HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P15       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "RØGVÆR" 1957 - 1966     M/s "RØGVÆR I" 1966 - 1969   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.02.2013  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1957 - 1969   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LAXF   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Vulcan" 1883 - 1939 5  [P] "Skipet" 2/1983  
  6   "Snar" 1939 - 1956 6  [P] "Skipet" 2/1983  
  7   "Røgvær" 1956 - 1966 7  [P] "Skipet" 3/1988  
  8   "Røgvær I" 1966 - 8  [N] sdir.no  
             
  9   Rederi / eierforhold Vulcan a/s, Fredrikstad 1883 - 1939 9  [P] "Skipet" 3/1998  
  10   Håkon Elias Gynther, Fredrikstad 1939 10  [P] "Skipet" 3/1998  
  11   Johan A. Scheele, Fredrikstad 1939 11  [P] "Skipet" 3/1998  
  12   Nils Halvorsen a/s, Porsgrunn 1939 - ca.1945 12  [P] "Skipet" 3/1998  
  13   Mauritz Sommer-Pettersen, Sandefjord ca.1945 - 1955 13  [P] "Skipet" 3/1998  
  14   Svend Jacobsen, Avaldsnes 1955 - 1988 14  [P] "Skipet" 3/1998  
  15   Helge Nilsen, Follese 1988 - 1992 15  [N] sdir.no  
  16   Arild Nilsen, Florvåg 1992 - 2001 16  [N] sdir.no  
  17   Neil Thomas Collier, Blomsterdalen 2001 - 2004 17  [N] sdir.no  
  18   Øystein Storesund, Torvastad 2004 - 2017 18  [N] sdir.no  
  19   Jarl Magne Strømland, Flekkefjord 2017 - 19  [N] sdir.no  
 
  20   Byggeår 1883   20  [N] sdir.no  
  21   Byggenummer -   21  -  
  22   Skrog Vulcans Jernstøberi & Mekaniske Værksted, Kristiania   22  [P] "Skipet" 3/1998  
  23   Utrustning Vulcans Jernstøberi & Mekaniske Værksted, Kristiania   23  [P] "Skipet" 3/1998  
  24   Type -   24  -  
  25   Skrogutforming Konvensjonelt   25  Observasjon  
  26   Klasse -   26  -  
  27   Materiale Stål   27  [N] sdir.no  
  28   Maskinfabrikant [4]  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1957 - 1969 28  [P] "Skipet" 3/1998  
  29   Maskin produsert -   29  -  
  30   Maskin [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1883 - 1957 30  -  
  31   [4]  1 x 2TEV 2 syl. diesel 1957 - 1969 31  [P] "Skipet" 2/1983  
  32   [5]  1 x 4TEV Volvo Penta DM diesel 1969 - 32  [P] "Skipet" 2/1983  
  33   Effekt [4]  80 bhk 1957 - 1969 33  [P] "Skipet" 2/1983  
  34   [5]  160 bhk 1969 - 34  -  
  35   Fart [4]  8.0 kn 1957 - 1969 35  -  
  36   Forbruk -   36  -  
  37   Lengde [1]  14.45 m 1883 - 1911 37  [P] "Skipet" 3/1998  
  38   [3]  16.64 m 1911 - 38  [N] sdir.no  
  39   Bredde 3.69 m   39  [N] sdir.no  
  40   Dybde [1]  1.56 m 1883 - 1957 40  [P] "Skipet" 3/1998  
  41   [4]  1.52 m 1957 - 41  [N] sdir.no  
  42   Brutto registertonnasje [1]  19.00 t 1883 - 1903 42  [P] "Skipet" 3/1998  
  43   [2]  22.00 t 1903 - 1911 43  -  
  44   [3]  21.00 t 1911 - 1957 44  -  
  45   [4]  30.13 t 1957 - 45  [N] sdir.no  
  46   Netto registertonnasje [4]  16.03 t 1957 - 46  [N] sdir.no  
  47   Dødtvekttonnasje -   47  -  
  48   Biler 0   48  Observasjon  
  49   Trailere 0   49  Observasjon  
  50   Passasjerer [1]  0 1883 - 1957 50  Observasjon  
  51   [4]  Ja 1957 - 51  Observasjon  
  52   Mannskap - etter 1945 - 52  -  
  53   Passasjerlugarer 0 1929 - 1981 53  Observasjon  
  54   Mannskapslugarer -   54  -  
  55   Dekkshøyde 0   55  Observasjon  
  56   Akseltrykk 0   56  Observasjon  
  57   Tilleggsinformasjon -   57  -  
  58   Status Fritidsfartøy 58  HMI  
 
  59 1883   : Levert fra Vulcans Jernstøberi & Mekaniske Værksted, Kristiania til Vulcan a/s, Fredrikstad som "Vulcan" [1]. Innført i Fredrikstad Skipsregister. Hjemmehavn: Fredrikstad. 59  [P] "Skipet" 3/1998  
  60    : Registrert som slepefartøy. 60  [P] "Skipet" 2/1983  
  61 1903   : Ombygget [2].  61  -  
  62 1911   : Ombygget: forlenget [3].  62  -  
  63 1939   : Solgt til Håkon Elias Gynther, Fredrikstad. Vidersolgt til Solgt til Johan A. Scheele, Fredrikstad og deretter til Nils Halvorsen a/s, Porsgrunn. Omdøpt "Snar". 63  [P] "Skipet" 3/1998  
  64    : Overført til Porsgrunn Skipsregister. Hjemmehavn: Porsgrunn. 64  -  
  65 ca.1945   : Solgt til Mauritz Sommer-Pettersen, Sandefjord. I bruk som bukseringsfartøy for Kosmos a/s’ hvalbåter. 65  [P] "Skipet" 3/1998  
  66 ca.1953   : I opplag, Sandefjord. 66  -  
  67 07.1955   : Solgt til Svend Jacobsen, Avaldsnes. 67  [P] "Skipet" 3/1998  
  68    : Kjel, maskin og overbygning demontert, Gismarvik. 68  -  
  69    : Til ombygging ved Toftes Verksted, Torvastad.    69  [P] "Skipet" 2/1983  
  70 24.11.1956   : Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 70  [N] sdir.no  
  71    : Omdøpt "Røgvær". 71  -  
  72 03.1957   : Ombygget til passasjerfartøy samt ny maskin ved Toftes Verksted, Torvastad [målt 25.09.1972] [4]. 72  -  
  73 04.04.1957   : Satt i trafikk Haugesund - Gismarvik. 73  - / [P] "Skipet" 3/1998  
  74 1966   : Omdøpt "Røgvær I". 74  -  
  75 15.09.1966   : Tatt ut av trafikk Haugesund - Gismarvik. 75  -  
  76 1969   : I opplag. 76  -  
  77    : Ombygget samme år: bom fjernet. I bruk til omvisningsturer samt til transport for sjøheimevernet i forbindelse med øvelser. 77  [P] "Skipet" 2/1983  
  78 primo 1970   : Ombygget med ny maskin [5].  78  [P] "Skipet" 3/1998  
  79    : Styrehus flyttet bakover, og mast/bom på fordekket demontert. 79  [P] "Skipet" 2/1983  
  80 25.09.1972   : Ommålt [4].  80  [N] sdir.no  
  81 23.08.1988   : Solgt til Helge Nilsen, Follese. Salgssum: 70 000 NOK. 81  [N] sdir.no  
  82    : I bruk som fritidsfartøy. 82  -  
  83 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 83  [N] sdir.no  
  84 10.09.1992   : Solgt til Arild Nilsen, Florvåg. Salgssum: 38 000 NOK. 84  [N] sdir.no  
  85    : Hjemmehavn: Bergen. 85  [P] "Skipet" 3/1998  
  86 16.02.2001   : Solgt til Neil Thomas Collier, Blomsterdalen. Salgssum: 50 000 NOK. 86  [N] sdir.no  
  87 pr.12.02.2003   : I opplag, Stend. 87  [P] "Skipet" 1/2003  
  88 17.03.2004   : Solgt til Øystein Storesund, Torvastad. Salgssum: 50 000 NOK. 88  [N] sdir.no  
  89 13.09.2017   : Solgt til Jarle Magne Strømland, Flekkefjord. Salgsum: 390 000 NOK. Hjemmehavn: Flekkefjord. 89  [N] sdir.no  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau