HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P40       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "RISKAFJORD" 1914 - 1931     M/s "ASKØY" 1931 - 1934     M/s "VIERVÅG I" 1934 - 1969   FOTOGRAFI   OPPDATERT 07.11.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1914 - 1969   1  HMI  
  2   Kjenningssignal MJBC 1912 - 1934 2  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  3   LFMO 1934 - 1970 3  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  4   IMO-nummer -   4  -  
  5   MMSI-nummer -   5  -  
  6   Navn "Ly" 1912 - 1913 6  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  7   "Riskafjord" 1913 - 1931 7  [K] Knut Gunnar Vier  
  8   "Askøy" 1931 - 1934 8  [P] "Fjordabådane"  
  9   "Viervåg I" 1934 - 1970 9  [K] Knut Gunnar Vier  
             
  10   Rederi / eierforhold Ole G. Usken og Tobias Hogstad, Riska 1913 10  [K] Knut Gunnar Vier  
  11   Riskafjord a/s, Hommersåk 1913 - 1930 11  [K] Knut Gunnar Vier  
  12   Knut Aske og Arne Aske, Askje 1930 - ca.1931 12  [K] Knut Gunnar Vier  
  13   Arne Aske, Askje ca.1931 - 1934 13  -  
  14   Knut Vier og Andreas Naustervik, Vier 1934 - 1935 14  [P] "Skipet" 3/1991  
  15   Knut Vier, Vier 1935 - 1962 15  [P] "Skipet" 3/1991  
  16   Sverre Haga 1962 - 1970 16  [K] Knut Gunnar Vier  
 
  17   Byggeår 1912   17  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  18   Byggenummer -   18  -  
  19   Skrog Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg   19  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  20   Utrustning Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg   20  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  21   Type -   21  -  
  22   Skrogutforming Konvensjonelt, rigget som kutter   22  [P] "Fjordabådane"  
  23   Klasse -   23  -  
  24   Materiale Tre   24  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  25   Maskinfabrikant [1]  Lysekil Mekaniska Verkstad a/b, Lysekil, Sverige 1913 - 1931 25  [P] "Skipet" 3/1991  
  26   [3]  Jönköpings Motorfabrik a/b, Jönköping, Sverige 1931 - 1951 26  [P] "Skipet" 3/1991  
  27   Maskin produsert [1]  1913   27  [P] "Skipet" 3/1991  
  28   [3]  1931   28  -  
  29   [5]  1951   29  [K] Knut Gunnar Vier  
  30   Maskin [1]  1 x Lysekil diesel 1913 - 1931 30  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  31   [3]  1 x June Munktell RM 2 syl. diesel 1931 - 1951 31  -  
  32   [5]  1 x General Motors diesel 1951 - 1970 32  [K] Knut Gunnar Vier  
  33   Effekt [1]  25 bhk 1913 - 1931 33  [P] "A.s. Riskafjord"  
  34   [3]  55 bhk 1931 - 1951 34  -  
  35   [5]  165 bhk 1951 - 1970 35  [K] Knut Gunnar Vier  
  36   Fart [5]  9.0 kn 1951 - 1970 36  [K] Knut Gunnar Vier  
  37   Forbruk -   37  -  
  38   Lengde [1]  16.55 m 1913 - 1948 38  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  39   [4]  19.78 m 1948 - 1970 39  [P] "Skipet" 3/1991  
  40   Bredde [1]  4.21 m 1913 - 1948 40  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  41   [4]  4.48 m 1948 - 1970 41  [P] "Skipet" 3/1991  
  42   Dybde [1]  2.18 m 1913 - 1948 42  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  43   [4]  2.04 m 1948 - 1970 43  [P] "Skipet" 3/1991  
  44   Brutto registertonnasje [1]  28.11 t 1913 - 1948 44  [P] "Fjordabådane"  
  45   [4]  60.20 t 1948 - 1970 45  [P] "Fjordabådane"  
  46   Netto registertonnasje [1]  16.80 t 1913 - 1948 46  [P] "Fjordabådane"  
  47   [4]  47.83 t 1948 - 1970 47  [P] "Fjordabådane"  
  48   Dødtvekttonnasje -   48  -  
  49   Biler 0   49  Observasjon  
  50   Trailere 0   50  Observasjon  
  51   Passasjerer [1]  0 1913 - 1914 51  Observasjon  
  52   [2]  77 1914 - 1934 52  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  53   [6]  97 1934 - 1948 53  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  54   [4]  137 1948 - 1970 54  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  55   Mannskap 2 1914 - 1969 55  [P] "Fjordabåtene"  
  56   Passasjerlugarer 0   56  Observasjon  
  57   Mannskapslugarer 0   57  Observasjon  
  58   Dekkshøyde 0   58  Observasjon  
  59   Akseltrykk 0   59  Observasjon  
  60   Tilleggsinformasjon -   60  -  
  61   Status Senket 1970 61  [K] Knut Gunnar Vier  
       
  62 1912   : Ferdigstilt. 62  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  63 04.01.1913   : Levert fra Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg til Ole G. Usken og Tobias Hogstad, Riska som m/k "Ly" [1]. 63  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  64    : Kjenningssignal: MJBC. I bruk som føringsbåt, Stavanger. 64  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  65 17.12.1913   : Solgt til Riskafjord a/s, Hommersåk. Omdøpt "Riskafjord". 65  [P] "Fjordabådane"  
  66    : Salgssum: 11 000 NOK. 66  [P] "Skipet" 3/1991  
  67 22.12.1913   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 67  [P] "Fjordabådane"  
  68 01.1914   : Opprustet til passasjerfartøy [2]. Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 68  [P] "A.s. Riskafjord"  
  69 1915   : Ombygget med nytt overbygg midtskips. 69  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  70 03.11.1921   : Grunnstøtte ved Hommersåk. Slept til Stavanger av d/s "Hjelmeland" og slippsatt på Sølyst. 70  [A] Stavanger Aftenblad 09.11.1921  
  71 13.10.1930   : Solgt til Knut Aske og Arne Aske, Askje. Satt i trafikk Rennesøy - Stavanger. 71  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  72    : Salgssum: 6 300 NOK. 72  [P] "Skipet" 3/1991  
  73 19.01.1931   : Omdøpt "Askøy". 73  [P] "Fjordabådane"  
  74 02.06.1931   : Ombygget med ny maskin [3]. 74  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  75    : Satt i trafikk Askje - Stavanger. 75  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  76 1931 ►   : Drift og eierskap overført til Arne Aske, Askje. 76  -  
  77 01.01.1934   : Nytt kjenningssignal: LFMO. 77  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  78 12.10.1934   : Solgt til Knut Vier og Andreas Naustervik, Vier. Omdøpt "Viervåg I". Salgssum: 10 000 NOK. 78  [P] "Skipet" 3/1991  
  79    : Sertifikat endret [6]. 79  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  80    : Satt i trafikk Stavanger - Vier. 80  [P] "A.s. Riskafjord"  
  81 23.03.1935   : Drift og eierskap overført til Knut Vier, Vier. Verdifastsettelse: 4 285.71 NOK. 81  [P] "Fjordabådane"  
  82 12.08.1948   : Ombygget ved Sigurd Sagens Båtbyggeri a/s, Hommersåk: forlenget. Sertifikat endret [4]. 82  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  83 1951   : Omybygget ved Sandnes Mekaniske Verksted a/s, Sandnes: Ny motor installert, styrehuset løftet og salong utvidet [5]. 83  [K] Knut Gunnar Vier  
  84 1951   : Assisterte m/s "Idsefjord I" etter maskinhavari, Høgsfjorden og slepte denne til Vier. 84  [K] Knut Gunnar Vier  
  85 ► 1960   : Også utleid til Stavanger Turistforening, Stavanger til turer på Gandsfjorden og byøyene. 85  [P] "Fjordabåtene"  
  86 1962   : Solgt til Sverre Haga. Salgssum: 60 000 NOK (sammen med m/s "Idsefjord I"). Samme trafikk. 86  [K] Knut Gunnar Vier  
  87 1967   : I opplag. 87  [K] Knut Gunnar Vier  
  88 1969   : Utleid til Norsk Sjøfartsmuseum, Stavanger. I bruk som basefartøy ved utgravingen av "Staat Harlem", Kvitsøy. Tilbakelevert samme år. 88  -  
  89 ► 10.1969   : I opplag, Vier med ødelagt gir. 89  [P] "Fjordabåtene"  
  90 10.1969   : Slet seg fra fortøyningene i orkan og drev på land, Vier. Totalhavarert. 90  [K] Knut Gunnar Vier  
  91 sommer 1970   : Slept til Steinsøy av John Lunde's slepefartøy "Jolu" og "Stilu". 91  [P] "Fjordabådane"  
  92    : Senket på 200 favner. 92  [P] "Fjordabåtene"  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau