HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P76       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "OMBOFJORD" 1924 - 1943 / 1946 - 1951   FOTOGRAFI   OPPDATERT 12.11.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1   Periode 1924 - 1943 / 1946 - 1951   1  HMI  
  2   Kjenningssignal JVSK 1883 - 1934 2  [P] "Skipet" 2/1991  
  3   LEOP 1934 - 1953 3  -  
  4   IMO-nummer -   4  -  
  5   MMSI-nummer -   5  -  
  6   Navn "Ole Bull" 1883 - 1924 6  [P] "Skipet" 3/1980  
  7   "Ombofjord" 1924 - 1953 7  [P] "Skipet" 3/1980  
               
  8   Rederi / eierforhold Ole Bulls Dampskibsselskab a/s, Osterøy 1883 - 1891 8  [P] "Skipet" 3/1980  
  9   Indre Nordhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1891 - 1918 9  [P] "Skipet" 3/1980  
  10   Peder O. Husebø, Stavanger 1918 10  [P] "Fjordabådane"  
  11   Ingolf Romsøe og Bertholdius Romsøe, Stavanger 1918 - 1924 11  [P] "Fjordabådane"  
  12   Jøsenfjord a/s, Vadla 1924 - 1932 12  [P] "Fjordabådane"  
  13   Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Vadla 1932 - 1947 13  [P] "Skipet" 2/1991  
  14   Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 1947 - 1952 14  [P] "Skipet" 2/1991  
  15   Lars Folkedal, Kopervik 1952 - 1953 15  [P] "Med båt og buss"  
  16   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1953 16  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006  
 
  17   Byggeår 1883   17  [P] "Skipet" 3/1980  
  18   Byggenummer -   18  -  
  19   Skrog Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   19  [P] "Skipet" 3/1980  
  20   Utrustning Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   20  [P] "Skipet" 3/1980  
  21   Type -   21  -  
  22   Skrogutforming Konvensjonelt, rigget som skonnertbrigg   22  [P] "Fjordabådane"  
  23   Klasse -   23  -  
  24   Materiale -   24  -  
  25   Maskinfabrikant [1]  Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige 1883 - 1938 25  -  
  26   [4]  De Forenede Motorfabrikker a/s, Bergen 1938 - 1944 26  [P] "Skipet" 2/1991  
  27   [5]  De Forenede Motorfabrikker a/s, Bergen 1944 - 1953 (bygget 1938) 27  [P] "Skipet" 2/1991  
  28   Maskin produsert [1]  1883   28  -  
  29   [4]  1938   29  [P] "Skipet" 2/1991  
  30   [5]  1944   30  [P] "Skipet" 2/1991  
  31   Maskin [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1883 - 1938 31  [P] "Skipet" 3/1980  
  32   [4]  1 x Union 2TEV DM diesel 1938 - 1944 32  -  
  33   [5]  1 x  2TEV Union DM 4 syl. diesel 1944 - 1953 (bygget 1938) 33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34   Effekt [1]  25 nhk 1883 - 1938 34  -  
  35   [4]  50 bhk 1938 - 1944 35  [P] "Skipet" 2/1991  
  36   [5]  244 bhk 1944 - 1953 (bygget 1938) 36  [P] "Skipet" 2/1991  
  37   Fart [1]  10.5 kn 1883 - 1938 37  -  
  38   [4]  12.0 kn 1938 - 1944 38  -  
  39   [5]  10.5 kn 1944 - 1953 (bygget 1938) 39  -  
  40   Forbruk -   40  -  
  41   Lengde [1]  24.42 m 1883 - ca.1895 41  [P] "Skipet" 2/1991  
  42   [2]  29.32 m ca.1895 - 1953 42  [P] "Skipet" 2/1991  
  43   Bredde [1]  4.69 m 1883 - 1944 43  [P] "Fjordabådane"  
  44   [5]  4.72 m 1944 - 1953 44  [P] "Fjordabådane"  
  45   Dybde 2.10 m   45  [P] "Skipet" 3/1980  
  46   Brutto registertonnasje [1]  90.53 t 1883 - ca.1895 46  [P] "Fjordabådane"  
  47   [2]  94.00 t ca.1895 - 1924 47  [P] "Skipet" 2/1991  
  48   [3]  94.36 t 1924 - 1944 48  [P] "Fjordabådane"  
  49   [5]  143.02 t 1944 - 1946 49  [P] "Skipet" 3/1980  
  50   [6]  125.88 t 1946 - 1953 50  [P] "Fjordabådane"  
  51   Netto registertonnasje [1]  48.72 t 1883 - ca.1895 51  [P] "Fjordabådane"  
  52   [2]  40.00 t ca.1895 - 1924 52  [P] "Skipet" 2/1991  
  53   [3]  48.73 t 1924 - 1944 53  [P] "Fjordabådane"  
  54   [5]  55.38 t 1944 - 1946 54  [P] "Fjordabådane"  
  55   [6]  77.51 t 1946 - 1953 55  [P] "Fjordabådane"  
  56   Dødtvekttonnasje -   56  -  
  57   Biler 0   57  Observasjon  
  58   Trailere 0   58  Observasjon  
  59   Passasjerer [2]  183 ca.1895 - 1918 59  [P] "Skipet" 2/1991  
  60   [7]  0 1918 - 1924 60  Observasjon  
  61   [3]  Ja 1924 - 1952 61  [P] "Skipet" 2/1991  
  62   Mannskap Kaptein, styrmann, maskinassistent, 2 matroser pr.1951 62  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006  
  63   Passasjerlugarer 0   63  Observasjon  
  64   Mannskapslugarer Ja   64  Observasjon  
  65   Dekkshøyde 0   65  Observasjon  
  66   Akseltrykk 0   66  Observasjon  
  67   Tilleggsinformasjon -   67  -  
  68   Status Opphogget 1953 68  [P] "Skipet" 2/1991  
 
  69 12.1883   : Levert fra Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige til Ole Bulls Dampskibsselskab a/s, Osterøy som "Ole Bull" [1]. 69  [P] "Skipet" 3/1980  
  70    : Hjemmehavn: Bergen. Satt i trafikk Bergen - Odda / Bergen - Stanghelle. 70  -  
  71 29.11.1884   : Pårent av d/s "Hornelen" ved Salhus. Sank, Askhavnen. 71  [P] "Skipet" 3/1992  
  72 29.05.1891   : Drift og eierskap overført til Indre Nordhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen.  72  [P] "Skipet" 3/1980  
  73 ca.1895   : Ombygget: Forlenget og opprustet [2]. 73  -  
  74 11.1908   : Tatt ut av trafikk. 74  [P] "Skipet" 3/1980  
  75 19.01.1918   : Solgt til Peder O. Husebø, Stavanger. Drift og eierskap overført til Ingolf Romsøe og Bertholdius Romsøe, Stavanger. Salgssum: 40 000 NOK. Omklassifisert til fraktefartøy [7]. 75  [P] "Fjordabådane"  
  76 16.03.1921   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 76  [P] "Fjordabådane"  
  77 23.01.1924   : Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. 77  [P] "Med båt og buss"  
  78    : Salgssum: 16 000 NOK. 78  [P] "Fjordabådane"  
  79 27.05.1924   : Omdøpt "Ombofjord". 79  [P] "Fjordabådane"  
  80 16.06.1924   : Ombygget til passasjerfartøy [3]. Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vatlandsvåg. 80  [P] "Fjordabådane"  
  81 sommer 1926   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 81  [P] "Med båt og buss"  
  82 1928   : Ombygget. 82  [P] "Med båt og buss"  
  83 pr.høst 1929   : I trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Vik. 83  [P] "Med båt og buss"  
  84 pr.05.1931   : I trafikk Stavanger - Vik. 84  [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Vaar-Postruter 1931"  
  85 pr.06.1936   : I trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Vik. 85  [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"  
  86 1932   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Vadla. 86  [P] "Skipet" 2/1991  
  87 01.1934   : Nytt kjenningssignal: LEOP. 87  -  
  88 1938   : Ombygget: ny maskin [4]. 88  [P] "Skipet" 2/1991  
  89 ca.02.1942   : Satt i trafikk Stavanger - Bogsund (tillegging ved iskanten). 89  -  
  90 14.04.1942   : Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 90  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006  
  91 01.11.1943   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. 91  - / [P] "Fjordabådane"  
  92 27.07.1944   : Ombygget: innredet som tannlegebåt, samt ny maskin [5]. 92  [P] "Fjordabådane"  
  93 09.05.1945   : Lokalisert i Tromsø i dårlig forfatning. 93  [P] "Med båt og buss"  
  94 25.05.1946   : Ombygget: reparert og opprustet [6]. 94  [P] "Fjordabådane"  
  95    : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset. 95  [P] "Med båt og buss"  
  96 1947   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger.  96  [P] "Skipet" 2/1991  
  97 10.12.1951   : Grunnstøtte og sank i tett snøvær ved Låva. Direkte årsak var en lommelykt som lå for nært kompasset.  97  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006  
  98 1952   : Kondemnert og solgt til Lars Folkedal, Kopervik. Hevet og lagt i opplag, Kopervik.  98  [P] "Med båt og buss"  
  99 09.09.1953   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 99  [P] "Fjordabådane"  
  100 11.1953   : Ferdig opphogget. 100  [P] "Skipet" 2/1991  
  101 23.01.1959   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 101  [P] "Fjordabådane"  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau