H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "HAUGESUND" 1906 - 1915  
    Fortegnelse nr. P104  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     23.04.2020    
    PERIODE:     1906 - 1915 Status for fartøyet: SENKET  I  KRIG  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L D X W 1 -   1 [P] "Skipet" 3/2016  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Elfdrottningen" 4 1875 - 1880   4 [P] "Skipet" 2/1982  
  5     "Saro" 5 1880 - 1889   5 [P] "Skipet" 2/1982  
  6     "Kinnekulle" 6 1889 - 1897   6 [P] "Skipet" 2/1982  
  7     "Hankø" 7 1897 - 1906   7 [P] "Skipet" 2/1982  
  8     "Haugesund" 8 1906 - 1915   8 [P] "Skipet" 2/1982  
  9     "Fuse" 9 1915 - 1925   9 [P] "Skipet" 2/1982  
  10     "Fusa" 10 1925 - 1945   10 [P] "Skipet" 2/1982  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  11 Chr. Arvidsson, Göteborg, Sverige 11 1875 - 1880   11 [P] "Skipet" 2/1982  
  12 Ångfartygs a/b Saro, Göteborg, Sverige 12 1880 - 1889   12 [P] "Skipet" 2/1982  
  13 C.G.A. Klingspor, Röbäck, Sverige 13 1889 - etter 1889   13 [P] "Skipet" 2/1982  
  14 Röbäck Gårdskontor, Röbäck, Sverige 14 etter 1889 - 1897   14 [P] "Skipet" 2/1982  
  15 Hankø Nye d/s a/s, Fredrikstad 15 1897 - 1906   15 [P] "Skipet" 2/1982  
  16 D/s Hankø a/s, Fredrikstad 16 1906   16 [P] "Skipet" 2/1982  
  17 Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund 17 1906 - 1915   17 [P] "Skipet" 2/1982  
  18 Midthordlands Dampskibsselskap a/s, Bergen 18 1915 - 1945   18 [P] "Skipet" 3/2016  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  19 Byggeår   1875 19 -   19 [P] "Skipet" 2/1982  
  20 Byggenummer   228 20 -   20 [P] "Skipet" 3/2016  
  21 Skrog   Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige 21 -   21 [P] "Skipet" 2/1982  
  22 Utrustning   Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige 22 -   22 [P] "Skipet" 2/1982  
  23 Type   - 23 -   23 -  
  24 Skrogutforming   Konvensjonelt 24 -   24 HMI  
  25 Klasse   - 25 -   25 -  
  26 Materiale   Jern 26 -   26 [N] warsailors.com  
  27 Maskinfabrikant [ A ] Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige 27 1875 - 1898   27 [P] "Skipet" 2/1982  
  28   [ C ] Glommens Mekaniske Verskted a/s, Fredrikstad 28 1904 - 1945   28 [P] "Skipet" 2/1982  
  29 Maskin produsert [ A ] 1875 29 -   29 [P] "Skipet" 2/1982  
  30   [ C ] 1904 30 -   30 [P] "Skipet" 2/1982  
  31 Maskin [ A ] 1 x Compound 2 syl. damp m/ 1 røkrørskjele 31 1875 - 1898   31 [P] "Skipet" 2/1982  
  32   [ F ] 1 x Compound damp m/ 1 røkrørskjele 9.6x8.2" m/ 2 fyrganger 32 1898 - 1904   32 [P] "Skipet" 2/1982  
  33   [ C ] 1 x Compound 13-27x18" damp, maskinnr. 9 33 1904 - 1945   33 [P] "Skipet" 2/1982 / 2/1989  
  34 Effekt [ A ] 32 nhk 34 1875 - 1898   34 [P] "Skipet" 3/2016  
  35   [ C ] 38 nhk 35 1904 - 1945   35 [P] "Skipet" 3/2016  
  36 Fart   - 36 -   36 -  
  37 Forbruk   - 37 -   37 -  
  38 Lengde [ A ] 30.42 m 38 1875 - 1908   38 [P] "Skipet" 2/1982  
  39   [ E ] 34.08 m 39 1908 - 1945   39 [P] "Skipet" 2/1982  
  40 Bredde   5.79 m 40 -   40 [P] "Skipet" 2/1982  
  41 Dybde [ A ] 2.68 m 41 1875 - 1908   41 [P] "Skipet" 2/1982  
  42   [ E ] 2.71 m 42 1908 - 1945   42 [P] "Skipet" 3/2016  
  43 Brutto registertonnasje [ A ] 127 t 43 1875 - 1899   43 [P] "Skipet" 2/1982  
  44   [ B ] 124 t 44 1899 - 1907   44 [P] "Skipet" 2/1982  
  45   [ D ] 141 t 45 1907 - 1908   45 [P] "Skipet" 2/1982  
  46   [ E ] 173 t 46 1908 - 1945   46 [P] "Skipet" 3/1989  
  47 Netto registertonnasje [ A ] 70 t 47 1875 - 1899   47 [P] "Skipet" 3/2016  
  48   [ B ] 67 t 48 1899 - 1907   48 [P] "Skipet" 1/2015  
  49   [ D ] 73 t 49 1907 - 1908   49 [P] "Skipet" 1/2015  
  50   [ E ] 96 t 50 1908 - 1945   50 [P] "Skipet" 3/2016  
  51 Dødvekttonnasje   - 51 -   51 -  
  52 Bilkapasitet   0 52 -   52 HMI  
  53 Trailerkapasitet   0 53 -   53 HMI  
  54 Passasjersertifikat [ A ] 103 54 1875 - 1908   54 [P] "Skipet" 3/2016  
  55   [ E ] 275 55 1908 - 1945   55 [P] "Skipet" 1/2015  
  56 Mannskap   13 56 -   56 [P] "Skipet" 1/2015  
  57 Passasjerlugarer   Ja 57 -   57 HMI  
  58 Mannskapslugarer   Ja 58 -   58 HMI  
  59 Dekkshøyde   0 59 -   59 HMI  
  60 Akseltrykk   0 60 -   60 HMI  
  61 Tilleggsinformasjon   - 61 -   61 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  62 1875     Levert fra Motala Mekaniska Werkstads a/b Lindholmen Werkstad, Göteborg, Sverige til Chr. Arvidsson, Göteborg, S som "Elfdrottningen" [ A ]. 62 [P] "Skipet" 2/1982  
  63       Hjemmehavn: Göteborg, S. 63 -  
  64 1880     Solgt til Ångfartygs a/b Saro, Göteborg, S. Omdøpt "Saro". 64 [P] "Skipet" 2/1982  
  65 1889     Solgt til C.G.A. Klingspor, Röbäck, S. Omdøpt "Kinnekulle". 65 [P] "Skipet" 2/1982  
  66 1889 ►     Solgt til Röbäck Gårdskontor, Röbäck, S. 66 [P] "Skipet" 2/1982  
  67 04.1897     Solgt til Hankø Nye d/s a/s, Fredrikstad. Omdøpt "Hankø". 67 [P] "Skipet" 2/1982  
  68       Innført i Fredrikstad Skipsregister. Hjemmehavn: Fredrikstad. Satt i trafikk Fredrikshald - Kristiania. 68 -  
  69 1898     Ombygget ved Moss Mekaniske Verksted a/s, Moss: ny røkrørkjele installert [ F ]. 69 [P] "Skipet" 2/1982  
  70 1899     Ombygget [ B ]. 70 [P] "Skipet" 2/1982  
  71 1904     Skifte av maskin til samme type ved Glommens Mekaniske Verksted a/s, Fredrikstad [ C ]. 71 [P] "Skipet" 2/1989  
  72 05.1906     Drift og eierskap overført til D/s Hankø a/s, Fredrikstad. 72 [P] "Skipet" 2/1982  
  73 10.1906     Solgt til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Omdøpt "Haugesund". Kjøpssum: 45 000 NOK. Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 73 [P] "Skipet" 2/1982  
  74       Stavanger - Bergen / Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjold. 74 [P] "Skipet" 3/1998  
  75 1907     Ombygget [ D ]. 75 [P] "Skipet" 2/1982  
  76 1908     Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger [ E ]. 76 [P] "Skipet" 2/1982  
  77       Sertifikat endret [ E ]. 77 -  
  78 04.1915     Tatt ut av trafikk Stavanger - Bergen / Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjold. 78 HMI  
  79 12.1915     Solgt til Midthordlands Dampskibsselskap a/s, Bergen. Kjøpssum: 57 000 NOK. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 79 [P] "Skipet" 3/2016  
  80       Omdøpt "Fuse". 80 [P] "Skipet" 2/1982  
  81 1916     Satt i trafikk Bergen - Tysnes / Bergen - Samnanger. 81 [N] warsailors.com  
  82 1925     Omdøpt "Fusa". 82 [P] "Skipet" 2/1982  
  83 ► 08.01.1945     Satt i trafikk Tysnes - Sævareid / Eikelandsosen - Samnanger. 83 -  
  84 08.01.1945     Senket av fly fra Strike Wing, Squadron 144, 404 og 455 ved Korsneset. 5 passasjerer og 2 av mannskapet omkom. 84 [P] "Skipet" 1/2015  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau