HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P12       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "LYDERHORN" 1878   FOTOGRAFI   OPPDATERT 23.08.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1   Periode 1878   1  HMI  
  2   Kjenningssignal JQRN   2  [P] "Skipet" 3/1986  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Lyderhorn"   5  [P] "Skipet" 3/1986  
               
  6   Rederi / eierforhold Det Vestlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1878 - 1883 6  -  
  7   Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s. Bergen 1883 - 1916 7  [P] "Over fjord og fjell"  
 
  8   Byggeår 1878   8  [P] "Skipet" 3/1986  
  9   Byggenummer 44   9  [P] "Skipet" 3/1986  
  10   Skrog Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen   10  [P] "Skipet" 3/1986  
  11   Utrustning Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen   11  [P] "Skipet" 3/1986  
  12   Type -   12  -  
  13   Skrogutforming Konvensjonelt   13  Observasjon  
  14   Klasse -   14  -  
  15   Materiale Jern   15  [P] "Skipet" 3/1986  
  16   Maskinfabrikant [1]  Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen 1878 - 1895 16  [P] "Skipet" 3/1986  
  17   [2]  Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen 1895 - 1916 17  [P] "Skipet" 3/1986  
  18   Maskin produsert [1]  1878   18  [P] "Skipet" 3/1986  
  19   [2]  1897   19  [P] "Skipet" 3/1986  
  20   Maskin [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1878 - 1895 20  [P] "Skipet" 3/1986  
  21   [2]  1 x Compound 2 syl. damp 1895 - 1916 21  [P] "Skipet" 3/1986  
  22   Effekt [1]  80 nhk 1878 - 1895 22  [P] "Skipet" 3/1986  
  23   [2]  60 nhk 1895 - 1916 23  [P] "Skipet" 3/1986  
  24   Fart [1]  12.5 kn 1878 - 1895 24  [P] "Over fjord og fjell"  
  25   [2]  10.0 kn 1895 - 1916 25  [P] "Over fjord og fjell"  
  26   Forbruk [1]  ca.4.5 tønner kull v/ 12.5 kn 1878 - 1895 26  [P] "Over fjord og fjell"  
  27   [2]  ca.3.4 tønner kull v/ 10.0 kn 1895 - 1916 27  [P] "Over fjord og fjell"  
  28   Lengde 42.58 m   28  [P] "Skipet" 3/1986  
  29   Bredde 5.52 m   29  [P] "Skipet" 3/1986  
  30   Dybde 3.23 m   30  [P] "Skipet" 3/1986  
  31   Brutto registertonnasje [1]  191 t 1878 - 1895 31  [P] "HSD-båtane"  
  32   [2]  232 t 1895 - 1916 32  [P] "Skipet" 3/1986  
  33   Netto registertonnasje 121 t   33  [P] "Skipet" 3/1986  
  34   Dødtvekttonnasje -   34  -  
  35   Biler 0   35  Observasjon  
  36   Trailere 0   36  Observasjon  
  37   Passasjerer 300   37  [P] "HSD-båtane"  
  38   Mannskap -   38  -  
  39   Passasjerlugarer -   39  -  
  40   Mannskapslugarer Ja   40  Observasjon  
  41   Dekkshøyde 0   41  Observasjon  
  42   Akseltrykk 0   42  Observasjon  
  43   Tilleggsinformasjon -   43  -  
  44   Status Forlist 1916 44  [P] "Skipet" 3/1986  
 
  45 09.02.1878   : Sjøsatt ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen. 45  [P] "Over fjord og fjell"  
  46 11.04.1878   : Gikk prøvetur. 46  [P] "Over fjord og fjell"  
  47 12.04.1878   : Levert fra Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen til Det Vestlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Lyderhorn" [1]. 47  -  
  48    : Hjemmehavn: Bergen. Byggesum: 140 000 NOK. 48  [P] "Over fjord og fjell"  
  49 15.04.1878   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 49  [P] "Over fjord og fjell"  
  50 ca.08.1878   : Satt i trafikk Bergen - Lærdal / Bergen - Odda. 50  [P] "Over fjord og fjell"  
  51 01.05.1883   : Drift og eierskap overført til Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s. Bergen. 51  [P] "Over fjord og fjell"  
  52    : I opplag [reservefartøy]. 52  -  
  53 ca.06.1884   : Satt inn i turisttrafikk, Bergen - Ålvik. 53  [P] "Over fjord og fjell"  
  54 ca.08.1884   : I opplag [reservefartøy]. 54  [P] "Over fjord og fjell"  
  55 1895   : Opprustet bl.a. med ny maskin og kjele. Nytt hus midtskips og et halvdekk forut [2]. 55  [P] "Over fjord og fjell"  
  56 08.1908   : Grunnstøtte. 56  [P] "Over fjord og fjell"  
  57 01.03.1916   : Kolliderte med d/s "Leander", Lerøyosen og sank. 57  [P] "Skipet" 3/1986  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau