HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P58       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "OSCAR II" 1885 - 1955   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.11.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1   Periode 1885 - 1955   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LEPA   2  [N] sjofartsdir.no  
  3   IMO-nummer -   4  -  
  4   MMSI-nummer -   5  -  
  5   Navn "Oscar II" 1885 - 1955 6  [N] sjofartsdir.no  
  6   "Havås" 1955 - 2002 7  [N] sjofartsdir.no  
  7   "Den Gamle Oscar II" 2002 - 2018 8  [N] sjofartsdir.no  
  8   "Oscar II" 2018 - 8  [N] sjofartsdir.no  
               
  9   Rederi / eierforhold Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes 1855 - 1922 9  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  10   Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes 1922 - 1924 10  [P] "Skipet" 2/1991  
  11   Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes 1924 - 1952 11  [P] "Skipet" 1/1986  
  12   Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 1952 - 1955 12  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  13   Ingebrigt K. Hebnes, Hebnes 1955 - 1958 13  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  14   Johan Naustvik og Jon Naustvik, Vormedal / Jelsa 1958 - 1971 14  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  15   Ragnar Vatsø, Bremanger 1971 - 1979 15  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  16   Karl Sæther, Bøfjorden 1979 - 1985 16  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  17   Gunnar Erntzen, Torvastad 1985 - 1986 17  [P] "Skipet" 2/1991  
  18   Per Kåre Reilstad, Judaberg 1986 - 1990 18  [P] Skipet 1/1986  
  19   Helge Harry Nymo, Bodø 1990 - 1993 19  [N] sjofartsdir.no  
  20   Birger Bech, Mo i Rana 1993 - 1999 20  [N] sjofartsdir.no  
  21   Daniel Øvstebø og Svein Hana, Sandnes 1999 - 2002 21  [A] Stavanger Aftenblad 22.10.1999  
  22   Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes 2002 - 22  [N] sjofartsdir.no  
 
  23   Byggeår 1885   23  [N] sjofartsdir.no  
  24   Byggenummer 11   24  [P] "Skipet" 2/1976  
  25   Skrog Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   25  [P] "Skipet" 2/1976  
  26   Utrustning Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   26  [P] "Skipet" 2/1976  
  27   Type -   27  -  
  28   Skrogutforming Konvensjonelt, rigget som skonnert   28  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  29   Klasse -   29  -  
  30   Materiale Stål   30  [N] sjofartsdir.no  
  31   Maskinfabrikant [1]  Dankin & Nichol, Newcastle, Storbritannia 1885 - 1949 31  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  32   [4]  General Motors Cooperation 1949 - 1958 (bygget 1944) 32  [P] "Skipet" 2/1991  
  33   [6]  Hjelset Motorfabrikk a/s, Ålesund 1958 - 1975 33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34   Maskin produsert [1]  1885   34  [P] "Skipet" 2/1991  
  35   [4]  1944   35  [P] "Skipet" 2/1991  
  36   Maskin [1]  1 x Compound 12"x24" 2 syl. damp 1885 - 1949 36  -  
  37   [4]  1 x General Motors 2T DM 6 syl. diesel 1949 - 1958 (bygget 1944) 37  [P] "Skipet" 2/1991  
  38   [6]  1 x Hjelset 2TEV diesel 1958 - 1975 38  -  
  39   [7]  1 x Mercedes Benz 4TEV diesel 1975 - 39  -  
  40   Effekt [1]  115 ihk 1885 - 1949 40  [P] "Skipet" 2/1991  
  41   [4]  165 bhk 1949 - 1958 (bygget 1944) 41  [P] "Skipet" 2/1991  
  42   [6]  120 bhk 1958 - 1975 42  -  
  43   [7]  280 bhk 1975 - 43  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  44   Fart [1]  9.0 kn 1885 - 1949 44  [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006  
  45   [7]  10.0 kn 1975 - 45  [A] Stavanger Aftenblad 16.03.1993  
  46   Forbruk -   46  -  
  47   Lengde 24.93 m   47  [N] sjofartsdir.no  
  48   Bredde 5.33 m   48  [N] sjofartsdir.no  
  49   Dybde [1]  2.50 m 1855 - 1949 49  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  50   [4]  2.74 m 1949 (ommålt 1951) - 2009 50  [P] "Skipet" 2/1991  
  51   [8]  2.99 m 2009 - 51  -  
  52   Brutto registertonnasje [1]  80.39 t 1885 - 1893 52  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  53   [2]  104.00 t 1893 - 1949 53  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  54   [4]  103.90 t 1949 (ommålt 1951) - 1955 54  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  55   [5]  86.67 t 1955 - 2009 55  [N] sjofartsdir.no  
  56   [8]  75.00 t 2009 - 56  [N] sjofartsdir.no  
  57   Netto registertonnasje [1]  39.11 t 1883 - 1893 57  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  58   [4]  53.99 t 1949 (ommålt 1951) - 1955 58  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  59   [5]  35.15 t 1955 - 2009 59  [N] sjofartsdir.no  
  60   [8]  22.00 t 2009 - 60  [N] sjofartsdir.no  
  61   Dødtvekttonnasje -   61  -  
  62   Biler 0   62  Observasjon  
  63   Trailere 0   63  Observasjon  
  64   Passasjerer [1]  212 1885 - 1893 64  [P] "Skipet" 2/1991  
  65   [2]  230 1893 - 1903 65  [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006  
  66   [3]  190 1903 - 1955 66  [P] "Skipet" 2/1991  
  67   [5]  0 1955 - 67  Observasjon  
  68   Mannskap -   68  -  
  69   Passasjerlugarer 0   69  Observasjon  
  70   Mannskapslugarer Ja   70  Observasjon  
  71   Dekkshøyde 0   71  Observasjon  
  72   Akseltrykk 0   72  Observasjon  
  73   Tilleggsinformasjon -   73  -  
  74   Status Veteranfartøy   74  HMI  
 
  75 10.1885   : Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes som "Oscar II" [1]. Hjemmehavn: Sandnes. 75  -  
  76    : Satt i trafikk Stavanger - Sandnes / Stavanger - Dirdal. 76  [P] "Fjordvegen"  
  77 1893   : Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger, samt sertifikat endret [2]. 77  [P] "Fjordabådane" / -  
  78    : Satt i trafikk Stavanger - Sandnes / Stavanger - Dirdal / Stavanger - Lysebotn. 78  [P] "Fjordvegen"  
  79 14.08.1903   : Innført i Stavanger Skipsregister. 79  [N] sjofartsdir.no  
  80 06.10.1903   : Hjemmehavn: Stavanger. 80  [P] "Fjordabådane"  
  81    : Sertifikat endret [3]. 81  [P] "Skipet" 2/1991  
  82 16.06.1906   : Hjemmehavn: Sandnes. 82  [P] "Fjordabådane"  
  83 1922   : Drift og eierskap overført til Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes. 83  [P] "Skipet" 2/1991  
  84 1924   : Solgt til Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes. Salgssum: 20 000 NOK. 84  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  85    : Utleid til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Høle. 85  -  
  86    : Satt i trafikk Stavanger - Dirdal [sommer] / Stavanger - Sandnes. 86  [P] "Skipet" 2/1991  
  87 21.11.1924   : Kolliderte med m/s "Riskafjord I" i tykk tåke ved Siriskjær. 87  -  
  88 1925   : Brann i overbygget. Reparert ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 88  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  89 ► 1932   : Tilbakelevert. 89  -  
  90 1932   : Utleid til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Høle. Satt i trafikk Stavanger - Dirdal [sommer] / Stavanger - Lysebotn. 90  [P] "Skipet" 2/1991  
  91 1932 ►   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Sandnes. 91  -  
  92 04.1940   : I bruk som forsyningsfartøy Stavanger - Dirdal. 92  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  93 05.1940   : Satt i trafikk Stavanger - Sandnes. 93  -  
  94 1943   : Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 94  -  
  95 21.12.1949   : Ombygget med ny maskin samt nytt bro-parti ved Brødrene Bjørnevik Motorverksted a/s, Stavanger [4]. 95  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  96 10.06.1951   : Ommålt [4]. 96  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  97 03.1952   : Tatt ut av trafikk. 97  [P] "Fjordabådane"  
  98 02.04.1952   : Solgt til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 98  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  99    : Salgssum: 110 000 NOK. Reservefartøy. 99  [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006  
  100 27.11.1952   : Hjemmehavn: Stavanger. 100  [P] "Fjordabådane"  
  101 08.03.1955   : Solgt til Ingebrigt K. Hebnes, Hebnes. Salgssum: 67 000 NOK. Omdøpt "Havås". 101  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  102 03.1955   : Ombygget til fraktefartøy ved Fjeldberg Bruk a/s, Stavanger [5]. 102  [P] "Skipet" 1-2/1994  
  103    : Satt i frakttrafikk i Ryfylke. 103  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  104 01.07.1955   : Ommålt [5]. 104  [P] "Fjordabådane"  
  105 01.02.1958   : Solgt til Johan Naustvik og Jon Naustvik, Vormedal / Jelsa. Salgssum: 50 000 NOK. 105  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  106 02.1958   : Ombygget med ny maskin [6]. Samme trafikk. 106  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  107 24.03.1971   : Solgt til Ragnar Vatsø, Bremanger. Salgssum: 115 000 NOK. Satt i lokal frakttrafikk. 107  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  108 1975   : Ombygget med ny maskin [7]. 108  -  
  109 05.03.1979   : Solgt til Karl Sæther, Bøfjorden. Salgssum: 220 000 NOK. 109  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  110    : Utleid til Rødsand Gruver a/s, Rødsand. Satt i sandfrakttrafikk Smøla - Frøya. 110  -  
  111 06.1985   : Solgt til Gunnar Erntzen, Torvastad. 111  [P] "Skipet" 2/1991  
  112    : Satt i lokal sandfrakttrafikk. 112  -  
  113 02.1986   : Solgt til Per Kåre Reilstad, Judaberg. 113  [P] "Skipet" 1/1986  
  114    : Satt i sandfrakttrafikk, Ryfylke. 114  -  
  115 07.12.1990   : Solgt til Helge Harry Nymo, Bodø. Salgssum: 200 000 NOK. 115  [N] sjofartsdir.no  
  116    : I bruk ved kaibygging. 116  -  
  117 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 117  [N] sjofartsdir.no  
  118 15.10.1993   : Solgt til Birger Bech, Mo i Rana. Salgssum: 100 000 NOK. 118  [N] sjofartsdir.no  
  119    : Satt i lokal frakttrafikk. 119  -  
  120 1997   : I opplag, Stokkvågen. 120  -  
  121 10.1999   : Solgt til Daniel Øvstebø og Svein Hana, Sandnes. Salgssum: 100 000 NOK. I opplag, Sandnes. 121  [A] Stavanger Aftenblad 22.10.1999  
  122 10.1999 ►   : Restaurering påbegynt, Dirdal. 122  -  
  123 2001   : Til Paulsen Mekaniske Verksted, Vedavågen for ombygging / restaurering. 123  [A] Stavanger Aftenblad 25.06.2004  
  124 15.03.2002   : Solgt til Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes. Salgssum: 50 000 NOK. Omdøpt "Den Gamle Oscar II". 124  [N] sjofartsdir.no  
  125 24.06.2004   : Ombygget til passasjerfartøy anno 1903 ved Paulsen Mekaniske Verksted, Vedavågen. 125  [P] "Skipet" 3/2004  
  126    : Stasjonert i Sandnes. 126  [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006  
  127 pr.05.2007   : Til oppussing, Frafjord. 127  [A] Stavanger Aftenblad 30.05.2007  
  128 06.07.2009   : Ommålt [8]. 128  [N] sjofartsdir.no  
  129 ca.01.2012   : Til PC Western Shipbuilding Yard, Klaipeda, Litauen for restaurering. 129  -  
  130 06.2012   : Restaurert til anno 1900 ved PC Western Shipbuilding Yard, Klaipeda, LT. Bl.a. ny salong på dekk 1 og total maskinoverhaling. 130  [N] stavanger-aftenblad 19.06.2012  
  131 19.06.2012   : Ankom Sandnes fra verftet. 131  [N] stavanger-aftenblad 19.06.2012  
  132 22.05.2014   : Hjemmehavn: Sandnes. 132  [N] sjofartsdir.no  
  133 21.11.2018   : Omdøpt "Oscar II". 133  [N] sjofartsdir.no  
           
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau