HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P56       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "RISKAFJORD" 1950 - 1963     M/s "ØYBUEN" 1963 - 1978   FOTOGRAFI   OPPDATERT 13.12.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1950 - 1978   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LCNC 1950 - 2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Schleswig Holstein" 1933 - 1949 5  [P] "Skipet" 3/1980  
  6   "Riskafjord" 1949 - 1963 6  [P] "Skipet" 3/1980  
  7   "Øybuen" 1963 - 1978 7  [P] "Skipet" 3/1980  
  8   "Primavera" 1978 - 2001 8  [N] sdir.no  
  9   "Kontrari" 2001 - 9  [N] sdir.no  
             
  10   Rederi / eierforhold Reichskanal-Amt Rendsburg, Rendsburg, Vest-Tyskland 1933 - 1945 10  [P] "Skipet" 3/1991  
  11   Den norske Stat v/ Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo 1945 - 1949 11  [P] "Skipet" 1/1990  
  12   Riskafjord a/s, Hommersåk 1949 - 1963 12  [P] "Skipet" 3/1991  
  13   Øyane a/s, Hundvåg 1963 - 1965 13  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  14   Stavanger Kommune, Stavanger 1965 - 1978 14  [P] "Skipet" 3/1991  
  15   Reidar Christensen, Stavanger 1978 - 1981 15  [P] "Skipet" 3/1991  
  16   Johnny Birkeland, Risnes 1981 - 1986 16  [P] "Skipet" 3/1991  
  17   P/r Primavera, Sandnes 1986 - 1990 17  [P] "Skipet" 3/1991  
  18   P/r Johnsen & Clausen DA, Ulset 1990 - 1992 18  [P] "Skipet" 1/1990  
  19   Svein Vinje, Laksevåg 1992 19  [P] "Skipet" 2/1992  
  20   Christen André Vinje, Fyllingsdalen 1992 20  [N] sdir.no  
  21   Odd Magne Stabben, Os 1992 21  [N] sdir.no  
  22   Ola Aune, Hundhammeren 1992 - 1997 22  [N] sdir.no  
  23   Bjørn Erik Klausen, Manger 1997 - 1999 23  [N] sdir.no  
  24   Jan Egil Aslaksen, Egersund 1999 24  [N] sdir.no  
  25   Henrik Einar Seglem, Egersund 1999 - 2016 25  [N] sdir.no  
  26   Alfred Økland og Harald Taranger, Torangsvåg 2016 - 26  [N] sdir.no  
 
  27   Byggeår 1933   27  [N] sdir.no  
  28   Byggenummer 1290   28  [P] "Skipet" 3/1991  
  29   Skrog F. Schichau Gesellshaft, Danzig (fristat)   29  [N] sdir.no  
  30   Utrustning F. Schichau Gesellshaft, Danzig (fristat)   30  [N] sdir.no  
  31   Type -   31  -  
  32   Skrogutforming Konvensjonelt   32  Observasjon  
  33   Klasse -   33  -  
  34   Materiale Stål   34  [N] sdir.no  
  35   Maskinfabrikant [1]  Humbolt-Deutz-Motoren AG, Köln, Tyskland 1933 - 1950 35  [P] "Skipet" 3/1991  
  36   [3]  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1963 - 36  [P] "Skipet" 3/1991  
  37   Maskin produsert [1]  1933   37  [P] "Skipet" 3/1991  
  38   [3]  1963   38  [P] "Skipet" 3/1991  
  39   Maskin [1]  1 x DM 6 syl. diesel 1933 - 1950 39  -  
  40   [2]  1 x General Motors diesel 1950 - 1963 40  [P] "Skipet" 3/1991  
  41   [3]  1 x Wichmann DM 3 syl. diesel 1963 - 41  [P] "Skipet" 3/1991  
  42   Effekt [1]  45 bhk 1933 - 1950 42  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  43   [2]  150 bhk 1950 - 43  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  44   Fart [1]  11.0 kn 1933 - 1950 44  [P] "Fjordabåtene"  
  45   [3]  10.0 kn 1963 - 45  [P] "Fjordabåtene"  
  46   Forbruk -   46  -  
  47   Lengde [1]  20.24 m 1933 - 1950 47  [P] "Skipet" 3/1991  
  48   [2]  21.63 m 1950 - 48  [N] sdir.no  
  49   Bredde 4.21 m   49  [N] sdir.no  
  50   Dybde [1]  1.80 m 1933 - 1950 50  [P] "Skipet" 3/1991  
  51   [2]  1.86 m 1950 - 51  [N] sdir.no  
  52   Brutto registertonnasje [1]  46.00 t 1933 - 1950 52  [P] "Skipet" 1/1990  
  53   [2]  74.99 t 1950 - 1963 53  [P] "Fjordabådane"  
  54   [3]  75.36 t 1963 - 1980 54  [P] "Fjordabådane"  
  55   [4]  49.39 t 1980 -  55  [P] "Fjordabådane"  
  56   Netto registertonnasje [1]  17.00 t 1933 - 1950 56  [P] "Skipet" 1/1990  
  57   [2]  39.25 t 1950 - 1963 57  [P] "Fjordabådane"  
  58   [3]  38.81 t 1963 - 1980 58  [P] "Fjordabådane"  
  59   [4]  23.47 t 1980 -  59  [P] "Fjordabådane"  
  60   Dødtvekttonnasje -   60  -  
  61   Biler 0   61  Observasjon  
  62   Trailere 0   62  Observasjon  
  63   Passasjerer [1]  0 1933 - 1950 63  Observasjon  
  64   [2]  120 1950 - 1963 64  [P] "Fjordabåtene"  
  65   [3]  127 1963 - før 1980 65  [P] "Fjordabåtene"  
  66   [4]  0 før 1980 - 66  Observasjon  
  67   Mannskap -   67  -  
  68   Passasjerlugarer 0   68  Observasjon  
  69   Mannskapslugarer [5]  3 2001 - 69  [P] "Fjordabåtene"  
  70   Dekkshøyde 0   70  Observasjon  
  71   Akseltrykk 0   71  Observasjon  
  72   Tilleggsinformasjon -   72  -  
  73   Status Fritidsfartøy 73  [P] "Riskafjord kom seilande"  
 
  74 02.08.1933   : Levert fra F. Schichau Gesellshaft, Danzig (fristat) til Reichskanal-Amt Rendsburg, Rendsburg, Vest-Tyskland som "Schleswig Holstein" [1]. Hjemmehavn: Rendsburg, D. 74  [P] "Skipet" 3/1991  
  75    : Klassifisert som slepefartøy. 75  [P] "Fjordabåtene"  
  76 1945   : Overtatt av Den norske Stat v/ Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo. 76  [P] "Skipet" 1/1990  
  77 1949   : Solgt fra Den norske Stat v/ Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo til Riskafjord a/s, Hommersåk. Salgssum: 50 000 NOK. 77  [P] "Skipet" 3/1991  
  78 11.04.1950   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 78  [N] sdir.no  
  79 14.04.1950   : Ombygget til passasjerfartøy ved Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk [2]. 79  [P] "A.s. Riskafjord"  
  80    : Også ny maskin til en kostnad av 30 000 NOK installert [2]. 80  [P] "Skipet" 3/1991  
  81 1950   : Omdøpt "Riskafjord". Kjenningssignal tildelt: LCNC. 81  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  82 30.06.1950   : Gikk presentasjonstur. 82  [P] "Fjordabåtene"  
  83 01.07.1950   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 83  [P] "A.s. Riskafjord"  
  84 05.06.1952   : Satt i trafikk Stavanger - Li. 84  -  
  85 02.01.1954   : Slet av fortøyningene i storm og drev på land. 85  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  86 04.01.1954   : Brakt flott. 86  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  87 31.08.1959   : Grunnstøtte, Heng. 87  [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1959  
  88 1960   : I opplag, Hommersåk. 88  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  89 01.04.1963   : Solgt til Øyane a/s, Hundvåg. Salgssum: 62 500 NOK. 89  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  90 03.08.1963   : Omdøpt "Øybuen". 90  [P] "Skipet" 3/1991  
  91 08.1963   : Ombygget ved Brødrene Bjørnevik, Hundvåg: nytt broparti samt generelt opprustet. Sertifikat endret [3]. 91  [P] "Fjordabådane"  
  92    : Ny maskin. Kostnad: 200 000 NOK. 92  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  93 22.08.1963   : Gikk presentasjonstur. 93  [P] "Fjordabåtene"  
  94 25.08.1963   : Satt i trafikk Stavanger sentrum - Hundvåg. 94  [P] "Fjordabåtene"  
  95 29.06.1965   : Drift og eierskap overført til Stavanger Kommune, Stavanger. Verdifastsettelse: 276 912,03 NOK. Samme trafikk. 95  [P] "Skipet" 3/1991  
  96 03.09.1970   : Maskintrøbbel ved Hestholmen. Tauet til Vassøy av flere fritidsfartøy. 96  [A] Stavanger Aftenblad 04.09.1970  
  97    : Brudd på maskinakslingen. 97  [A] Stavanger Aftenblad 05.09.1970  
  98 vår 1975   : I opplag, Stavanger. 98  [P] "Fjordabådane"  
  99 02.1978   : Solgt til Reidar Christensen, Stavanger. Salgssum: 35 000 NOK. 99  [P] "Fjordabådane"  
  100 20.06.1980   : Ombygget til fritidsfartøy: Bl.a. innredning endret [4]. Omdøpt "Primavera". 100  - / [P] "Riskafjord kom seilande"  
  101 10.06.1981   : Solgt til Johnny Birkeland, Risnes. Salgssum: 150 000 NOK. 101  [P] "Skipet" 3/1991  
  102 11.06.1981   : Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 102  [P] "Fjordabådane"  
  103 01.1986   : Solgt til p/r Primavera, Sandnes. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 103  [P] "Skipet" 3/1991  
  104 01.1990   : Solgt til p/r Johnsen & Clausen DA, Ulset. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. I opplag, Bergen. 104  [P] "Skipet" 1/1990  
  105 02.1992   : Solgt til Svein Vinje, Laksevåg. Fortsatt i opplag, Bergen. 105  [P] "Skipet" 2/1992  
  106 06.06.1992   : Solgt til Christen André Vinje, Fyllingsdalen. Salgssum: 5 000 NOK. 106  [N] sdir.no  
  107 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 107  [N] sdir.no  
  108 02.10.1992   : Solgt til Odd Magne Stabben, Os. 108  [N] sdir.no  
  109    : I opplag, Tustna. 109  [P] "Skipet" 1/1993  
  110 23.10.1992   : Solgt til Ola Aune, Hundhammeren. Salgssum: 350 000 NOK. 110  [N] sdir.no  
  111    : I opplag, Trondheim. 111  [P] "Skipet" 1/1993  
  112 14.12.1997   : Observert, Bergen. 112  [P] "Skipet" 1/1998  
  113 17.12.1997   : Solgt til Bjørn Erik Klausen, Manger. 113  [N] sdir.no  
  114 14.04.1998   : Observert, Toska. 114  [P] "Skipet" 2/1998  
  115 31.08.1999   : Solgt til Jan Egil Aslaksen, Egersund. Videresolgt samme dag til Henrik Einar Seglem, Egersund. Salgssum: 150 000 NOK. 115  [N] sdir.no  
  116 ca.2000   : Opprustet [5]. 116  [P] "Fjordabåtene"  
  117 14.06.2001   : Omdøpt "Kontrari". 117  [N] sdir.no  
  118 pr.04.2003   : Til restaurering, Egersund. 118  [P] "Skipet" 3/2003  
  119 26.05.2016   : Solgt til Alfred Økland og Harald Taranger, Torangsvåg. Salgssum: 250 000 NOK. 119  [N] sdir.no  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau