H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "GALTESUND" 1945 - 1947 / 1956 - 1958  
    Fortegnelse nr. P99  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     07.07.2019    
    PERIODE:     1945 - 1947 / 1956 - 1958 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   M T S B 1 1919 - 1920   1 [P] "Skipet" 1/2000  
  2     L D Y E 2 1920 - 1958   2 -  
  3 IMO-nummer   - 3 -   3 -  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Skandia" 5 1905 - 1919   5 [P] "Skipet" 2/1990  
  6     "Skandia II" 6 1919 - 1920   6 [P] "Skipet" 2/1990  
  7     "Galtesund" 7 1920 - 1958   7 [P] "Skipet" 2/1990  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  8 D/s Paa Bornholm af 1866 a/s, Rønne, Danmark 8 1905 - 1918   8 [P] "Skipet" 2/1990  
  9 C.M. Engholm, København, Danmark 9 1918   9 [P] "Skipet" 1/1991  
  10 Christiansholms Fabriker a/s, København, Danmark 10 1918   10 [P] "Skipet" 1/1991  
  11 Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 11 1919 - 1955   11 [P] "Skipet" 1/1991  
  12 Alfred I. Thommesen, Arendal 12 1955 - 1958   12 [P] "Skipet" 2/1990  
  13 NV Holland Scheepswerf & Maschinehandel, Hendrik-Ido-Ambacht, Nederland 13 1958   13 [P] "Skipet" 1/2000  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  14 Byggeår   1905 14 -   14 [P] "Skipet" 2/1990  
  15 Byggenummer   238 15 -   15 [P] "Skipet" 2/1990  
  16 Skrog   Burmeister & Wains Skibsværft a/s, Købehavn, Danmark 16 -   16 [P] "Skipet" 2/1990  
  17 Utrustning   Burmeister & Wains Skibsværft a/s, Købehavn, Danmark 17 -   17 [P] "Skipet" 2/1990  
  18 Type   - 18 -   18 -  
  19 Skrogutforming   Konvensjonelt 19 -   19 HMI  
  20 Klasse   - 20 -   20 -  
  21 Materiale   - 21 -   21 -  
  22 Maskinfabrikant   Burmeister & Wains Skibsværft a/s, Købehavn, Danmark 22 -   22 [P] "Skipet" 2/1990  
  23 Maskin produsert   1905 23 -   23 [P] "Skipet" 2/1990  
  24 Maskin   1 x Tripple Expansion 14.5" - 24.0" - 40.0" x 24.0" 3 syl. damp 24 -   24 [P] "Skipet" 2/1990  
  25 Effekt   627 ihk 25 -   25 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  26 Fart   13.0 kn 26 -   26 [P] "Skipet" 2/1990  
  27 Forbruk   - 27 -   27 -  
  28 Lengde   51.86 m 28 -   28 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  29 Bredde   8.41 m 29 -   29 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  30 Dybde   5.49 m 30 -   30 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  31 Brutto registertonnasje [ A ] 623 t 31 1920 - 1948   31 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  32   [ B ] 605 t 32 1948 - 1958   32 [P] "Skipet" 1/2000  
  33 Netto registertonnasje [ A ] 292 t 33 1920 - 1948   33 [P] "Skipet" 1/2000  
  34   [ B ] 302 t 34 1948 - 1958   34 [P] "Skipet" 1/2000  
  35 Dødvekttonnasje   - 35 -   35 -  
  36 Bilkapasitet   0 36 -   36 HMI  
  37 Trailerkapasitet   0 37 -   37 HMI  
  38 Passasjersertifikat   Ja 38 -   38 HMI  
  39 Mannskap   Ja 39 -   39 HMI  
  40 Passasjerlugarer   Ja 40 -   40 HMI  
  41 Mannskapslugarer   Ja 41 -   41 HMI  
  42 Dekkshøyde   0 42 -   42 HMI  
  43 Akseltrykk   0 43 -   43 HMI  
  44 Tilleggsinformasjon   - 44 -   44 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  45 05.1905     Levert fra Burmeister & Wains Skibsværft a/s, Købehavn, Danmark til D/s Paa Bornholm af 1866 a/s, Rønne, DK som "Skandia". 45 [P] "Skipet" 2/1990  
  46       Satt i trafikk Rønne - København, DK. 46 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  47 24.12.1917     Grunnstøtte etter å ha sneiet moloen i storm og tett snødrev, Rønne, DK. 47 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  48 28.02.1918     Solgt til C.M. Engholm, København, DK. Videresolgt til Christiansholms Fabriker a/s, København, DK. 48  [P] "Skipet" 1/1991  
  49 11.06.1918     Solgt til Dampskibsselskabet af 1912, København, DK. 49  [P] "Skipet" 1/1991  
  50       Videresolgt til et tysk verft. 50 [P] "Skipet" 1/2000  
  51 03.07.1919     Solgt til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal. Omdøpt "Skandia II". Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Arendal. Kjenningssignal: MTSB. 51 [P] "Skipet" 1/2000  
  52 08.1919     Til ombygging ved Porsgrunds Mekaniske Verksted a/s, Porsgrunn. 52 [P] "Skipet" 1/2000  
  53 02.1920     Ombygget ved Porsgrunds Mekaniske Verksted a/s, Porsgrunn og omdøpt "Galtesund" [ A ]. Satt i trafikk Kristiansand - Brevik. 53 [P] "Skipet" 1/2000  
  54       Kjenningssignal: LDYE. 54 -  
  55 1932     Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 55 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  56 15.03.1942     Beslaglagt av Kompani Linge vest av Jøssingsfjord i ruten Oslo - Bergen. 56 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  57 17.03.1942     Ankom Aberdeen, Storbritannia. Innført i Nortraship for tjeneste i Skottland. 57 [P] "Skipet" 1/2000  
  58 17.03.1942 ►     Utleid til Ministry of War. 58 [P] "Skipet" 1/2000  
  59 08.1942     Satt i trafikk Scrabster - Scapa Flow, GB. 59 [P] "Skipet" 1/2000  
  60 11.1942     Stasjonert i Birkenhead, GB som forsyningsfartøy til kanonplattformer i Irskesjøen. 60 [P] "Skipet" 1/2000  
  61 06.1943     Stasjonert i Reykjavik, Island. 61 [P] "Skipet" 1/2000  
  62 08.1943     Opprustet i Liverpool, Storbritannia. 62 [P] "Skipet" 1/2000  
  63 11.1943     Sterkt skadet i uvær på krysning mellom Greenock, GB og Færøyene. Returnerte til Lock Ewe, GB.  Til Ardrossan, GB for reparasjon. 63 [P] "Skipet" 1/2000  
  64 01.1944     Ferdig reparert, Ardrossan, GB. Stasjonert i Clyde, GB. 64 [P] "Skipet" 1/2000  
  65 09.1944     I opplag, Greenock, GB. 65 [P] "Skipet" 1/2000  
  66 14.06.1945     Satt i konvoi med passasjerer for overfart til Kristiansand og Oslo. 66 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  67 19.06.1945     Ankom Oslo for tilbakelevering til rederiet. 67 [P] "Skipet" 1/2000  
  68 primo 07.1945     Satt i trafikk Oslo - Bergen. 68 [P] "Skipet" 1/2000  
  69 05.1947     Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 69 [P] "Skipet" 1/2000  
  70 ca.10.1947     Til ombygging ved Pusnes Mekaniske Verksted a/s, Arendal. 70 [P] "Skipet" 1/2000  
  71 05.02.1948     Ombygget ved Pusnes Mekaniske Verksted a/s, Arendal. Bl.a. ombygget til oljefyring [ B ]. Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 71 [P] "Skipet" 1/2000  
  72 ca.09.1948     I opplag [reservefartøy for Oslo - Kristiansand / Oslo - Bergen]. 72 [P] "Skipet" 1/2000  
  73 05.1949     Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 73 [P] "Skipet" 1/2000  
  74 ca.09.1949     I opplag [reservefartøy for Oslo - Kristiansand / Oslo - Bergen]. 74 [P] "Skipet" 1/2000  
  75 05.1950     Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 75 [P] "Skipet" 1/2000  
  76 ca.09.1950     I opplag [reservefartøy for Oslo - Kristiansand / Oslo - Bergen]. 76 [P] "Skipet" 1/2000  
  77 05.1951     Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 77 [P] "Skipet" 1/2000  
  78 ca.09.1951     I opplag [reservefartøy for Oslo - Kristiansand / Oslo - Bergen]. 78 [P] "Skipet" 1/2000  
  79 05.1952     Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 79 [P] "Skipet" 1/2000  
  80 ca.09.1952     I opplag [reservefartøy for Oslo - Kristiansand / Oslo - Bergen]. 80 [P] "Skipet" 1/2000  
  81 05.1953     Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 81 [P] "Skipet" 1/2000  
  82 ca.09.1953     I opplag [reservefartøy for Oslo - Kristiansand / Oslo - Bergen]. 82 [P] "Skipet" 1/2000  
  83 05.1954     Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 83 [P] "Skipet" 1/2000  
  84 ca.09.1954     I opplag [reservefartøy for Oslo - Kristiansand / Oslo - Bergen]. 84 [P] "Skipet" 1/2000  
  85 1955     Solgt til Alfred I. Thommesen, Arendal. Utleid til Arendal Dampskibsselskab a/s, Arendal på timebasis. 85 [P] "Skipet" 2/1990  
  86 05.1956     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Oslo - Bergen. 86 [P] "Skipet" 1/1991  
  87 11.06.1958     Tilbakelevert. 87 [P] "Skipet" 1/1991  
  88 10.1958     Solgt til NV Holland Scheepswerf & Maschinehandel, Hendrik-Ido-Ambacht, Nederland for opphogging. 88 - / [P] "Skipet" 1/2000  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau