H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "JØSENFJORD" 1917  
                     
    Forside            
 
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy                
    Hurtigbåter              
    Bilferger             © Njål Tjeltveit  
                   
                   
                   
    Oppdatert:   29.04.2020          
    Status:   Vraket         Posisjon på AIS:       
                   
      Fortegnelse nr. P-98  
      "JØSENFJORD"  [1917 - 1930]          "SAUDAFJORD"  [1930 - 1946]  
                   
1   Periode       1917 - 1946 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1916 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer       -- 3    
4   Skrog       ukjent, Vadla 4 [P] "Skipet" 2/1991  
5   Utrustning       ukjent, Vadla 5 [P] "Skipet" 2/1991  
6   Type       -- 6    
7   Skrogutforming       Konvensjonelt, rigget som kunnert 7 [P] "Med båt og buss"  
8   Materiale       Tre 8 [N] sdir.no  
9           9            
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1916 - 1930       "Jøsenfjord" 12 [N] sdir.no  
13   1930 - 1964       "Saudafjord" 13 [N] sdir.no  
14   1964 - 1970       "Birgit Sunnaas" 14 [N] sdir.no  
15   1970 -       "Hennesey" 15 [P] "Skipet" 2/1991  
16           Kallesignal 16    
17   1916 - 1934       MPSQ 17 [P] "Skipet" 2/1991  
18   1934 -       LHFI 18 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sdir.no  
19           IMO-nummer 19    
20           -- 20    
21           MMSI-nummer 21    
22           -- 22    
23           23            
24   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 24    
25   Periode       Navn 25    
26   1916 - 1919       P/r Åke Hauge, Johannes Hauge og Øystein Dahle, Jøsenfjorden 26 [P] "Skipet" 2/1991  
27   1919 - 1920       Magnus Kalheim og Johan Kalheim, Stavanger, Ketil Førre, Ølesund og Johannes Hauge, Jøsenfjorden 27 [P] "Fjordvegen"  
28   1920 - 1929       Jøsenfjord a/s, Vadla 28 [P] "Med båt og buss"  
29   1929 - 1933       Saudafjord a/s, Sauda 29 [P] "Fjordvegen"  
30   1933 - 1946       Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 30 [P] "Fjordvegen"  
31   1946       Dua a/l, Tromsø 31 [P] "Fjordabåtene"  
32   1946 - 1962       Melketransport a/l, Tromsøysund 32 [P] "Skipet" 2/1991  
33   1962 - 1970       Rolf Sunnaas, Nesoddtangen 33 [P] "Fjordabåtene"  
34   1970 - 1971       Frank Roger Korsviken Johansen og Tor Ellingsen, Nesbru 34 [N] sdir.no  
35   2000 -       Frank Roger Korsviken Johansen, Nesbru 35 [N] sdir.no  
36           36            
37   ▼ KLASSIFISERING 37    
38   Periode       Klasse 38    
39           -- 39    
40           40            
41   ▼ MASKINERI 41    
42   Periode       Fabrikant 42    
43   1916 - 1933   A   J.V. Svenssons Motorfabrik, Stockholm, Sverige 43 [P] "Skipet" 2/1991  
44   1933 - 1942   D   De Forende Motorfabrikker a/s, Bergen 44 [P] "Skipet" 2/1991  
45   1942 - 1971   E   M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 45 [P] "Skipet" 2/1991  
46           Produsert 46    
47       A   1916 47 [P] "Skipet" 2/1991  
48       D   1933 48 [P] "Skipet" 2/1991  
49       E   1942 49 [P] "Skipet" 2/1991  
50           Maskin 50    
51   1916 - 1933   A   1 x 2TEV Avance 1 syl. diesel 51 [N] warsailors.com  
52   1933 - 1942   D   1 x 2TE Union 2 syl. diesel 52 [N] warsailors.com  
53   1942 - 1971   E   1 x 2TEV Wichmann 2 syl. diesel 53 [N] warsailors.com  
54           Effekt 54    
55   1916 - 1933   A   30 bhk 55 [P] "Skipet" 2/1991  
56   1933 - 1942   D   60 bhk 56 [P] "Skipet" 2/1991  
57   1942 - 1971   E   90 bhk 57 [P] "Skipet" 2/1991  
58           Fart 58    
59           -- 59    
60           Forbruk 60    
61         -- 61    
62           62            
63   ▼ MÅL 63    
64   Periode       Lengde 64    
65   1916 - 1919   A   16.03 m 65 [P] "Skipet" 2/1991  
66   1919 - 1977   B   19.72 m 66 [P] "Skipet" 2/1991  
67           Bredde 67    
68   1916 - 1919   A   4.33 m 68 [P] "Skipet" 2/1991  
69   1919 - 1977   B   4.36 m 69 [P] "Skipet" 2/1991  
70           Dybde 70    
71   1916 - 1919   A   1.86 m 71 [P] "Skipet" 2/1991  
72   1919 - 1977   B   2.33 m 72 [P] "Skipet" 2/1991  
73           Brutto tonnasje 73    
74   1916 [målt 1917] - 1919   A   26.77 brt 74 [P] "Fjordabådane"  
75   1919 - 1930   B   40.65  brt 75 [P] "Fjordabådane"  
76   1930 - 1942   C   41.30 brt 76 [P] "Fjordabådane"  
77   1942 [målt 1946] - 1977   E   68.61 brt 77 [N] sdir.no  
78           Netto tonnasje 78    
79   1916 [målt 1917] - 1919   A   13.07  nrt 79 [P] "Fjordabådane"  
80   1919 - 1930   B   27.09 nrt 80 [P] "Fjordabådane"  
81   1930 - 1942   C   20.68 nrt 81 [P] "Fjordabådane"  
82   1942 [målt 1946] - 1977   E   42.84 nrt 82 [N] sdir.no  
83           Dødvekttonn 83    
84           -- 84    
85           85            
86   ▼ KAPASITET 86    
87   Periode       Personbiler 87    
88           3 88 [P] "Fjordvegen"  
89           Trailere 89    
90         0 90 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
91           Passasjerer 91    
92           Ja 92 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
93           Passasjerlugarer 93    
94         0 94 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
95           Mannskapslugarer 95    
96           -- 96    
97           Mannskap 97    
98           Ja 98 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
99           Dekkshøyde 99    
100           Fri 100 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
101           Tillatt akseltrykk 101    
102           -- 102    
103           103            
104   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 104    
105   -- 105    
106         106            
107   ▼ HISTORIKK 107    
108 1916   A   Levert fra privat slipp, Vadla til Åke Hauge p/r, Johannes Hauge og Øystein Dahle, Jøsenfjorden som "Jøsenfjord". 108 [P] "Skipet" 2/1991  
109         Hjemmehavn: Stavanger. I bruk på sildefisket. 109 [P] "Skipet" 2/1991  
110 17.02.1917   A   Målt. 110 [P] "Fjordabådane"  
111 27.04.1917       Innført i Stavanger Skipsregister. 111 [N] sdir.no  
112 vår 1917       Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 112 [P] "Fjordvegen"  
113 ultimo 1917       I opplag. 113 [P] "Med båt og buss"  
114 1918       Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 114 [P] "Med båt og buss"  
115 10.10.1919   B   Ombygget ved Ola Furenes og Ansgar Sjursen, Sandnes: Forlenget. 115 [P] "Fjordabådane"  
116 1919       Solgt til Magnus Kalheim og Johan Kalheim, Stavanger, Ketil Førre, Ølesund og Johannes Hauge, Jøsenfjorden. Samme trafikk. 116 [P] "Fjordvegen"  
117 28.10.1920       Drift og eierskap overført til Jøsenfjord a/s, Vadla. Samme trafikk. 117 [P] "Fjordabådane"  
118         Verdifastsettelse: 55 000 NOK. 118 [P] "Fjordabådane"  
119 27.03.1921       Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Vatlandsvaag. 119 [P] "Med båt og buss"  
120 sommer 1928       Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Utåker - Fjæra. 120 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
121 høst 1928       Tilbakelevert. 121 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
122 16.12.1929       Solgt til Saudafjord a/s, Sauda. 122 [P] "Fjordabådane"  
123         Salgssum: 10 000 NOK. Satt i trafikk Sauda - Ropeid. 123 [P] "Fjordvegen"  
124 31.03.1930       Omdøpt "Saudafjord". 124 [P] "Fjordabådane"  
125 07.04.1930   C   Ommålt. 125 [P] "Fjordabådane"  
126 1931       Satt i trafikk Sauda - Stavanger. 126    
127 ca.1932       Utleid til Engvald Oppedal, Odda. Brukt for personelltransport Odda - Eitrheimsneset. 127 -- | [P] "Fjordabådane"  
128 ca.1932       Tilbakelevert. Satt i trafikk Sauda - Stavanger. 128    
129 21.08.1933       Solgt til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 5 000 NOK. 129 [P] "Fjordabådane"  
130         Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg. 130    
131 08.1933 ►   D   Ombygget med ny maskin. 131    
132 pr.06.1936       I trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Knutsvik. 132 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"  
133 vinter 1941       Til ombygging ved Johannes Naustvik, Vatlandsvåg. 133 [P] "Med båt og buss"  
134 vår 1942   E   Ombygget ved Johannes Naustvik, Vatlandsvåg: Ny salong på dekk 2, svinerygg og to master. 134 [P] "Med båt og buss"  
135     E   samt ny maskin ved M. Haldorsen & Sønner, Rubbestadneset. 135 [P] "Fjordabådane"  
136 vinter 1944       I opplag. 136 [P] "Med båt og buss"  
137 vår 1945       Tatt ut av opplag. 137 [P] "Med båt og buss"  
138 22.05.1946       Solgt til Dua a/l, Tromsø. Salgssum: 110 000 NOK. 138 [P] "Fjordabådane"  
139         Satt i trafikk med melketransport på Tromsøysundet. 139 [P] "Fjordabådane"  
140 08.06.1946   E   Ommålt. 140 [N] sdir.no  
141 30.06.1946       Drift og eierskap overført til Melketransport a/l, Tromsøysund. 141 [P] "Fjordabådane"  
142 17.12.1946       Overført til Tromsø Skipsregister. Hjemmehavn: Tromsø. 142 [P] "Fjordabådane"  
143 10.03.1962       Solgt til Rolf Sunnaas, Nesoddtangen. Salgssum: 17 000 NOK. I bruk til fritidsturer for Sunnaas Sykehus, Nesoddtangen. 143 [P] "Fjordabådane"  
144 14.03.1964       Omdøpt "Birgit Sunnaas". 144 [P] "Fjordabådane"  
145 03.04.1964       Overført til Oslo Skipsregister. Hjemmehavn: Oslo. 145 [P] "Fjordabådane"  
146 22.12.1970       Solgt til Frank Roger Korsviken Johansen og Tor Ellingsen, Nesbru. 146 [N] sdir.no  
147         Omdøpt "Hennesey". Oppussing påbegynt. 147 [P] "Fjordabådane"  
148 1971       Solgt, Oslo. Motoren tatt ut. 148 [P] "Skipet" 2/1991  
149 28.12.1972       Sank, Bestumkilen. 149 [P] "Skipet" 2/1991  
150 09.12.1977       Sprengt av Park– og Idrettsvesenet i Oslo kommune. 150 [P] "Skipet" 2/1991  
151 14.06.2000       Registrert på Frank Roger Korsviken Johansen, Nesbru. 151 [N] sdir.no  
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/4      
 
  Avbildet som: "Jøsenfjord"    
    Etter forlengelsen.         Lokalisering: --    
              Tidspunkt: --    
              Rettighetshaver: Greve a/s    
              Hentet fra: "Fjordvegen"    
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 2/4      
  Avbildet som: "Saudafjord"    
    Overtatt av Saudafjord         Lokalisering: --    
    og med samme navn på         Tidspunkt: --    
    skutesiden.         Rettighetshaver: Njål Tjeltveit    
              Hentet fra: "Fjordvegen"    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/4      
  Avbildet som: "Saudafjord"    
    I trafikk under 2.dre         Lokalisering: Hidlefjorden    
    verdenskrig, her etter total         Tidspunkt: --    
    ombyggig av overbygget.         Rettighetshaver: Sverre Larsen    
            Hentet fra: "Fjordabådane"    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 4/4      
  Avbildet som: "Birgit Sunnaas"    
    Overtatt av Rolf Sunnaas og         Lokalisering: Oslo    
    gitt navn ette konen. Etter at         Tidspunkt: --    
    den forlot Rogaland så har         Rettighetshaver: Per-Erik Johnsen    
    den her fått større ventiler til         Hentet fra: digitaltmuseum.no    
    salongen samt aktre mast                
    er fjernet.                
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
                   
                   
  x