HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P160       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "MOTALA" 1868 - 1896   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.07.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1   Periode 1868 - 1896   1  HMI  
  2   Kjenningssignal HTOJ   2  [P] "Skipet" 1/2000  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Motala" 1868 - 1912 5  [P] "Skipet" 3/1977  
  6   "Brevik" 1912 - 1938 6  [P] "Skipet" 3/1977  
               
  7   Rederi / eierforhold Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 1868 - 1938 7  [P] "Skipet" 1/2000  
  8   Grimstad Ophugningskompani a/s, Grimstad 1938 8  [P] "Skipet" 3/1977  
 
  9   Byggeår 1868   9  [P] "Skipet" 3/1977  
  10   Byggenummer -   10  -  
  11   Skrog Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige   11  [P] "Skipet" 3/1977  
  12   Utrustning Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige   12  [P] "Skipet" 3/1977  
  13   Type -   13  -  
  14   Skrogutforming Konvensjonelt, halvdekker 1868 - 1912 14  [P] "Skipet" 1/2000  
  15   Konvensjonelt, stormdekker 1912 - 1938 15  [P] "Skipet" 1/2000  
  16   Klasse -   16  -  
  17   Materiale -   17  -  
  18   Maskinfabrikant [1]  Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige 1868 - 1883 18  [P] "Skipet" 1/2000  
  19   [2]  Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania 1883 - 1938 19  [P] "Skipet" 1/2000  
  20   Maskin produsert [1]  1868   20  [P] "Skipet" 3/1977  
  21   [2]  1883   21  [P] "Skipet" 3/1977  
  22   Maskin [1]  1 x Compound 2 syl. lavtrykks damp 1868 - 1883 22  [P] "Skipet" 1/2000  
  23   [2]  1 x Compound 20,6” - 37,3” x 21,6” 2 syl. damp 1883 - 1938 23  [P] "Skipet" 3/1977  
  24   Effekt [1]  240 ihk 1868 - 1883 24  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  25   [2]  59 nhk 1883 - 1938 25  [P] "Skipet" 3/1977  
  26   Fart [1]  11.0 kn 1868 - 1883 26  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  27   [2]  10.5 kn 1883 - 1938 27  [P] "Skipet" 3/1977  
  28   Forbruk -   28  -  
  29   Lengde [1]  41.45 m 1868 - 1912 29  [P] "Skipet" 1/2000  
  30   [3]  41.27 m 1912 - 1938 30  [P] "Skipet" 3/1977  
  31   Bredde [1]  7.56 m 1868 - 1912 31  [P] "Skipet" 1/2000  
  32   [3]  7.80 m 1912 - 1938 32  [P] "Skipet" 3/1977  
  33   Dybde [1]  3.08 m 1868 - 1912 33  [P] "Skipet" 1/2000  
  34   [3]  5.12 m 1912 - 1938 34  [P] "Skipet" 3/1977  
  35   Brutto registertonnasje [1]  335 t 1868 - 1912 35  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  36   [3]  394 t 1912 - 1938 36  [P] "Skipet" 1/2000  
  37   Netto registertonnasje [1]  190 t 1883 - 1912 37  [P] "Skipet" 1/2000  
  38   Dødtvekttonnasje -   38  -  
  39   Biler 0   39  Observasjon  
  40   Trailere 0   40  Observasjon  
  41   Passasjerer Ja   41  Observasjon  
  42   Mannskap -   42  -  
  43   Passasjerlugarer 40 [køyplasser 1.ste plass] + 12 [køyplasser 2.der plass]   43  [P] "Skipet" 1/2000  
  44   Mannskapslugarer Ja   44  Observasjon  
  45   Dekkshøyde 0   45  Observasjon  
  46   Akseltrykk 0   46  Observasjon  
  47   Tilleggsinformasjon Sitteplasser i restaurant: 50.   47  [P] "Skipet" 1/2000  
  48   Isforsterket skrog. Lasteromskapasitet: kubikkfot.   48  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  49   Status Opphogget 1938 49  [P] "Skipet" 3/1977  
 
  50 10.1868   : Levert fra Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Motala" [1]. Hjemmehavn: Arendal. Byggesum: 35 000 spd. 50  [P] "Skipet" 1/2000  
  51    : Satt i trafikk Christiania - Bergen. 51  [P] "Skipet" 1/2000  
  52 07.1882   : Tatt ut av trafikk Christiania - Bergen. 52  [P] "Skipet" 1/2000  
  53 1883   : Ombygget med ny maskin ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania [2]. 53  [P] "Skipet" 3/1977  
  54    : Satt i trafikk Christiania - Egersund. 54  [P] "Skipet" 1/2000  
  55 sommer 1884   : Satt i trafikk Christiania - Bergen. 55  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  56 01.04.1896   : Satt i trafikk Kristiansand - Skien. 56  [P] "Skipet" 1/2000  
  57 1908   : Satt i trafikk Kristiansand - Brevik. 57  [P] "Skipet" 1/2000  
  58 høst 1911   : Til Pusnæs Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Arendal for ombygging. 58  [P] "Skipet" 1/2000  
  59 1912   : Ombygget ved Pusnæs Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Arendal [3]. Kostnad: 100 000 NOK. Omdøpt "Brevik". Satt i trafikk Kristiansand - Brevik. 59  [P] "Skipet" 1/2000  
  60 01.05.1934   : Satt i trafikk Kristiansand - Kragerø. 60  [P] "Skipet" 1/2000  
  61 09.11.1935   : I opplag. 61  [P] "Skipet" 1/2000  
  62 09.12.1935   : Satt i trafikk Arendal - Oslo. 62  [P] "Skipet" 1/2000  
  63 08.1936   : I opplag. 63  [P] "Skipet" 1/2000  
  64 08.1938   : Solgt til Grimstad Ophugningskompani a/s, Grimstad for opphogging. 64  [P] "Skipet" 3/1977  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau