H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/s "HØGSFJORD" 1913 - 1931  
    Fortegnelse nr. P100  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     29.04.2020    
    PERIODE:     1913 - 1931 Status for fartøyet: SENKET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   M J Q S 1 -   1 [P] "Skipet" 2/1991  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Høgsfjord" 4 1913 - 1932   4 [P] "Skipet" 2/1991  
  5     "Viking III" 5 1932 - 1934   5 [P] "Skipet" 2/1991  
  6     "Dalsfjord" 6 1934 - 1954   6 [P] "Skipet" 2/1991  
  7     "Førdefjord" 7 1954 - 1970   7 [P] "Skipet" 2/1991  
  8     "Tøffe" 8 1970 - 1975   8 [P] "Skipet" 2/1991  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Forsand 9 1913 - 1926   9 [P] "Skipet" 2/1991  
  10 Høgsfjord Ruteselskap a/s, Forsand 10 1926 - 1931   10 [P] "Skipet" 2/1991  
  11 Ludvig Flatmark a/s, Ålesund 11 1931 - 1932   11 [P] "Skipet" 2/1991  
  12 P/r Jacob Vaage, Ulstein 12 1932 - 1933   12 [P] "Skipet" 2/1991  
  13 Johan Valevik, Dale 13 1933 - 1953   13 [P] "Skipet" 2/1991  
  14 P/r Andreas J. Grytten, Vevring 14 1953 - 1959   14 [P] "Skipet" 2/1991  
  15 P/r Johannes J. Grytten, Vevring 15 1959 - 1969   15 [P] "Skipet" 2/1991  
  16 Rolf Trovåg, Nåra 16 1969 - 1975   16 [P] "Skipet" 2/1991  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  17 Byggeår   1913 17 -   17 [P] "Skipet" 2/1991  
  18 Byggenummer   - 18 -   18 -  
  19 Skrog   Gilja Treskrog 19 -   19 -  
  20 Utrustning   Hasseldalens Verft a/s, Grimstad 20 -   20 [P] "Skipet" 2/1991  
  21 Type   - 21 -   21 -  
  22 Skrogutforming   Konvensjonelt, rigget som skonnert 22 -   22 [P] "Fjordvegen"  
  23 Klasse   - 23 -   23 -  
  24 Materiale   Tre 24 -   24 [P] "Fjordabådane"  
  25 Maskinfabrikant [ A ] Lysekil Mekaniska Verkstad a/s, Lysekil, Sverige 25 1913 - 1917   25 [P] "Skipet" 2/1991  
  26   [ B ] Lysekil Mekaniska Verkstad a/s, Lysekil, Sverige 26 1917 - 1940   26 [P] "Skipet" 2/1991  
  27   [ C ] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 27 1940 - 1975   27 [P] "Fjordabådane"  
  28 Maskin produsert [ A ] 1913 28 -   28 [P] "Skipet" 2/1991  
  29   [ B ] 1917 29 -   29 [P] "Skipet" 2/1991  
  30   [ C ] 1940 30 -   30 [P] "Fjordabådane"  
  31 Maskin [ A ] 1 x 2TEV Lysekil-Scania diesel 31 1913 - 1917   31 [P] "Skipet" 2/1991  
  32   [ B ] 1 x 2TEV Lysekil-Scania diesel 32 1917 - 1940   32 [P] "Skipet" 2/1991  
  33   [ C ] 2 x 2TEV Wichmann K 2 syl. diesel 33 1940 - 1975   33 [P] "Fjordabådane"  
  34 Effekt [ A ] 80 bhk 34 1913 - 1917   34 [P] "Skipet" 2/1991  
  35   [ B ] 120 bhk 35 1917 - 1940   35 [P] "Skipet" 2/1991  
  36   [ C ] 100 bhk 36 1940 - 1975   36 [N] warsailors.com  
  37 Fart [ A ] 9.0 kn 37 1913 - 1917   37 -  
  38   [ B ] 10.0 kn 38 1917 - 1940   38 -  
  39 Forbruk   - 39 -   39 -  
  40 Lengde   21.31 m 40 -   40 [P] "Skipet" 2/1991  
  41 Bredde   5.03 m 41 -   41 [P] "Skipet" 2/1991  
  42 Dybde   2.29 m 42 -   42 [P] "Skipet" 2/1991  
  43 Brutto registertonnasje   57.30 t 43 -   43 [P] "Skipet" 3/2017  
  44 Netto registertonnasje   30.34 t 44 -   44 [P] "Skipet" 3/2017  
  45 Dødvekttonnasje   - 45 -   45 -  
  46 Bilkapasitet   0 46 -   46 HMI  
  47 Trailerkapasitet   0 47 -   47 HMI  
  48 Passasjersertifikat   148 48 -   48 [P] "Skipet" 2/1991  
  49 Mannskap   Ja 49 -   49 HMI  
  50 Passasjerlugarer   Ja 50 -   50 HMI  
  51 Mannskapslugarer   Ja 51 -   51 HMI  
  52 Dekkshøyde   0 52 -   52 HMI  
  53 Akseltrykk   0 53 -   53 HMI  
  54 Tilleggsinformasjon   - 54 -   54 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  55 18.07.1913     Målt. 55 [P] "Fjordabådane"  
  56 07.1913     Levert fra Hasseldalens Verft a/s, Grimstad til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Forsand som "Høgsfjord" [ A ]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 56 [P] "Skipet" 2/1991  
  57       Byggesum: 31 600 NOK. 57 [P] "Skipet" 2/2017  
  58 ultimo 07.1913     Satt i trafikk Stavanger - Frafjord / Stavanger - Helle. 58 [P] "Fjordabådane" / [P] "Fjordvegen"  
  59 1917     Ombygget med ny maskin [ B ]. 59 [P] "Skipet" 2/1991  
  60 04.1926     I opplag. 60 [P] "Skipet" 2/2017  
  61 1926     Drift og eierskap overført til Høgsfjord Ruteselskap a/s, Forsand. 61 [P] "Skipet" 2/1991  
  62 1931     Solgt til Ludvig Flatmark a/s, Ålesund. Overført til Ålesund Skipsregister. Hjemmehavn: Ålesund. 62 [P] "Skipet" 2/1991  
  63       Salgssum: 8000 NOK som delbetaling for d/s "Frost", senere "Lysefjord I". 63 [P] "Fjordabådane"  
  64 1932     Solgt til p/r Jacob Vaage, Ulstein. Omdøpt "Viking III". 64 [P] "Skipet" 2/1991  
  65 1933     Solgt til Johan Valevik, Dale. 65 [P] "Skipet" 2/1991  
  66       Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 66 -  
  67       Satt i trafikk Sunnfjord - Bergen. 67 [P] "Skipet" 2/2017  
  68 01.1934     Omdøpt "Dalsfjord". 68 [P] "Skipet" 2/1991  
  69 1940     Ombygget med nye maskiner [ C ]. 69 -  
  70 1953     Solgt til p/r Andreas J. Grytten, Vevring. 70 [P] "Skipet" 2/1991  
  71       Overført til Sunnfjord Skipsregister. Hjemmehavn: Florø. 71 -  
  72       Satt i trafikk Florø - Førde. 72 [P] "Skipet" 2/2017  
  73 1954     Omdøpt "Førdefjord". 73 [P] "Skipet" 2/1991  
  74 1959     Drift og eierskap overført til p/r Johannes J. Grytten, Vevring. 74 [P] "Skipet" 2/1991  
  75 1969     Solgt til Rolf Trovåg, Nåra. 75 [P] "Skipet" 2/1991  
  76       Lagt i opplag. 76 [P] "Skipet" 2/2017  
  77 1970     Omdøpt "Tøffe". 77 [P] "Skipet" 2/2017  
  78 27.04.1975     Senket, Ytre Steinsund. 78 [P] "Skipet" 2/1991  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau