H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "KONG OLAF" 1887 - 1917 / 1919 - 1940  
    Fortegnelse nr. P32  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     30.09.2019    
    PERIODE:     1887 - 1917 / 1919 - 1940 Status for fartøyet: SENKET  I  KRIG  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J W N S 1 1883 - etter 1883   1 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  2     L E G W 2 etter 1883 - 1944   2 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  3 IMO-nummer   - 3 -   3 -  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Kong Olaf" 5 1883 - 1940   5 [P] "Skipet" 3/2015  
  6     "Karmøy" 6 1940 - 1941   6 [P] "Skipet" 3/2015  
  7     "Karmøy NS 35" 7 1941 - 1942   7 [P] "Skipet" 3/2015  
  8     "NS 11" 8 1942 - 1944   8 [P] "Skipet" 3/2015  
  9     "V 5107" 9 1944   9 [P] "Skipet" 3/2015  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  10 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 10 -   10 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  11 Byggeår   1883 11 -   11 [P] "Skipet" 3/2015  
  12 Byggenummer   5 12 -   12 [P] "Skipet" 3/2015  
  13 Skrog   Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 13 -   13 [P] "Skipet" 3/2015  
  14 Utrustning   Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 14 -   14 [P] "Skipet" 3/2015  
  15 Type   - 15 -   15 -  
  16 Skrogutforming   Konvensjonelt 16 -   16 HMI  
  17 Klasse   - 17 -   17 -  
  18 Materiale   Jern 18 -   18 [P] "Skipet" 2/1976  
  19 Maskinfabrikant [ A ] Nylands Verksted a/s, Oslo 19 1883 - 1893   19 [P] "Skipet" 3/2015  
  20   [ D ] Laxevaag Maskin– og Jernskibsbyggeri a/s, Bergen 20 1905 - 1944   20 [P] "Skipet" 3/2015  
  21 Maskin produsert [ A ] 1883 21 -   21 [P] "Skipet" 3/2015  
  22   [ D ] 1905 22 -   22 [P] "Skipet" 3/2015  
  23 Maskin [ A ] 1 x Compound 2 syl. damp 23 1883 - 1893   23 [P] "Skipet" 3/2015  
  24   [ C ] 1 x Tripple Expansion damp 24 1893 - 1905   24 [P] "Skipet" 3/2015  
  25   [ D ] 1 x Tripple Expansion damp 25 1905 - 1944   25 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  26 Effekt [ A ] 650 ihk 26 1883 - 1893   26 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  27   [ C ] 680 ihk 27 1905 - 1944   27 [P] "Skipet" 3/2015  
  28 Fart [ A ] 11.9 kn 28 1883 - 1893   28 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  29   [ B ] 12.0 kn 29 1905 - 1944   29 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  30 Forbruk   - 30 -   30 -  
  31 Lengde [ A ] 46.11 m 31 1883 - 1888   31 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  32   [ B ] 52.43 m 32 1888 - 1944   32 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  33 Bredde   7.16 m 33 -   33 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  34 Dybde   3.44 m 34 -   34 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  35 Brutto registertonnasje [ A ] 473 t 35 1883 - 1888   35 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  36   [ B ] 556 t 36 1888 - 1905   36 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  37   [ D ] 562 t 37 1905 - 1944   37 [P] "Skipet" 3/2015  
  38 Netto registertonnasje [ A ] 332 t 38 1883 - 1888   38 [P] "Skipet" 3/2015  
  39   [ B ] 411 t 39 1888 - 1905   39 [P] "Skipet" 3/2015  
  40   [ D ] 298 t 40 1905 - 1944   40 [P] "Skipet" 3/2015  
  41 Dødvekttonnasje   - 41 -   41 -  
  42 Bilkapasitet   0 42 -   42 HMI  
  43 Trailerkapasitet   0 43 -   43 HMI  
  44 Passasjersertifikat   300 44 -   44 [P] "Skipet" 3/2015  
  45 Mannskap   Ja 45 -   45 HMI  
  46 Passasjerlugarer   30 [køyplasser på 1.ste klasse] 46 -   46 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  47 Mannskapslugarer   Ja 47 -   47 HMI  
  48 Dekkshøyde   0 48 -   48 HMI  
  49 Akseltrykk   0 49 -   49 HMI  
  50 Tilleggsinformasjon   - 50 -   50 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  51 09.1883     Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Kong Olaf" [ A ]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 51 [P] "Skipet" 3/2015  
  52       Byggesum: 200 000 NOK. 52 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  53 04.09.1883     Satt i trafikk Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 53 - / [P] "Skipet" 1/1991  
  54 30.06.1887     Tatt ut av trafikk Frederikshavn, DK - Christiansand. 54 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  55 ultimo 07.1887     Satt i trafikk Leith, Storbritannia - Stavanger / Bergen. 55 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  56 høst 1887     Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 56 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  57 29.03.1888     Grunnstøtte og forliste ved Torungene i mørke og tett snødrev. 57 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  58       Det brøt også ut brann i herresalongen da parafinlampene og kullkaminen veltet. Brannet slukket. 58 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  59 sommer 1888     Vraket senere hevet og slept til Stavanger. 59 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" / [P] "Skipet" 2/1990  
  60       Reparert og ombygget Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger: Forlenget [ B ]. Kostnad: 55 000 NOK. Satt i trafikk Leith, Storbritannia - Stavanger / Bergen. 60 [P] "Skipet" 1/1991  
  61 sommer 1890     Tatt ut av trafikk Leith, GB - Stavanger / Bergen. 61 [A] Stavanger Aftenblad 23.04.2007  
  62       Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 62 [P] "Skipet" 1/1991  
  63 1891     Tatt ut av trafikk Kristiania - Bergen. 63 -  
  64 1893     Maskinen ombygget [ C ]. 64 [P] "Skipet" 2/1990  
  65 1904     Satt i trafikk Sandnes - Kristiania. 65 [A] Stavanger Aftenblad 23.04.2007  
  66 1905     Opprustet og ombygget ved Laxevaag Maskin– og Jernskibsbyggeri a/s, Bergen: Bl.a. ny maskin [ D ]. 66 [P] "Skipet" 2/1990  
  67 01.1917     Grunnstøtte ved Rakkeboene. 67 [P] "Skipet" 2/1990 / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  68       I opplag. 68 [P] "Skipet" 1/1991  
  69 1919     Reparert. 69 [K] Jens Christian Egenæs  
  70       Satt i trafikk Sandnes - Kristiania. 70 HMI  
  71 1919 ►     Truffet av kraftig sjø ved Lindesnes. Flere meter skansekledning og jernstendere revet av. 71 -  
  72 07.1921     Kolliderte med d/s "Arendal", Gamle Hellesund. Fikk store skader i styrbord baug. 72 [K] Jens Christian Egenæs  
  73 1921     Reparert ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 73 [K] Jens Christian Egenæs  
  74 12.04.1940     Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt "Karmøy". 74 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  75       Omgjort til eskortefartøy. 75 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  76 03.1941     Ferdig ombygget til minelegger. Overført til Hafenschutzflotille, Stavanger. 76 [P] "Skipet" 2/1999  
  77 28.02.1942     Omdøpt "NS 11". 77 [P] "Skipet" 3/2015  
  78 01.06.1944     Overført til 51. Vorpostenflotille. Omdøpt "V 5107". 78 [P] "Skipet" 2/1999  
  79 20.11.1944     Senket av tysk artilleri ved Røttingen Kystfort, Korsfjorden, ved en feiltakelse. Minst 10 tyskere omkom. 79 [P] "Skipet" 3/2015  
  80 1944 ►     Vraket funnet i nordre utløp av Langenuen på ca. 140m dybde. 80 [P] "Skipet" 2/1999  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau