HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P59       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "NORGE" 1910 - 1928     D/s "BJØRGVIN" 1928 - 1941 / 1947 - 1960   FOTOGRAFI   OPPDATERT 10.08.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1910 - 1941 / 1947 - 1960   1  HMI  
  2   Kjenningssignal MFWJ 1910 - etter 1910 2  [P] "Skipet" 1/2000  
  3   LCZK etter 1910 - 1960 3  [P] "Skipet" 2/1988  
  4   IMO-nummer -   4  -  
  5   MMSI-nummer -   5  -  
  6   Navn "Norge" 1910 - 1928 6  [P] "Skipet" 3/1977  
  7   "Bjørgvin" 1928 - 1960 7  [P] "Skipet" 3/1977  
             
  8   Rederi / eierforhold Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 1910 - 1960 8  [P] "Skipet" 3/1977  
  9   Jan Ths. Høeg, Larvik 1960 - 2005 9  [P] "Skipet" 1/2000  
  10   Jan Kirkemyrs Dykkeskole, Larvik 2005 - 10  -  
 
  11   Byggeår 1910   11  [P] "Skipet" 3/1977  
  12   Byggenummer 71 [skrog]   12  [P] "Skipet" 3/1977  
  13   Skrog Fevigs Jernskibsbyggeri a/s, Fevig   13  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  14   Utrustning Fredrikstads Mekaniske Verksted a/s, Fredrikstad   14  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  15   Type -   15  -  
  16   Skrogutforming Konvensjonelt   16  Observasjon  
  17   Klasse -   17  -  
  18   Materiale Stål   18  -  
  19   Maskinfabrikant Richardsons, Westgarth & Co. Ltd., Middlesbrough, Storbritannia   19  [P] "Skipet" 3/2011  
  20   Maskin produsert 1910   20  [P] "Skipet" 3/1977  
  21   Maskin 1 x Tripple Expansion 18,0" - 29,0" - 49,0" x 30,0" 3 syl. damp   21  [P] "Skipet" 1/2000  
  22   Effekt 850 ihk   22  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  23   Fart 13.0 kn   23  [P] "Skipet" 1/2000  
  24   Forbruk -   24  -  
  25   Lengde [1]  54.86 m 1910 - 1947 25  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  26   [2]  60.96 m 1947 - 1960 26  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  27   Bredde [1]  8.57 m 1910 - 1947 27  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  28   [2]  8.81 m 1947 - 1960 28  [P] "Skipet" 3/1977  
  29   Dybde [1]  6.22 m 1910 - 1947 29  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  30   [2]  6.31 m 1947 - 1960 30  [P] "Skipet" 1/2000  
  31   Brutto registertonnasje [1]  793 t 1910 - 1928 31  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  32   [3]  792 t 1928 - 1947 32  [P] "Skipet" 1/2000  
  33   [2]  911 t 1947 - 1960 33  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  34   Netto registertonnasje [1]  397 t 1910 - 1928 34  [P] "Skipet" 1/2000  
  35   [3]  384 t 1928 - 1947 35  [P] "Skipet" 1/2000  
  36   [2]  511 t 1947 - 1960 36  [P] "Skipet" 1/2000  
  37   Dødtvekttonnasje -   37  -  
  38   Biler 0   38  Observasjon  
  39   Trailere 0   39  Observasjon  
  40   Passasjerer Ja   40  Observasjon  
  41   Mannskap -   41  -  
  42   Passasjerlugarer Ja   42  Observasjon  
  43   Mannskapslugarer Ja   43  Observasjon  
  44   Dekkshøyde 0   44  Observasjon  
  45   Akseltrykk 0   45  Observasjon  
  46   Tilleggsinformasjon -   46  -  
  47   Status Forlist 1960 47  [P] "Skipet" 3/1977  
 
  48 03.1910   : Levert fra Fredrikstad Mekaniske Verksted a/s, Fredrikstad til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Norge" [1]. Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Arendal. 48  [P] "Skipet" 3/1977  
  49    : Byggekostnad: 385 000 NOK. Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 49  [P] "Skipet" 1/2000  
  50 22.02.1926   : Deltok i redningen av mannskapet på fiskekutteren "Atle" etter grunnstøting, Tvistienen. 50  -  
  51 21.02.1928   : Grunnstøtte og sank ved Vibrandsøy, Haugesund havn. 7 av mannskapet og 3 passasjerer omkom. 51  [P] "Skipet" 3/2011  
  52 22.06.1928   : Brakt flott av Bugsier-Reederei & Bergungs AG, Hamburg, Tyskland med fartøyene "Kraft", "Willie", "Pontos", "Enak" og "Rundschau". 52  -  
  53 23.06.1928   : Til Hauges Jernskibsbyggeri a/s, Haugesund for midlertidig reparasjon. 53  -  
  54 08.1928   : Til Laxevaag Maskin– og Jernskibsbyggeri a/s, Laksevåg for reparasjon. 54  - / [P] "Skipet" 1/2000  
  55 29.12.1928   : Reparert ved Laxevaag Maskin– og Jernskibsbyggeri a/s, Laksevåg [3]. 55  [P] "Skipet" 1/2000  
  56    : Omdøpt "Bjørgvin" og satt i trafikk Oslo - Bergen. 56  -  
  57 17.02.1929   : Grunnstøtte i storm og snødrev, Kleven. 57  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  58 24.04.1940   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. 58  [P] "Skipet" 1/2000  
  59 vår 1941   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Oslo - Bergen. 59  [P] "Skipet" 1/2000  
  60 13.10.1941   : Kolliderte med d/s "P.G. Halvorsen" ved Mandal. Ble liggende med akterenden under vann. 60  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  61 10.1941   : Hevet og lagt i opplag, Arendal. 61  - / [P] "Skipet" 1/2000  
  62 1947   : Reparasjon påbegynt ved Pusnes Mekaniske Verksted a/s, Arendal. 62  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  63 22.05.1947   : Reparert og ombygget ved Pusnes Mekaniske Verksted a/s, Arendal: forlenget samt ny overbygning, innredning og baug. Kjelene ombygget til oljefyring [2]. 63  [P] "Skipet" 1/2000  
  64    : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 64  [P] "Skipet" 1/2000  
  65 med. 08.1958   : I opplag. 65  [P] "Skipet" 1/2000  
  66 05.1959   : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 66  [P] "Skipet" 1/2000  
  67 21.05.1960   : Grunnstøtte i tett tåke på Blytampgrunnen, Tønsbergfjorden. Sank med akterskipet på 16m etter vanninntrengning i maskinrommet. 30 t last losset. 67  [P] "Skipet" 3/1977  
  68 24.05.1960   : Gled av og sank på ca. 20 meters dyp. Kondemnert og overtatt av Arendals Forsikringsselskab, Arendal. 68  -  
  69 07.1960   : Solgt til Jan Ths. Høeg, Larvik for opphogging. 69  [P] "Skipet" 1/2000  
  70 2005   : Solgt til Jan Kirkemyrs Dykkeskole, Larvik. Ligger fortsatt som vrak ved Blytampgrunnen, Tønsbergfjorden. 70  -  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau