt og buss"  
  57 1928     Ombygget med ny maskin [ B ]. 57 [N] wikipedia.no  
  58 pr.høst 1929     I trafikk Stavanger - Vadla. 58 [P] "Med båt og buss"  
  59 pr.05.1931     I trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Vatlandsvåg. 59 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Vaar-Postruter 1931"  
  60 1932     Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 60 [P] "Skipet" 2/1991  
  61 20.08.1934     Ombygget: Glassveranda samt nye lugarer på dekk 3 [ C ]. 61 - / [P] "Med båt og buss"  
  62 02.1936     Ombygget med ny maskin [ D ]. 62 [P] "Skipet" 2/1991  
  63 pr.06.1936     I trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 63 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"  
  64 pr.1939     Også i trafikk Stavanger - Vatlandsvaag. 64 [P] Rutebok for Stavanger og Rogaland - "1938 Vinter-ruter 1939"  
  65 10.10.1943     Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 65 -  
  66 vinter 1944     I opplag. 66 [P] "Med båt og buss"  
  67 vår 1945     Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 67 [P] "Med båt og buss"  
  68 1947     Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 68 [P] "Skipet" 2/1991  
  69 20.08.1949     Satt i trafikk Stavanger - Erfjord. 69 -  
  70 pr.09.1964     Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vik. 70 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1964-65"  
  71 01.03.1966     Kolliderte i tett tåke med m/fe "Fjordbris" sør av Lindøysundet. 71 [A] Stavanger Aftenblad 10.03.1966  
  72 15.09.1968     Grunnstøtte ved Eidssund. 72 [P] "Skipet" 2/1991  
  73       Lagt ved kai, men sank med akterskipet. 73 [P] "Med båt og buss"  
  74 31.12.1969     I opplag, Stavanger. 74 [P] "Med båt og buss"  
  75       Status: Reservefartøy. 75 [A] Stavanger Aftenblad 18.02.1970  
  76 16.02.1970     Brann om bord ved kai, Foreneset. 76 [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1970  
  77       Brant ut og veltet over. Senere hevet av Brødrene Anda a/s, Stavanger. 77 -  
  78 ► 05.1970     Klargjort for slep av Elias Engøy, Sandnes. 78 [P] "Fjordabåtene"  
  79 01.05.1970     Senket i Nedstrandsfjorden på 713 meters dyp. 79 [P] "Fjordabåtene"  
  80 15.09.1970     Slettet fra Stavanger Skipsregister. 80 [P] "Fjordabådane"  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau