HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P80       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "FRIDTJOF" 1933 - 1936     M/s "SLETTEN" 1936 - 1960   FOTOGRAFI   OPPDATERT 04.11.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1933 - 1960   1  HMI  
  2   Kjenningssignal R-2-SØ   2  [K] Knut Gunnar Vier  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Fridtjof" før 1936 - 1936 5  [K] Knut Gunnar Vier  
  6   "Sletten" 1936 - ca.1985 6  [K] Knut Gunnar Vier  
             
  7   Rederi / eierforhold Anders Jørstad, Jørstadvågen ca.1930 - ca.1933 7  [K] Knut Gunnar Vier  
  8   Sverre Jørstad, Jørstadvågen ca.1933 - 1935 8  [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1935  
  9   Imanuel Sletten og Olaus Sletten, Sletten 1935 - 1960 9  [K] Knut Gunnar Vier  
 
  10   Byggeår 1908   10  [K] Ivar Thorstensen  
  11   Byggenummer -   11  -  
  12   Skrog Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg   12  [K] Ivar Thorstensen  
  13   Utrustning Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg   13  [K] Ivar Thorstensen  
  14   Type -   14  -  
  15   Skrogutforming Konvensjonelt, kutter   15  [K] Knut Gunnar Vier  
  16   Klasse -   16  -  
  17   Materiale Tre   17  Observasjon  
  18   Maskinfabrikant [2]  M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset 1938 - 1960 18  [K] Ivar Thorstensen  
  19   Maskin produsert -   19  -  
  20   Maskin [1]  1 x Lysekil diesel 1908 - 1909 20  [K] Knut Gunnar Vier  
  21   [3]  1 x Verdandi diesel 1909 - 1938 21  [K] Knut Gunnar Vier  
  22   [4]  1 x Wichmann 1 syl. diesel 1938 - 1960 22  [K] Ivar Thorstensen  
  23   Effekt [1]  25 bhk 1908 - 1909 23  [K] Knut Gunnar Vier  
  24   [3]  30 bhk 1909 - 1938 24  [K] Knut Gunnar Vier  
  25   [4]  40 bhk 1938 - 1960 25  [K] Ivar Thorstensen  
  26   Fart [4]  9.0 kn 1938 - 1960 26  [K] Ivar Thorstensen  
  27   Forbruk -   27  -  
  28   Lengde [2]  16.40 m 1936 - ca.1985 28  [K] Knut Gunnar Vier  
  29   Bredde [2]  4.40 m 1936 - ca.1985 29  [K] Knut Gunnar Vier  
  30   Dybde [2]  2.00 m 1936 - ca.1985 30  [K] Knut Gunnar Vier  
  31   Brutto registertonnasje -   31  -  
  32   Netto registertonnasje -   32  -  
  33   Dødtvekttonnasje -   33  -  
  34   Biler 0   34  Observasjon  
  35   Trailere 0   35  Observasjon  
  36   Passasjerer [1]  0 1908 - 1936 36  Observasjon  
  37   [2]  98 1936 - 1960 37  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  38   Mannskap -   38  -  
  39   Passasjerlugarer 0   39  Observasjon  
  40   Mannskapslugarer 0   40  Observasjon  
  41   Dekkshøyde 0   41  Observasjon  
  42   Akseltrykk 0   42  -  
  43   Tilleggsinformasjon -   43  -  
  44   Status Oppbrent ca.1985 44  [P] "Riskafjord kom seilande"  
       
  45 1908   : Levert fra Ottesen Skibsbyggeri a/s, Stord som fraktefartøy [1]. 45  -  
  46 1909   : Ombygget med ny maskin [3]. 46  [K] Knut Gunnar Vier  
  47 31.08.1920   : I registeret for Sjernarøy. Navn: "Fridtjof". 47  [K] Knut Gunnar Vier  
  48 ca.1930   : Solgt til Anders Jørstad, Jørstadvågen. 48  [K] Knut Gunnar Vier  
  49 ca.1933   : Solgt til Sverre Jørstad, Jørstadvågen. Satt i melkerute Ombo - Stavanger. 49  [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1935  
  50 08.08.1935   : Solgt til Imanuel Sletten og Olaus Sletten, Sletten. Omdøpt "Sletten". 50  [K] Knut Gunnar Vier  
  51 1936   : Ombygget til passasjerfartøy ved Sverre Sagens Båtbyggeri, Hommersåk [2]. Satt i trafikk Stavanger - Naustervik. 51  [K] Knut Gunnar Vier  
  52 ca.04.1938   : Opprustet samt ombygget med ny maskin ved M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset [4]. Kostnad: 9 000 NOK. Fratrekk på 1 000 NOK for en Skandia-maskin. 52  [K] Knut Gunnar Vier  
  53 pr. sommer 1938   : I trafikk Stavanger - Kvalvåg. 53  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  54 1951   : Utleid til Knut Vier, Vier. Satt i trafikk Stavanger - Vier. Tilbakelevert samme år. 54  [K] Knut Gunnar Vier  
  55 høst 1960   : Solgt for 20 000 NOK. 55  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  56    : Tatt i bruk som dynamittlekter. Maskin flyttet over til en sandskøyte. 56  [K] Knut Gunnar Vier  
  57 ca.1985   : Oppbrent på St.hans bål, Tau. 57  [K] Knut Gunnar Vier / [P] "Riskafjord kom seilande"  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau