H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
       
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "HERDLA" 1926 - 1929  
    Fortegnelse nr. P6  
     
    FOTOGRAFI:     Nei    
    OPPDATERT:     24.01.2019    
    PERIODE:     1926 - 1929 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J G C Q 1 -   1 [N] sjohistorie.no  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Lyngdal" 4 1875 - 1906   4 [P] "Skipet" 3/1998  
  5     "Herdla" 5 1906 - 1948   5 [P] "Skipet" 3/1998  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Farsund Dampskibsselskab a/s, Farsund 6 1875 - 1887   6 [P] "Skipet" 3/1998  
  7 Herlø Dampskibsselskab a/s, Bergen 7 1887 - 1888   7 [P] "Skipet" 3/1998  
  8 Sartor & Herlø Dampskibsselskab a/s, Bergen 8 1888 - 1892   8 [P] "Skipet" 3/1998  
  9 Fjell kommune, Straume og Herlø kommune, Herlø 9 1892 - 1899   9 [P] "Skipet" 3/1998  
  10 Hermann F. Barstad, Hop 10 1899 - 1909   10 [P] "Skipet" 3/1998  
  11 D/s a/s Sotra 11 1913 - 1916   11 [P] "Skipet" 3/1998  
  12 S. & M. Christoffersen, Tuftevik 12 1916 - 1917   12 [P] "Skipet" 3/1998  
  13 Guttorm Gjerde, Hatvik 13 1917 - 1918   13 [P] "Skipet" 3/1998  
  14 Olai Bergsvik & Ludvik Furnes, Skjerehamn 14 1918 - 1921   14 [P] "Skipet" 3/1998  
  15 Christian Nyhavn, Austrheim 15 1921 - 1925   15 [P] "Skipet" 3/1998  
  16 Johan Kallekodt & Tor Egeland, Bergen 16 1925 - 1926   16 [P] "Skipet" 3/1998  
  17 Bendik Mannes, Åkrehamn 17 1926 - 1929   17 [P] "Skipet" 3/1998  
  18 Eleonora Svihus, Stavanger 18 1929 - 1948   18 [P] "Skipet" 3/1998  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  19 Byggeår   1875 19 -   19 [P] "Skipet" 3/1998  
  20 Byggenummer   25 20 -   20 [N] sjohistorie.no  
  21 Skrog   Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 21 -   21 [P] "Skipet" 3/1998  
  22 Utrustning   Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 22 -   22 [P] "Skipet" 3/1998  
  23 Type   - 23 -   23 -  
  24 Skrogutforming   Konvensjonelt 24 -   24 HMI  
  25 Klasse   - 25 -   25 -  
  26 Materiale   - 26 -   26 -  
  27 Maskinfabrikant   - 27 -   27 -  
  28 Maskin produsert   - 28 -   28 -  
  29 Maskin   1 x Compound 4 syl. damp 29 -   29 [N] sjohistorie.no  
  30 Effekt   15 nhk 30 -   30 [N] sjohistorie.no  
  31 Fart   - 31 -   31 -  
  32 Forbruk   - 32 -   32 -  
  33 Lengde   22.01 m 33 -   33 [P] "Skipet" 3/1998  
  34 Bredde   4.27 m 34 -   34 [P] "Skipet" 3/1998  
  35 Dybde   2.23 m 35 -   35 [N] sjohistorie.no  
  36 Brutto registertonnasje [ A ] 59 t 36 1875 - 1906   36 [P] "Skipet" 3/1998  
  37   [ B ] 67 t 37 1906 - 1925   37 [P] "Skipet" 3/1998  
  38   [ C ] 53 t 38 1925 - 1948   38 [P] "Skipet" 3/1998  
  39 Netto registertonnasje [ B ] 31 t 39 1906 - 1925   39 [N] sjohistorie.no  
  40 Dødvekttonnasje   - 40 -   40 -  
  41 Bilkapasitet   0 41 -   41 HMI  
  42 Trailerkapasitet   0 42 -   42 HMI  
  43 Passasjersertifikat   Ja 43 -   43 HMI  
  44 Mannskap   Ja 44 -   44 HMI  
  45 Passasjerlugarer   - 45 -   45 -  
  46 Mannskapslugarer   - 46 -   46 -  
  47 Dekkshøyde   0 47 -   47 HMI  
  48 Akseltrykk   0 48 -   48 HMI  
  49 Tilleggsinformasjon   - 49 -   49 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  50 06.1875   Levert fra Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim til Farsund Dampskibsselskab a/s, Farsund som "Lyngdal" [ A ]. Innført i Farsund Skipsregister. Hjemmehavn: Farsund. 50 [P] "Skipet" 3/1998  
  51 04.1887     Solgt til Herlø Dampskibsselskab a/s, Bergen. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 51 [N] sjohistorie.no  
  52 02.1888     Selskapet likvidert. 52 [P] "Skipet" 3/1998  
  53 04.1888     Solgt til Sartor & Herlø Dampskibsselskab a/s, Bergen. 53 [P] "Skipet" 3/1998  
  54 07.1892     Solgt på auksjon til Fjell kommune, Straume og Herlø kommune, Herlø. Salgssum: 7 150 NOK. Drift: Skålevik Mølle, Fjell. 54 [P] "Skipet" 3/1998  
  55 05.1895     Drift og eierskap overført til a/s Dampskipet Lyngdal, Bergen. 55 [P] "Skipet" 3/1998  
  56 02.1899     Solgt til Hermann F. Barstad, Hop. 56 [P] "Skipet" 3/1998  
  57       Satt i trafikk Bergen - Herdla / Bergen - Glesvær. 57 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  58 1906     Ombygget [ B ]. 58 [N] sjohistorie.no  
  59 07.1906     Omdøpt "Herdla". 59 [P] "Skipet" 3/1998  
  60 1909     Drift og eierskap overført til enke / barn etter eiers død. 60 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  61 04.1913     Solgt fra Barstads enke/arvinger til d/s a/s Sotra. Salgssum: 18 000 NOK. 61 [P] "Skipet" 3/1998  
  62 10.1916     Solgt til S. & M. Christoffersen, Tuftevik. 62 [P] "Skipet" 3/1998  
  63 07.1917     Solgt til Guttorm Gjerde, Hatvik. 63 [P] "Skipet" 3/1998  
  64 05.1918     Solgt til Olai Bergsvik & Ludvik Furnes, Skjerehamn. 64 [P] "Skipet" 3/1998  
  65 02.1921     Solgt til Christian Nyhavn, Austrheim. 65 [P] "Skipet" 3/1998  
  66 02.1925     Solgt til Johan Kallekodt & Tor Egeland, Bergen. Ommålt [ C ]. 66 [P] "Skipet" 3/1998  
  67 12.1926     Solgt til Bendik Mannes, Åkrehamn. Registrert på Elin Mannes, Åkrehamn. 67 [P] "Skipet" 3/1998  
  68 1927     Satt i trafikk Utsira - Karmøy. 68 [P] "Skipet" 3/1998  
  69 03.1929     Solgt på auksjon til Eleonora Svihus, Stavanger. Salgssum: 1 500 NOK. 69 [P] "Skipet" 3/1998  
  70 24.04.1948     Opphogget ved Brødrene Anda a/s, Stavanger. Slettet fra Bergen Skipsregister. 70 [N] sjohistorie.no  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau