H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "GULOS" 1930 - 1936          D/s "ERFJORD" 1936 - 1940          M/s "ERFJORD" 1940 - 1969  
    Fortegnelse nr. P101  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     04.11.2019    
    PERIODE:     1930 - 1969 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   M C B G 1 1904 - 1934   1 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  2     L D Z U 2 1934 - 1975   2 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  3 IMO-nummer   - 3 -   3 -  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Gulos" 5 1904 - 1936   5 [P] "Skipet" 2/1991  
  6     "Erfjord" 6 1936 - 1975   6 [P] "Skipet" 2/1991  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Gulosens Aktie Dampskibsselskab, Trondheim 7 1904 - 1911   7 [P] "Skipet" 2/1991  
  8 Gulosens Dampskibsselskab a/s, Trondheim 8 1911 - 1930   8 [P] "Skipet" 2/1991  
  9 Riskafjord a/s, Hommersåk 9 1930 - 1936   9 [P] "Skipet" 3/1991  
  10 Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 10 1936 - 1947   10 [P] "Skipet" 3/1991  
  11 Jøsenfjord Rutelag a/s. Stavanger 11 1947 - 1969   11 [P] "Skipet" 3/1991  
  12 Brødrene Anda a/s, Stavanger 12 1969 - 1975   12 [P] "Skipet" 3/1991  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  13 Byggeår   1904 13 -   13 [P] "Skipet" 2/1991  
  14 Byggenummer   113 14 -   14 [P] "Skipet" 2/1991  
  15 Skrog   Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 15 -   15 [P] "Skipet" 2/1991  
  16 Utrustning   Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 16 -   16 [P] "Skipet" 2/1991  
  17 Type   - 17 -   17 -  
  18 Skrogutforming   Konvensjonelt 18 -   18 HMI  
  19 Klasse   - 19 -   19 -  
  20 Materiale   Stål 20 -   20 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  21 Maskinfabrikant [ A ] Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 21 1904 - 1940   21 [P] "Skipet" 2/1991  
  22   [ C ] M. Haldorsen & Sønner a/s, Rubbestadneset 22 1940 - 1975   22 [P] "Skipet" 2/1991  
  23 Maskin produsert [ A ] 1904 23 -   23 [P] "Skipet" 2/1991  
  24   [ C ] 1940 24 -   24 [P] "Skipet" 2/1991  
  25 Maskin [ A ] 1 x Compound 2 syl. damp 25 1904 - 1940   25 [P] "Skipet" 2/1991  
  26   [ C ] 1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel 26 1940 - 1975   26 [P] "Skipet" 2/1991  
  27 Effekt [ A ] 37 nhk 27 1904 - 1940   27 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  28   [ C ] 200 bhk 28 1940 - 1946   28 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  29   [ D ] 250 bhk 29 1946 - 1975   29 [P] "Skipet" 2/1991  
  30 Fart [ A ] 9.3 kn 30 1904 - 1940   30 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  31   [ C ] 9.8 kn 31 1940 - 1946   31 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  32   [ D ] 11.0 kn 32 1946 - 1975   32 -  
  33 Forbruk   - 33 -   33 -  
  34 Lengde [ A ] 27.68 m 34 1904 - 1913   34 [P] "Skipet" 2/1991  
  35   [ B ] 31.36 m 35 1913 - 1975   35 [P] "Skipet" 2/1991  
  36 Bredde [ A ] 5.18 m 36 1904 - 1913   36 [P] "Skipet" 3/1991  
  37   [ B ] 5.24 m 37 1913 - 1975   37 [P] "Skipet" 3/1991  
  38 Dybde   2.29 m 38 -   38 [P] "Skipet" 2/1991  
  39 Brutto registertonnasje [ A ] 108.04 t 39 1904 - 1913   39 [P] "Fjordabådane"  
  40   [ B ] 132.85 t 40 1913 - 1975   40 [P] "Fjordabådane"  
  41 Netto registertonnasje [ A ] 47.45 t 41 1904 - 1913   41 [P] "Fjordabådane"  
  42   [ B ] 69.27 t 42 1913 - 1975   42 [P] "Fjordabådane"  
  43 Dødvekttonnasje   - 43 -   43 -  
  44 Bilkapasitet   - 44 -   44 -  
  45 Trailerkapasitet   0 45 -   45 HMI  
  46 Passasjersertifikat [ A ] 90 46 1904 - 1913   46 -  
  47   [ B ] 234 47 1913 - 1970   47 [P] "Fjordabåtene"  
  48 Mannskap   Kaptein, styrmann, 2 matroser, maskinist, motormann, stuert 48 -   48 [P] "Fjordabåtene"  
  49 Passasjerlugarer   Ja 49 -   49 [P] "Skipet" 3/1991  
  50 Mannskapslugarer   Ja 50 -   50 HMI  
  51 Dekkshøyde   0 51 -   51 HMI  
  52 Akseltrykk   0 52 -   52 HMI  
  53 Tilleggsinformasjon   - 53 -   53 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  54 10.1904     Levert fra Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand til Gulosens Aktie Dampskibsselskab, Trondheim som "Gulos" [ A ]. Innført i Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. 54 [P] "Skipet" 2/1991  
  55       Satt i trafikk Trondheim - Børsen. 55 [P] "Fjordabåtene"  
  56       Kjenningssignal: MCBG. 56 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  57 01.11.1904     Satt i trafikk Trondheim - Buviken. 57 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  58 1911     Drift og eierskap overført til Gulosens Dampskibsselskab a/s, Trondheim. 58 [P] "Skipet" 2/1991  
  59 25.09.1913     Ombygget ved Baklandet Mekaniske Verksted a/s, Trondheim: forlenget og opprustet, samt sertifikat endret [ B ]. 59 - / [N] warsailors.com  
  60 28.04.1930     Solgt til Riskafjord a/s, Hommersåk. Salgssum: 32 000 NOK. 60 [P] "Skipet" 3/1991  
  61       Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 61 [N] warsailors.com  
  62 15.08.1930     Slettet fra Trondheim Skipsregister. 62 [P] "Fjordabådane"  
  63 22.08.1930     Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 63 -  
  64 01.01.1934     Nytt kjenningssignal: LDZU. 64 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  65 14.02.1936     Solgt til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. Salgssum: 22 500 NOK. 65 [P] "Skipet" 3/1991  
  66 03.1936     Ombygget: Hovedsalong utvidet. Utleid til Rogaland Ruteselskap a/s, Vats. Satt i trafikk Stavanger - Åmsosen. 66 [N] warsailors.com  
  67 04.1936     Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 67 -  
  68 24.06.1936     Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 68 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"  
  69 22.11.1936     Omdøpt "Erfjord". 69 [P] "Skipet" 3/1991  
  70 1937     Glassveranda bygget på dekk 3. 70 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  71 28.12.1937     Grunnstøtte ved Foldøy i tett tåke. Sank med akterskipet p.g.a. en åpen ventil. 71 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  72 31.01.1938     Hevet av Norsk Bjergningsselskap a/s. Stavanger. 72 [P] "Med båt og buss"  
  73 02.02.1938     Tauet til Stavanger av slepefartøyene "Jason" og "Achilles". 73 [P] "Med båt og buss"  
  74       Til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s. Stavanger 74 [P] "Skipet" 3/1991  
  75 03.1938     Reparert ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s. Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 75 - / [N] warsailors.com / -  
  76 1940     Ombygget med ny maskin ved M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset [ C ]. 76 [P] "Skipet" 3/1991  
  77 06.05.1943     Tatt ut av trafikk Stavanger - Årdal. 77 -  
  78 08.10.1943     Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 78 -  
  79 1944     Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vatlandsvåg. 79 -  
  80 ca.1945     Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 80 -  
  81 1946     Maskin ombygget [ D ]. Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 81 -  
  82 1947     Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s. Stavanger. 82 [P] "Skipet" 3/1991  
  83 16.09.1964     Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 83 HMI / [P] "Fjordabåtene"  
  84 1969     I opplag med maskinhavari. 84 [P] "Fjordabåtene"  
  85 26.11.1969     Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Salgssum: 12 500 NOK. 85 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  86 31.10.1975     Ferdig opphogget. 86 [P] "Fjordabådane"  
  87 05.11.1975     Slettet fra Stavanger Skipsregister. 87 [P] "Skipet" 3/1991  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau