H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "HORDALAND" 1879 - 1884  
    Fortegnelse nr. P70  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     19.08.2019    
    PERIODE:     1879 - 1884 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L E D F 1 -   1 -  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Hordaland" 4 -   4 [P] "Over fjord og fjell"  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Det Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 5 1879 - 1880   5 [P] "Over fjord og fjell"  
  6 Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 6 1880 - 1930   6 [P] "Over fjord og fjell"  
  7 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 7 1930 - 1936   7 -  
  8 Stavanger Skibs-Ophugnings Co., Stavanger 8 1936   8 [P] "Over fjord og fjell"  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Byggeår   1879 9 -   9 [P] "Over fjord og fjell"  
  10 Byggenummer   22 10 -   10 [P] "HSD-båtane"  
  11 Skrog   Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige 11 -   11 [P] "Over fjord og fjell"  
  12 Utrustning   Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige 12 -   12 [P] "Over fjord og fjell"  
  13 Type   - 13 -   13 -  
  14 Skrogutforming   Konvensjonelt 14 -   14 HMI  
  15 Klasse   - 15 -   15 -  
  16 Materiale   Stål 16 -   16 -  
  17 Maskinfabrikant [ A ] Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige 17 1879 - 1909   17 [P] "Over fjord og fjell"  
  18   [ B ] Thompson, Boyd & Co, Newcastle, Storbritannia 18 1909 [bygget 1875] - 1936   18 -  
  19 Maskin produsert [ A ] 1879 19 -   19 [P] "Over fjord og fjell"  
  20     1875 20 -   20 [P] "Skipet" 2/1984  
  21 Maskin [ A ] 1 x Compound 2 syl. damp 21 1879 - 1909   21 [P] "Skipet" 2/1981  
  22   [ B ] 1 x Compound 2 syl. damp 22 1909 [bygget 1875] - 1936   22 [P] "Skipet" 2/1984  
  23 Effekt [ A ] 50 nhk 23 1879 - 1909   23 [P] "HSD-båtane"  
  24   [ B ] 45 nhk 24 1909 - 1936   24 [P] "Skipet" 2/1984  
  25 Fart [ A ] 11.0 kn 25 1879 - 1909   25 -  
  26 Forbruk   - 26 -   26 -  
  27 Lengde   33.80 m 27 -   27 [P] "Skipet" 2/1991  
  28 Bredde   5.60 m 28 -   28 [P] "Skipet" 2/1991  
  29 Dybde   2.80 m 29 -   29 [P] "Skipet" 2/1991  
  30 Brutto registertonnasje [ A ] 144 t 30 1879 - 1895   30 [P] "Skipet" 3/2017  
  31 Netto registertonnasje [ A ] 99 t 31 1879 - 1895   31 [P] "Skipet" 3/2017  
  32 Dødvekttonnasje   - 32 -   32 -  
  33 Bilkapasitet   0 33 -   33 HMI  
  34 Trailerkapasitet   0 34 -   34 HMI  
  35 Passasjersertifikat   134 35 -   35 -  
  36 Mannskap   Ja 36 -   36 HMI  
  37 Passasjerlugarer   - 37 -   37 -  
  38 Mannskapslugarer   Ja 38 -   38 HMI  
  39 Dekkshøyde   0 39 -   39 HMI  
  40 Akseltrykk   0 40 -   40 HMI  
  41 Tilleggsinformasjon   - 41 -   41 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  42 05.1879     Levert fra Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige til Det Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Hordaland" [ A ]. Hjemmehavn: Bergen. Byggesum: 80 000 NOK. 42 [P] "Over fjord og fjell"  
  43 14.05.1879     Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 43 [P] "Over fjord og fjell"  
  44
01.07.1880
    Drift og eierskap overført til Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Verdifastsettelse: 131 000 NOK sammen med d/s "Søndhordland". Samme trafikk. 44 [P] "Over fjord og fjell"  
  45 1884     Satt i trafikk Bergen - Sunnhordland. 45 [P] "Skipet" 2/1981  
  46 1895     Ombygget med promenadedekk. 46 [P] "Over fjord og fjell"  
  47 1909     Ombygget med ny kjele og maskin, hentet fra d/s "Folgefonden" [ B ]. Ny skorstein. 47 [P] "HSD-båtane"  
  48 25.05.1915     Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. I bruk som vaktfartøy. 48 -  
  49 19.12.1918     Tilbakelevert. 49 -  
  50 1930     Drift og eierskap overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 50 -  
  51 ► 1934     I opplag, Bergen. 51 [P] "Over fjord og fjell"  
  52 1934     12-års klassing. I bruk som reservefartøy. 52 [P] "Over fjord og fjell"  
  53 02.1936     Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co., Stavanger for opphogging. Salgssum: 7 500 NOK. 53 [P] "HSD-båtane"  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau