SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    D/s "HØGSFJORD I" 1926-1940     M/s "HØGSFJORD I" 1940-1969                      
         
 
1 -   PERIODE   : 1926-1969         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : JTHL [1878], LEDU [før 1940]       2 -   [P] Skipet 2/1991      
  3 -   IMO-NUMMER   : -         3 -           
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1878] "Torghatten"     5 -   [P] Skipet 2/1991      
  6 -      : [1926] "Høgsfjord I"       6 -   [P] Skipet 2/1991      
 
7 -      : [1970] "Kondor"       7 -   [P] Skipet 2/1991      
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
31.03.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Olav Moen 13 -                13 -           
  Lokalisering: Stavanger 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1878                     15 -   [P] Skipet 2/1991      
  16  BYGGNUMMER   : 40                     16 -           
  17  SKROG   : Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania                 17 -   [P] Skipet 2/1991      
  18  UTRUSTNING   : Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania     18 -   [P] Skipet 2/1991      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : -                     21 -           
  22  MATERIALE   : -     22 -           
  23  MASKINFABRIKANT : [1] Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania [1878] [4] M. Haldorsen & Sønner a/s, Rubbestadneset [1940]         23 -   [P] Skipet 2/1991      
  24  MASKIN PRODUSERT : [1] 1878 [4] 1940                   24 -   [P] Skipet 2/1991      
  25  MASKIN   : [1] 1 x Compound 2 syl. damp [1878] [4] 1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel [1940]             25 -   [P] Skipet 2/1991      
  26  EFFEKT   : [1] 90 ihk [1878] [4] 255 bhk [1940]                 26 -   [P] Skipet 2/1991      
  27  FART   : [1] 8.0 kn [1878] [4] 10.0 kn [1940]                   27 -   [4] [P] "Fjordabåtene"      
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : [1] 26.46 m [1878] [3] 26.90 m [1926]     29 -   [1] [P] Skipet 2/1991 [3] [P] "Fjordabåtene"    
  30  BREDDE   : 04.63 m                     30 -   [P] Skipet 2/1991      
  31  DYBDE   : 02.26 m                     31 -   [P] Skipet 2/1991      
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 91.34 t [1878] [3] 92.41 t [1926] [4] 104.60 t [1940]                 32 -           
  33  NETTO REG. TONN : [1] 40.34 t [1878] [3] 44.33 t [1926] [4] 057.19 t [1940]               33 -           
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -           
  35  BILER   : [1] 0 [1878] [3] 1 [1926]                   35 -   [1] [O] [3] [P] "Fjordabåtene"      
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : [1] 120 [1878] [2] 0 [1918] [3] 188 [1926]                 37 -   [1] [3] [P] Skipet 2/1991 [2] [O]      
  38  PASSASJERLUGARER  : 0                     38 -   [O]        
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja                     39 -   [O]        
  40  DEKKSHØYDE   : [1] 0 [1878] [3] Fri [1926]                   40 -   [O]        
  41  AKSELTRYKK   : -                     41 -           
  42  STATUS   Opphogget                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -           
     
                                   
     
     
                                   
01.07.1878  44 : Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania til Dampskibet "Torghatten"s a/s, Kvaløen som "Torghatten" [1]. Innført i Sandnessjøen Skipsregister. Hjemmehavn: Brønnøysund. Byggesum: 42 000 NOK.   44 -   [P] "Fjordabåtene" | -      
15.11.1878  45 : Ankom Brønnøysund.                       45 -           
11.1878   46 : Satt i trafikk Brønnøysund - Vega.                     46 -           
15.03.1909  47 : Hjemmehavn: Mosjøen.                       47 -           
25.07.1913  48 : Hjemmehavn: Brønnøysund.                       48 -           
15.08.1913  49 : Drift og eierskap overført til Torghattens Dampskibsselskab a/s. Brønnøysund.                 49 -           
06.12.1917  50 : Grunnstøtte ved Nesholmene.                       50 -   [P] Skipet 2/1991      
01.1918  51 : Brakt flott. Kondemnert og overtatt av forsikringsselskapet.                   51 -           
26.04.1918  52 : Solgt til Baklandets Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. Salgssum: 6 700 NOK.               52 -           
07.1918  53 : Ombygget til fraktefartøy ved Baklandets Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. Sertifkat endret [2].             53 -           
09.07.1918  54 : Solgt til Ola M. Froseth, Trondheim. Salgssum: 7 500 NOK.                   54 -           
29.07.1918  55 : Overført til Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim.                   55 -           
05.04.1921  56 : Solgt på tvangsauksjon til Dyre Halse, Strinda. Salgssum: 24 200 NOK. Satt i frakttrafikk på Trondheimsfjorden.             56 -           
29.08.1924  57 : Solgt til Susanne Vik, Trondheim. Salgssum: 24 000 NOK.                   57 -           
18.03.1925  58 : Solgt på tvangsauksjon til Trondheims Arbeiderforenings Spareskillingsbank, Trondheim. Salgssum: 10 300 NOK.             58 -           
23.05.1925  59 : Beslaglagt i Egersund p.g.a. overlast med skrapjern i rute til Danmark.                 59 -           
02.06.1925  60 : Solgt på tvangsauksjon til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Høle. Salgssum: 16 000 NOK.               60 -   - | [P] "Fjordabåtene"      
12.07.1925  61 : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger.                   61 -           
06.04.1926  62 : Drift og eierskap overført til Høgsfjord Ruteselskap a/s, Høle. Omdøpt "Høgsfjord I".                 62 -           
14.04.1926  63 : Ombygget til passasjerfartøy ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger [3].       63 -   - | [P] "Fjordabåtene"      
04.1926  64 : Satt i trafikk Stavanger - Dirdal / Stavanger - Lysebotn.                   64 -           
27.05.1937  65 : Drift og eierskap overført til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger.                   65 -           
06.1940  66 : Ombygget ved Rosenberg Verft a/s / M. Haldorsen & Søn a/s, Stavanger / Rubbestadneset: Opprustet samt ny maskin [4].     66 -   - | [P] "Fjordabåtene"      
1964  67 : I opplag, Stavanger.                       67 -   [P] "Fjordabåtene"      
08.11.1969  68 : Solgt til Jan Berge og Rudolf Stangeland, Forsand. Salgssum: 10 000 NOK.       68 -   - | [P] "Fjordabåtene" | -      
12.1969  69 : Maskinen tatt ut.                       69 -           
17.01.1970  70 : Solgt til Ole Bjørn Torjussen, Oslo. Omdøpt "Kondor". Slept til Oslofjorden. I bruk som husbåt. Salgssum: 25 000 NOK.             70 -   - | [P] Skipet 2/1991 | - | [P] Skipet 2/1991 | -    
30.10.1972  71 : Brann under oppussing, Nordre Håøy. Ble totalskadet.                   71 -   [P] Skipet 2/1991      
1973  72 : I bruk som skytemål for Sjøforsvaret.                     72 -           
12.12.1973  73 : Gitt til Østfold Skipsopphugning a/s, Sarpsborg for opphogging.                   73 -           
04.1974  74 : Ferdig opphogget.                       74 -           
01.12.1975  75 : Slettet fra Stavanger Skipsregister.                     75 -