H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "JADARLAND" 1928 - 1940  
    Fortegnelse nr. P69  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     20.08.2019    
    PERIODE:     1928 - 1940 Status for fartøyet: SENKET  I  KRIG  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L G R S 1 1927 - etter 1927   1 [P] "Skipet" 4/1991  
  2     L E E R 2 etter 1927 - 1940   2 [P] "Skipet" 4/1991  
  3 IMO-nummer   - 3 -   3 -  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Bürgermeister Eschenburg" 5 1918 - 1927   5 [P] "Skipet" 1/1991  
  6     "Jadarland" 6 1927 - 1940   6 [P] "Skipet" 1/1991  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Lübeck-Wyburger Dampschiffs-Gesellschaft, Lübeck, Tyskland 7 1918 - 1927   7 [P] "Skipet" 3/2014  
  8 Sandnæs Dampskibs Aktieselskab, Sandnes 8 1927 - 1940   8 [P] "Skipet" 4/1991  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Byggeår   1918 9 -   9 [P] "Skipet" 4/1991  
  10 Byggenummer   234 10 -   10 [P] "Skipet" 4/1991  
  11 Skrog   Schiffswerft v. Henry Koch AG, Lübeck, Tyskland 11 -   11 [P] "Skipet" 4/1991  
  12 Utrustning   Schiffswerft v. Henry Koch AG, Lübeck, Tyskland 12 -   12 [P] "Skipet" 4/1991  
  13 Type   - 13 -   13 -  
  14 Skrogutforming   Konvensjonelt 14 -   14 HMI  
  15 Klasse   - 15 -   15 -  
  16 Materiale   - 16 -   16 -  
  17 Maskinfabrikant   O. Hensener Maschinefabrik GmbH, Altona, Tyskland 17 -   17 [P] "Skipet" 3/2014  
  18 Maskin produsert   1915 18 -   18 [P] "Skipet" 3/2014  
  19 Maskin   1 x Tripple expansion damp 19 -   19 [P] "Skipet" 4/1991  
  20 Effekt   600 ihk 20 -   20 [P] "Skipet" 4/1991  
  21 Fart   10.0 kn 21 -   21 [P] "Skipet" 4/1991  
  22 Forbruk   - 22 -   22 -  
  23 Lengde   59.44 m 23 -   23 [P] "Skipet" 4/1991  
  24 Bredde   9.30 m 24 -   24 [P] "Skipet" 4/1991  
  25 Dybde   4.00 m 25 -   25 [P] "Skipet" 4/1991  
  26 Brutto registertonnasje [ A ] 732 t 26 1918 - 1928   26 [P] "Skipet" 4/1991  
  27   [ B ] 938 t 27 1928 - 1940   27 [P] "Skipet" 4/1991  
  28 Netto registertonnasje [ A ] 346 t 28 1918 - 1928   28 [P] "Skipet" 4/1991  
  29   [ B ] 569 t 29 1928 - 1940   29 -  
  30 Dødvekttonnasje [ A ] 900 t 30 1918 - 1928   30 [P] "Skipet" 4/1991  
  31   [ B ] 1000 t 31 1928 - 1940   31 [P] "Skipet" 4/1991  
  32 Bilkapasitet   0 32 -   32 HMI  
  33 Trailerkapasitet   0 33 -   33 HMI  
  34 Passasjersertifikat [ A ] 0 34 1918 - 1928   34 HMI  
  35   [ B ] Ja 35 1928 - 1940   35 [P] "Skipet" 1/1991  
  36 Mannskap   Ja 36 -   36 HMI  
  37 Passasjerlugarer [ A ] 0 37 1918 - 1928   37 HMI  
  38   [ B ] Ja 38 1928 - 1940   38 [P] "Skipet" 1/1991  
  39 Mannskapslugarer   Ja 39 -   39 HMI  
  40 Dekkshøyde   0 40 -   40 HMI  
  41 Akseltrykk   0 41 -   41 HMI  
  42 Tilleggsinformasjon   - 42 -   42 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  43 28.08.1915     Sjøsatt. Skroget lagt i opplag. 43 [P] "Skipet" 4/1991  
  44 29.05.1918     Levert fra Schiffswerft v. Henry Koch AG, Lübeck, D til Lübeck-Wyburger Dampschiffs-Gesellschaft, Lübeck, D som "Bürgermeister Eschenburg" [ A ]. 44 [P] "Skipet" 3/2014  
  45       Klassifisert som lastefartøy. 45 [N] warsailors.com  
  46 15.12.1927     Solgt til Sandnæs Dampskibs Aktieselskab, Sandnes. Omdøpt "Jadarland". Salgssum: £ 14 000. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. 46 [P] "Skipet" 4/1991  
  47       Ombygging påbegynt. 47 [N] warsailors.com  
  48 05.1928     Ombygget til passasjerfartøy og utstyrt med kjølereom [ B ]. 48 [P] "Skipet" 1/1991  
  49       Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 49 [P] "Skipet" 2/1976  
  50 21.05.1940     Satt i trafikk Sandnes - Bergen. 50 [P] "Skipet" 4/1991  
  51 31.05.1940     Gikk på en mine på Sletta og sank. 51 [N] warsailors.com  
  52       Minium 24 personer omkom. Minen ble lagt av den franske u-båten "Rubis" 27.05.1940. 52 [P] "Skipet" 3/2014  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau