HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P93       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "KARMSUND" 1877 - 1904     D/s "KARMØ" 1904 - 1914     D/s "LYSEFJORD I" 1931 - 1941   FOTOGRAFI   OPPDATERT 09.11.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1877 - 1914 / 1931 - 1941   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LDWR 1874 - etter 1874 2  [P] "Skipet" 2/1991  
  3   LEKF etter 1874 - 1941 3  [P] "Skipet" 2/1991  
  4   IMO-nummer -   4  -  
  5   MMSI-nummer -   5  -  
  6   Navn "Mandal" 1874 - 1877 6  [P] "Skipet" 2/1982  
  7   "Karmsund" 1877 - 1904 7  [P] "Skipet" 2/1982  
  8   "Karmø" 1904 - 1914 8  [P] "Skipet" 2/1982  
  9   "Fryseri I" 1914 - 1916 9  [P] "Skipet" 2/1982  
  10   "Frost" 1916 - 1931 10  [P] "Skipet" 1/1989  
  11   "Lysefjord I" 1931 - 1941 11  [P] "Skipet" 2/1982  
             
  12   Rederi / eierforhold Mandal & Omegns Dampskibsselskab a/s, Mandal 1874 - 1877 12  [P] "Skipet" 2/1982  
  13   Haugesund Dampskibsselskab a/s, Haugesund 1877 - 1914 13  [P] "Skipet" 2/1982  
  14   Haugesund Frysekompagni a/s, Haugesund 1914 - 1916 14  [P] "Skipet" 2/1982  
  15   Bergens Brislingskompagni a/s, Bergen 1916 - ca.1918 15  [P] "Skipet" 2/1991  
  16   Ludvig Fladmark Bjergningskompagni a/s, Aalesund ca.1918 - 1931 16  [P] "Skipet" 2/1982  
  17   Høgsfjord Ruteselskap a/s, Høle 1931 - 1937 17  [P] "Skipet" 2/1982  
  18   Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 1937 - 1941 18  [P] "Fjordvegen"  
 
  19   Byggeår 1874   19  [P] "Skipet" 2/1982  
  20   Byggenummer 35   20  [P] "Skipet" 2/2011  
  21   Skrog Trondhjems Mekaniske Værksted a/s, Trondhjem   21  [P] "Skipet" 2/1982  
  22   Utrustning Trondhjems Mekaniske Værksted a/s, Trondhjem   22  [P] "Skipet" 2/1991  
  23   Type -   23  -  
  24   Skrogutforming Konvensjonelt, rigget som skonnert   24  [P] "Fjordabådane"  
  25   Klasse -   25  -  
  26   Materiale Jern   26  [P] "Skipet" 1/1989  
  27   Maskinfabrikant Trondhjems Mekaniske Værksted a/s, Trondhjem   27  [P] "Skipet" 2/1982  
  28   Maskin produsert 1874   28  [P] "Skipet" 2/1982  
  29   Maskin 1 x Compound 14,6-31,5x21,5" 2 syl. damp   29  -  
  30   [4]  1 x røkrørkjele, 8,9 x 9,5 fot 1899 - 1941 30  [P] "Skipet" 2/1982  
  31   Effekt 150 ihk   31  [P] "Skipet" 2/1982  
  32   Fart 10.0 kn   32  [P] "Fjordabådane"  
  33   Forbruk -   33  -  
  34   Lengde [1]  26.43 m 1874 - 1883 34  [P] "Skipet" 2/1982  
  35   [3]  32.34 m 1883 - 1941 35  [P] "Skipet" 2/1982  
  36   Bredde [1]  5.76 m 1874 - 1883 36  [P] "Skipet" 2/1982  
  37   [3]  5.73 m 1883 - 1941 37  [P] "Skipet" 2/1989  
  38   Dybde [1]  2.50 m 1874 - 1883 38  [P] "Skipet" 2/1989  
  39   [3]  2.44 m 1883 - 1941 39  [P] "Skipet" 2/1991  
  40   Brutto registertonnasje [1]  96.00 t 1874 - før 1877 40  [P] "Skipet" 2/1982  
  41   [2]  154.00 t før 1877 - 1883 41  [P] "Fjordabådane"  
  42   [3]  151.00 t 1883 - 1899 42  [P] "Skipet" 2/1989  
  43   [4]  154.00 t 1899 - 1914 43  [P] "Skipet" 2/1982  
  44   [5]  159.00 t 1914 - 1925 44  [P] "Skipet" 2/1982  
  45   [6]  149.54 t 1925 - 1931 45  [P] "Fjordabådane"  
  46   [7]  144.30 t 1931 - 1941 46  [P] "Fjordabådane"  
  47   Netto registertonnasje [1]  65.50 t 1874 - før 1877 47  [P] "Fjordabådane"  
  48   [2]  81.00 t før 1877 - 1883 48  [P] "Fjordabådane"  
  49   [3]  102.00 t 1883 - 1914 49  [P] "Skipet" 2/2011  
  50   [5]  81.00 t 1914 - 1925 50  [P] "Skipet" 2/2011  
  51   [6]  83.41 t 1925 - 1931 51  [P] "Fjordabådane"  
  52   [7]  84.44 t 1931 - 1941 52  [P] "Fjordabådane"  
  53   Dødtvekttonnasje     53  -  
  54   Biler 0   54  Observasjon  
  55   Trailere 0   55  Observasjon  
  56   Passasjerer [1]  282 1874 - 1914 56  [P] "Skipet" 2/1991  
  57   [5]  0 1914 - 1925 57  Observasjon  
  58   [6]  Ja 1925 - 1931 58  Observasjon  
  59   [7]  282 1931 - 1941 59  [P] "Skipet" 2/1989  
  60   Mannskap 6 pr.1941 60  [P] "Fjordabådane"  
  61   Passasjerlugarer 0   61  Observasjon  
  62   Mannskapslugarer Ja   62  Observasjon  
  63   Dekkshøyde 0   63  Observasjon  
  64   Akseltrykk 0   64  Observasjon  
  65   Tilleggsinformasjon -   65  -  
  66   Status Forlist 1941 66  [P] "Skipet" 1/1989  
 
  67 05.1874   : Levert fra Trondhjems Mekaniske Værksted a/s, Trondhjem til Mandal & Omegns Dampskibsselskab a/s, Mandal som "Mandal" [1]. Innført i Kristiansand Skipsregister. Hjemmehavn: Mandal.    67  [P] "Skipet" 2/1982  
  68    : Satt i trafikk Mandal - Christiansand. 68  [P] "Skipet" 3/1989  
  69 25.07.1875   : Satt i trafikk Mandal - Christiansand / Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 69  [P] "Fjordabådane"  
  70 ► 1877   : Ombygget [2]. Satt i trafikk Christiansand - Christiania. 70  [P] "Fjordabådane"  
  71 09.10.1877   : Solgt til Haugesund Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Omdøpt "Karmsund". Kjøpssum: 60 000 NOK. Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 71  [P] "Skipet" 2/1982  
  72 10.1877   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Haugesund - Sunnhordland. 72  [P] "Fjordabådane"  
  73 1883   : Ombygget: forlenget, modernisert og ny dampkjele montert [3]. 73  [P] "Skipet" 2/1982  
  74 1899   : Ombygget ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen: modernisert og ny dampkjele montert [4]. 74  [P] "Skipet" 2/1982  
  75 10.1904   : Omdøpt "Karmøy". 75  [P] "Skipet" 3/1989  
  76    : Lagt i opplag. 76  -  
  77 06.1905   : Satt i trafikk Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjoldastraumen. 77  [P] "Skipet" 3/1998  
  78 10.1906   : Tatt ut av trafikk Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjoldastraumen. 78  Observasjon  
  79 12.11.1908   : Gikk prøvetur i den nye slusen, Skjoldastraumen. 79  [P] "Skipet" 3/1989  
  80 14.11.1908   : Satt i trafikk Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjold. 80  - / [P] "Skipet" 3/1989  
  81 1912   : Satt i trafikk Haugesund - Bergen. Tatt ut av ruten samme år. 81  -  
  82 ca.06.1914   : Utleid til Det Midthordlandske Dampskibsselskab a/s, Os. Satt i trafikk Bergen - Tysnes. 82  -  
  83 ca.08.1914   : Tilbakelevert. 83  -  
  84 1914   : Solgt til Haugesund Frysekompagni a/s, Haugesund. Omdøpt "Fryseri I". Kjøpssum: 25 000 NOK. Ombygget til laste– og kjølefartøy [5]. 84  [P] "Skipet" 2/1982  
  85 1915   : Drift overført til Harald Nielsen, Haugesund. 85  [P] "Skipet" 1/1989  
  86 1916   : Solgt til Bergens Brislingskompagni a/s, Bergen. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 86  [P] "Skipet" 2/1991  
  87    : Omdøpt "Frost". 87  [P] "Skipet" 1/1989  
  88 15.01.1918   : Grunnstøtte og sank i tett snødrev, Lepsøyrevet. 88  [P] "Fjordabådane"  
  89 01.1918 ►   : Solgt til Ludvig Fladmark Bjergningskompagni a/s, Aalesund. 89  [P] "Skipet" 2/1982  
  90    : Brakt flott. 90  [P] "Skipet" 2/2011  
  91    : I opplag, Ålesund. 91  [P] "Skipet" 3/1989  
  92 16.03.1925   : Ombygget til passasjerfartøy ved Ludvig Fladmark a/s, Aalesund [6]. 92  [P] "Fjordabådane"  
  93 28.05.1925   : Overført til Ålesund Skipsregister. Hjemmehavn: Ålesund. 93  [P] "Skipet" 2/1989  
  94 06.06.1931   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 94  [P] "Fjordabådane"  
  95 12.06.1931   : Solgt til Høgsfjord Ruteselskap a/s, Høle. Kjøpssum: 30 000 NOK. Til ombygging ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 95  [P] "Skipet" 2/1982  
  96 22.08.1931   : Omdøpt "Lysefjord I". 96  -  
  97 12.09.1931   : Ferdig ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger [7]. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 97  [P] "Fjordabådane"  
  98 ca.10.1932   : I opplag, Stavanger. 98  [P] "Fjordabådane"  
  99 ca.03.1933   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. |  [P] "Fjordabådane"  
  100 ca.10.1933   : I opplag, Stavanger. 100  [P] "Fjordabådane"  
  101 ca.03.1934   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 101  [P] "Fjordabådane"  
  102 ca.10.1934   : I opplag, Stavanger. 102  [P] "Fjordabådane"  
  103 ca.03.1935   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 103  [P] "Fjordabådane"  
  104 ca.10.1935   : I opplag, Stavanger. 104  [P] "Fjordabådane"  
  105 ca.03.1936   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 105  [P] "Fjordabådane"  
  106 ca.10.1936   : I opplag, Stavanger. 106  [P] "Fjordabådane"  
  107 ca.03.1937   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 107  [P] "Fjordabådane"  
  108 27.05.1937   : Drift og eierskap overført til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. 108  - / [P] "Fjordvegen"  
  109 ca.10.1937   : I opplag, Stavanger. 109  [P] "Fjordabådane"  
  110 ca.03.1938   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 110  [P] "Fjordabådane"  
  111 ca.10.1938   : I opplag, Stavanger. 111  [P] "Fjordabådane"  
  112 ca.03.1939   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 112  [P] "Fjordabådane"  
  113 ca.10.1939   : I opplag, Stavanger. 113  [P] "Fjordabådane"  
  114 ca.03.1940   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 114  [P] "Fjordabådane"  
  115 ca.10.1940   : I opplag, Stavanger. 115  [P] "Fjordabådane"  
  116 ca.03.1941   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 116  [P] "Fjordabådane"  
  117 06.04.1941   : Grunnstøtte og sank på 35 favners dyp ved Sørskår på utleietur til Jøsenfjord Ruteselskap a/a, Stavanger. 117  [P] "Fjordvegen"  
  118 14.02.1953   : Slettet fra Stavanger Skipsregisteret. 118  [P] "Fjordabådane"  
  119 1998   : Vraket funnet av Leif Bruntveit, Sørskår. 119  -  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau