HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P64       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "LANDANES" 1946 - 1968   FOTOGRAFI   OPPDATERT 14.11.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1946 - 1968   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LDKQ   2  [P] "Skipet" 2/1983  
  3   reg.nr. R-58-H 1937 - 1939 3  [P] "Skipet" 2/1982  
  4   IMO-nummer -   4  -  
  5   MMSI-nummer -   5  -  
  6   Navn "Viking 2" 1914 - 1925 6  [P] "Skipet" 2/1982  
  7   "Rio Chira" 1925 - 1928 7  [P] "Skipet" 2/1982  
  8   "Angola" 1928 - 1929 8  [P] "Skipet" 2/1982  
  9   "Suderøy III" 1929 - 1937 9  [P] "Skipet" 2/1982  
  10   "Landanes" 1937 - 1940 10  [P] "Skipet" 2/1982  
  11   "NS 09 Sindbad" 1940 - 1945 11  [P] "Skipet" 2/1982  
  12   "Landanes" 1945 - 1969 12  [P] "Skipet" 2/1982  
  13   "Eva Karin" 1969 - 1972 13  [P] "Skipet" 2/1982  
  14   "Fraktfem" 1972 - 1976 14  [P] "Skipet" 2/1989  
  15   "Transport" 1976 - 1983 15  [P] "Skipet" 2/1989  
             
  16   Rederi / eierforhold Tønsberg Hvalfangeri a/s, Tønsberg 1914 - 1925 16  [P] "Skipet" 2/1982  
  17   Cia Ballenera del Peru Ltda, Callao, Peru 1925 - 1928 17  [P] "Skipet" 2/1982  
  18   Hvalfangerselskapet i/s Praia Amelia, Haugesund 1928 - 1929 18  [P] "Skipet" 2/1982  
  19   Hvalfanger– a/s Suderøy, Haugesund 1929 - 1969 19  [P] "Skipet" 2/1989  
  20   Haugesuds Slip a/s, Haugesund 1969 - 1973 20  [P] "Skipet" 2/1982  
  21   Fraktsenter a/s, Haugesund 1973 - 1976 21  [P] "Skipet" 2/1989  
  22   P/r Nils Nilsen, Mårnesstranda 1976 - 1982 22  [P] "Skipet" 2/1989  
  23   Julius Solnes, Borkenes 1982 - 1983 23  [P] "Skipet" 2/1989  
 
  24   Byggeår 1914   24  [P] "Skipet" 2/1982  
  25   Byggenummer 32   25  [P] "Skipet" 2/1982  
  26   Skrog Kaldnæs Patentslip og Mekaniske Værksted, Tønsberg   26  [P] "Skipet" 2/1982  
  27   Utrustning Kaldnæs Patentslip og Mekaniske Værksted, Tønsberg   27  [P] "Skipet" 2/1982  
  28   Type -   28    
  29   Skrogutforming Konvensjonelt   29  Observasjon  
  30   Klasse -   30  -  
  31   Materiale -   31  -  
  32   Maskinfabrikant [1]  Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 1914 - 1937 32  [P] "Skipet" 2/1982  
  33   [2]  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1937, bygget 1932 - 1938 33  [P] "Skipet" 2/1982  
  34   [3]  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1938 - 1955 34  [P] "Skipet" 2/1982  
  35   [4]  Völund a/s, København, Danmark 1955 - 1982 35  [P] "Skipet" 2/1982  
  36   Maskin produsert [1]  1914   36  [P] "Skipet" 2/1982  
  37   [2]  1921   37  [P] "Skipet" 2/1982  
  38   [4]  1955   38  [P] "Skipet" 2/1982  
  39   Maskin [1]  1 x Tripple expansion 13.5-22-37x24" damp m/ 1 røkrørskjel 13.5x11.0" m/ 3 fyrganger 1914 - 1937 39  [P] "Skipet" 2/1982  
  40   [2]  1 x Wichmann 2TEV 2 syl. semidiesel 1937, bygget 1932 - 1938 40  [P] "Skipet" 2/1982  
  41   [3]  1 x Wichmann 2TEV 380x400 mm 3 syl. semidiesel 1938 - 1955 41  [P] "Skipet" 2/1982  
  42   [4]  1 x 4TEV Vølund 290x410 mm 6 syl. diesel 1955 - 1982 42  [P] "Skipet" 2/1982  
  43   Effekt [1]  550 ihk 1914 - 1937 43  [P] "Skipet" 2/1982  
  44   [2]  160 bhk 1937 - 1938 44  [P] "Skipet" 2/1982  
  45   [3]  300 bhk 1938 - 1955 45  [P] "Skipet" 2/1982  
  46   [4]  420 bhk 1955 - 1982 46  [P] "Skipet" 2/1982  
  47   Fart -   47  -  
  48   Forbruk -   48  -  
  49   Lengde 32.55 m   49  [P] "Skipet" 2/1989  
  50   Bredde 6.58 m   50  [P] "Skipet" 2/1982  
  51   Dybde 4.18 m   51  [P] "Skipet" 2/1982  
  52   Brutto registertonnasje [1]  207 t 1914 - 1937 52  [P] "Skipet" 2/1989  
  53   [2]  199 t 1937 - 1947 53  [P] "Skipet" 2/1982  
  54   [3]  245 t 1955 - 1969 54  [P] "Skipet" 2/1982  
  55   [4]  199 t 1969 - 1982 55  [P] "Skipet" 2/1982  
  56   Netto registertonnasje [1]  76 t 1914 - 1937 56  [P] "Skipet" 2/1989  
  57   [2]  99 t 1937 - 1947 57  [P] "Skipet" 2/1989  
  58   [4]  132 t 1969 - 1982 58  [P] "Skipet" 2/1989  
  59   Dødtvekttonnasje [5]  350 t 1969 - 1982 59  [P] "Skipet" 2/1989  
  60   Biler [2]  2 1937 - 1969 60  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"  
  61   Trailere 0   61  Observasjon  
  62   Passasjerer [2]  136 1937 - 1969 62  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"  
  63   [5]  0 1969 - 1983 63  Observasjon  
  64   Mannskap -   64  -  
  65   Passasjerlugarer -   65  -  
  66   Mannskapslugarer Ja   66  Observasjon  
  67   Dekkshøyde 0   67  Observasjon  
  68   Akseltrykk 0   68  Observasjon  
  69   Tilleggsinformasjon -   69  -  
  70   Status Senket 1983 70  [P] "Skipet" 2/1989  
 
  71 09.1914   : Levert fra Kaldnæs Patentslip og Mekaniske Værksted a/s, Tønsberg til Tønsberg Hvalfangeri a/s, Tønsberg som "Viking 2" [1]. Registrert som hvalfangsfartøy. 71  [P] "Skipet" 2/1982  
  72    : Innført i Tønsberg Skipsregister. Hjemmehavn: Tønsberg. 72  -  
  73 1925   : Solgt til Cia Ballenera del Peru Ltda, Callao, Peru. Omdøpt "Rio Chira". 73  [P] "Skipet" 2/1982  
  74 01.1928   : Solgt til Hvalfangerselskapet i/s Praia Amelia, Haugesund. Omdøpt "Angola". 74  [P] "Skipet" 2/1982  
  75    : Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. Stasjonert i Praia Amelia, Angola. 75  -  
  76 08.1929   : Drift og eierskap overført til Hvalfanger– a/s Suderøy, Haugesund. Omdøpt "Suderøy III". 76  [P] "Skipet" 2/1989  
  77 01.1937   : Ombygget til frakte- og passasjerfartøy ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund samt ny maskin installert [2]. 77  [P] "Skipet" 2/1989  
  78    : Omdøpt "Landanes". Reg.nr.: R-58-H. 78  [P] "Skipet" 2/1982  
  79 1938   : Ombygget med ny maskn ved M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset [3]. 79  [P] "Skipet" 2/1982  
  80    : Rigget om til fiskefartøy. 80  [P] "Skipet" 2/1989  
  81 1939   : I bruk til mannskapstransport, Skandinavia. 81  -  
  82 1940   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt "NS 09 Sindbad". I bruk som vaktfartøy i Stavanger Hafenschutz-Flotille, Stavanger. 82  [P] "Skipet" 2/1982  
  83 1945   : Tilbakelevert. Omdøpt "Landanes". I bruk som turbåt, samt til transport av mannskap og utstyr til rederiets skip i nord-europeiske havner. 83  [P] "Skipet" 2/1982  
  84 vår 1946   : Utleid til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Haugesund - Sauda. 84  [P] "Skipet" 2/1989  
  85 vår 1946 ►   : Tilbakelevert. 85  [P] "Skipet" 2/1989  
  86 07.1947   : Ombygget med større salong. Utleid til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Haugesund - Sauda. 86  [P] "Skipet" 2/1989  
  87 1953   : Satt i trafikk Haugesund - Bergen / Haugesund - Sauda. 87  [P] "Skipet" 2/1982  
  88 1955   : Slept til Frederikshavn, Danmark av fraktefartøyet "Trane" for ombygging, blant annet med ny maskin [4]. 88  [P] "Skipet" 2/1989  
  89 04.05.1964   : I opplag, Haugesund [reservefartøy]. 89  [P] "Skipet" 2/1982  
  90 04.06.1968   : Tilbakelevert. 90  -  
  91 02.1969   : Solgt til Haugesuds Slip a/s, Haugesund. 91  [P] "Skipet" 2/1982  
  92 12.1969   : Ombygget til lastefartøy, ved Haugesunds Slip a/s, Haugesund [5]. Solgt til p/r Per D. Hansen, Svolvær. Omdøpt "Eva Karin". 92  [P] "Skipet" 2/1989  
  93 1972   : Tatt tilbake av Haugesunds Slip a/s, Haugesund p.g.a. konkurs. 93  [P] "Skipet" 2/1982  
  94    : Omdøpt "Fraktfem". 94  [P] "Skipet" 2/1989  
  95 1973   : Solgt til Fraktsenter a/s, Haugesund. 95  [P] "Skipet" 2/1989  
  96    : Satt inn i lokal sandfrakttrafikk. 96  -  
  97 05.1976   : Solgt til p/r Nils Nilsen, Mårnesstranda. Omdøpt "Transport". Overført til Bodø Skipsregister. Hjemmehavn: Bodø. Satt i lokal sandfrakttrafikk. 97  [P] "Skipet" 2/1989  
  98 1977   : Grunnstøtte, Godøystraumen. 98  -  
  99 ca.10.1981   : I opplag. 99  [P] "Skipet" 3/1983  
  100 05.1982   : Solgt til Julius Solnes, Borkenes. Tauet til Harstad for demontering av maskin. 100  [P] "Skipet" 2/1989  
  101 09.1982   : Nedrigget. 101  [P] "Skipet" 3/1983  
  102 02.1983   : Slettet fra Bodø Skipsregister som kondemnert. 102  [P] "Skipet" 3/1983  
  103 06.04.1983   : Senket ved Svartskjær. 103  [P] "Skipet" 2/1989  
  104    : Dybde: ca. 80 m. 104  -  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau