H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "KONG HAAKON" 1904 - 1917 / 1919 - 1940          D/s "KONG SVERRE" 1944 - 1945          D/s "KONG HAAKON" 1950 - 1953  
    Fortegnelse nr. P19  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     02.05.2020    
    PERIODE:     1904 - 1917 / 1919 - 1940 / 1944 - 1945 / 1950 - 1953 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   M B V T 1 1904 - etter 1904   1 [N] wikipedia.no  
  2     L E G U 2 etter 1904 - 1953   2 [N] wikipedia.no  
  3 IMO-nummer   - 3 -   3 -  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Kong Haakon" 5 1904 - 1942   5 [P] "Skipet" 2/1990  
  6     "Kong Sverre" 6 1942 - 1945   6 [P] "Skipet" 2/1990  
  7     "Kong Haakon" 7 1945 - 1953   7 [P] "Skipet" 2/1990  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  8 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 8 1904 - 1953   8 [P] "Skipet" 1/1991  
  9 Eisen & Metall AG, Hamburg, Tyskland 9 1953   9 [P] "Skipet" 2/1990  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  10 Byggeår   1904 10 -   10 [P] "Skipet" 1/1976  
  11 Byggenummer   32 11 -   11 [P] "Skipet" 2/1990  
  12 Skrog   Eiderwerft AG, Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland 12 -   12 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  13 Utrustning   Eiderwerft AG, Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland 13 -   13 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  14 Type   - 14 -   14 -  
  15 Skrogutforming   Konvensjonelt 15 -   15 HMI  
  16 Klasse   - 16 -   16 -  
  17 Materiale   - 17 -   17 -  
  18 Maskinfabrikant   Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland 18 -   18 [P] "Skipet" 2/1990  
  19 Maskin produsert   1904 19 -   19 [P] "Skipet" 2/1990  
  20 Maskin   1 x Tripple Expansion damp 20 -   20 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  21 Effekt   200 ihk 21 -   21 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  22 Fart   13.5 kn 22 -   22 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  23 Forbruk   - 23 -   23 -  
  24 Lengde   59.74 m 24 -   24 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  25 Bredde   8.44 m 25 -   25 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  26 Dybde   4.24 m 26 -   26 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  27 Brutto registertonnasje [ A ] 847.03 t 27 1904 - 1945   27 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  28   [ B ] 876 t 28 1945 - 1953   28 -  
  29 Netto registertonnasje [ A ] 472.59 t 29 1904 - 1945   29 [P] "Skipet" 4/1994  
  30   [ B ] 519 t 30 1945 - 1953   30 -  
  31 Dødvekttonnasje   - 31 -   31 -  
  32 Bilkapasitet   0 32 -   32 HMI  
  33 Trailerkapasitet   0 33 -   33 HMI  
  34 Passasjersertifikat   300 34 -   34 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  35 Mannskap   27 35 pr.1907   35 [N] wikipedia.no  
  36 Passasjerlugarer   Ja 36 -   36 HMI  
  37 Mannskapslugarer   Ja 37 -   37 HMI  
  38 Dekkshøyde   0 38 -   38 HMI  
  39 Akseltrykk   0 39 -   39 HMI  
  40 Tilleggsinformasjon   - 40 -   40 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  41 07.1904     Levert fra Eiderwerft AG, Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Kong Haakon" [ A ]. 41 - / [P] "Skipet" 1/1991  
  42       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 42 [P] "Skipet" 1/1991  
  43 01.08.1904     Ankom Stavanger. 43 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  44 08.1904     Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 44 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  45 10.06.1912     Militær kommando heist, Kristiania p.g.a. maskiniststreik. 45 [P] "Skipet" 4/1996  
  46 24.06.1912     Militær kommando strøket, Kristiania. 46 [P] "Skipet" 4/1996  
  47 1917     Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine som Lasaretskib. 47 [P] "Skipet" 4/1996  
  48 05.01.1918     Permanenttegn VFL og permanentnummer 3.0.7 tildelt. 48 [P] "Skipet" 4/1996  
  49 11.10.1918     Radiosignatur H.3 tildelt. 49 [P] "Skipet" 4/1996  
  50 1918     Tilbakelevert. 50 [P] "Skipet" 4/1996  
  51 20.07.1919     Utleid til Den Norske Stat. Satt i trafikk Stavanger - Kirkenes. 51 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  52 1923     Tilbakelevert. Samme trafikk. 52 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  53 juli 1927     Satt i trafikk Oslo - Bergen. 53 [N] warsailors.com  
  54 08.02.1928     Grunnstøtte ved Rongevær. 54 [N] wikipedia.no  
  55 04.1940     Satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 55 [N] warsailors.com  
  56 09.04.1940     Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine for troppetransport, Tromsø. Senere også med samme oppdrag for The Royal Navy. 56 [N] warsailors.com  
  57 05.1940     Tilbakelevert. Satt i trafikk Bergen - Tromsø. 57 -  
  58 10.06.1940     I opplag, Trondheim. 58 -  
  59 06.1940 ►     Angrepet av den norske u-båten "Ula" ved Lista, men unngikk å bli truffet av torpedoene. 59 -  
  60 22.12.1941     Utsatt for bombeangrep utenfor Jæren, men ble ikke truffet. 60 [P] "Skipet" 1/1991  
  61 02.1942     Omdøpt "Kong Sverre" på ordre fra Tyskland som ikke ville ha skip med da kongelige navn. 61 [P] "Skipet" 2/1990  
  62 01.10.1943     Satt i trafikk Bergen - Tromsø. 62 - / [N] warsailors.com  
  63 03.1944     Angrepet av tre torpedoer fra ukjent skip ved Stadt, men ble ikke truffet. 63 [N] warsailors.com  
  64 20.04.1944     Skadet ved kai, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". 64 [P] "Skipet" 2/1990  
  65 04.1944     I opplag, Stavanger. 65 [P] "Skipet" 2/1990  
  66 02.1945     Reparert ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [ B ]. I opplag, Vatlandsvåg. 66 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  67 05.1945     Omdøpt "Kong Haakon". 67 [P] "Skipet" 2/1990  
  68 02.07.1945     Satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 68 - / [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  69 03.1946     Satt i trafikk Trondheim - Kirkenes. 69 [N] wikipedia.no  
  70 06.1950     I opplag, Stavanger. 70 - / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  71 01.1953     Solgt til Eisen & Metall AG, Hamburg, Tyskland for opphogging. 71 [P] "Skipet" 2/1990  
  72       Salgssum: 230 000 NOK. 72 [N] wikipedia.no  
  73 23.02.1953     Tatt på slep fra Stavanger mot Hamburg, D. 73 [P] "Skipet" 2/1990  
  74 1.ste kv. 1953     Ferdig opphogget, D. 74 [P] "Skipet" 1/1976  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau