HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P62       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "ROGALAND" 1929 - 1949     M/s "ROGALAND" 1957 - 1963   FOTOGRAFI   OPPDATERT 07.09.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1   Periode 1929 - 1949 / 1957 - 1963   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LHPB 1929 - etter 1929 2  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  3   LESB etter 1929 - 3  [N] sdir.no  
  4   IMO-nummer 5298652   4  [N] sdir.no  
  5   MMSI-nummer 257256500   5  [N] marinetraffic.com  
  6   Navn "Rogaland" 1929 - 1964 6  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  7   "Tungenes" 1964 7  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  8   "Stauper" 1964 - 1990 8  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  9   "Gamle Rogaland" 1990 - 2002 9  [P] "Skipet" 2/1990  
  10   "Rogaland" 2002 - 10  [N] marinetraffic.com  
               
  11   Rederi / eierforhold Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1929 - 1964 11  [P] "Skipet" 3/2015  
  12   Nika a/s, Sandefjord 1964 - 1989 12  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  13   Fritz Moland, Stavanger 1989 - 1990 13  [A] Stavanger Aftenblad 21.06.1991  
  14   Veteranskibet Rogaland, Stavanger 1990 - 2012 14  [N] sdir.no  
  15   Stiftelsen Veteranskibet Rogaland, Stavanger 2012 - 15  [N] sdir.no  
 
  16   Byggeår 1929   16  [N] sdir.no  
  17   Byggenummer 90   17  [P] "Skipet" 2/1976  
  18   Skrog Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19   Utrustning Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20   Type -   20  -  
  21   Skrogutforming Konvensjonelt   21  Observasjon  
  22   Klasse Skipskontrollen   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   Materiale Stål   23  [N] sdir.no  
  24   Maskinfabrikant [1]  Nylands Verksted a/s, Oslo 1929 - 1950 24  [P] "Skipet" 3/2015  
  25   [4]  General Motors Corporation, Detroit, USA 1950, bygget 1943 - 25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   Maskin produsert [1]  1929   26  [P] "Skipet" 2/1990  
  27   [4]  1943   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28   Maskin [1]  1 x Compound Lenz 4 syl. damp 1929 - 1950 28  [P] "Skipet" 2/1990  
  29   [4]  1 x 2TEV Cleveland General 16 syl. diesel 1950, bygget 1943 - 29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30   Effekt [1]  144 nhk 1929 - 1950 30  [P] "Skipet" 3/2015  
  31   [4]  1200 bhk 1950 - 31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32   Fart [1]  13.0 kn 1929 - 1950 32  [P] "Skipet" 2/1990  
  33   [4]  13.2 kn 1950 - 1992 33  [A] Stavanger Aftenblad 10.06.2006  
  34   [11]  11.0 kn 1992 - 34  -  
  35   Forbruk -   35  -  
  36   Lengde 57.21 m   36  [N] sdir.no  
  37   Bredde 9.51 m   37  [N] sdir.no  
  38   Dybde 4.10 m   38  [N] sdir.no  
  39   Brutto registertonnasje [1]  901.00 t 1929 - 1946 39  [N] sdir.no  
  40   [2]  825.00 t 1946 - 1958 40  [N] sdir.no  
  41   [6]  850.62 t 1958 - 41  [N] sdir.no  
  42   Netto registertonnasje [1]  519.00 t 1929 - 1946 42  [N] sdir.no  
  43   [6]  478.41 t 1958 - 43  [N] sdir.no  
  44   Dødtvekttonnasje 508 t   44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45   Biler 0   45  Observasjon  
  46   Trailere 0   46  Observasjon  
  47   Passasjerer [1]  250 [kystfart] 1929 - 1949 47  [P] "Skipet" 1/2009  
  48   [3]  12 1949 - 1957 48  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1954"  
  49   [5]  400 1957 - 1963 49  -  
  50   [7]  12 1963 - 1966 50  [P] "Skipet" 1/2009  
  51   [8]  0 1966 - 1992 51  Observasjon  
  52   [2]  200 1992 - før 2008 52  -  
  53   [10]  99 før 2008- 53  -  
  54   Mannskap -   54  -  
  55   Passasjerlugarer [1]  26 [totalt 84 køyplasser på 1.ste plass], 55 [køyplasser på 2.dre plass]+H28 1929 - 55  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  56   Mannskapslugarer 7 1932 - 1949 56  -  
  57   Dekkshøyde 0   57  Observasjon  
  58   Akseltrykk 0   58  Observasjon  
  59   Tilleggsinformasjon Lastekapasitet: 3 Ho 1161 m³ bale.   59  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  60   Bom: 2 x 2t + 2 x 3t + 1 x 15t.   60  [P] "Skipet" 3/1989  
  61   Fiskekummer: 2 stk. á 1000 kg.   61  [P] "Skipet" 1/1991  
  62   Status Veteranfartøy 62  HMI  
 
  63 15.05.1929   : Sjøsatt ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 63  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  64 09.1929   : Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Rogaland" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 64  [P] "Skipet" 3/2015  
  65 04.09.1929   : Gikk prøvetur, Ryfylke. 65  [A] Stavanger Aftenblad 10.06.2006  
  66 04.09.1929 ►   : Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 66  [P] "Skipet" 1/1991  
  67 03.10.1929   : Innført i Stavanger Skipsregister. 67  [N] sdir.no  
  68 1930   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Sandnes - Oslo. 68  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  69 12.1939   : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 69  -  
  70 26.04.1940   : I opplag, Lofthus. 70  -  
  71 ► 21.09.1941   : Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 71  -  
  72 21.09.1941   : Gikk på en mine, Oslofjorden. Strandsatt på Hovedøya. 72  [P] "Skipet" 3/2015  
  73 21.09.1941 ►   : Reparert ved Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo. Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 73  [P] "Skipet" 2/1990  
  74 1943   : Grunnstøtte ved Kragerø. Brakt flott av Norsk Bjergningskompagni. Reparert og satt i trafikk igjen. 74  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  75 20.04.1944   : Sank ved kai, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". Én av mannskapet omkom. 75  [P] "Skipet" 3/2015  
  76 20.04.1944 ►   : Kondemnert og overtatt av forsikringsselskapet. Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Hevet og lagt i opplag, Ølesund. 76  [P] "Skipet" 3/2015  
  77 11.1946   : Reparert og ombygget: dekk 4 fjernet [2]. 77  [P] "Skipet" 2/1990  
  78    : Satt i trafikk Bergen - Oslo. 78  [A] Stavanger Aftenblad 17.06.2006  
  79 1949   : Omklassifisert til lastefartøy. Sertifikat endret [3]. 79  -  
  80 1950   : Ombygget. 80  [P] "Skipet" 2/1990  
  81    : Ny maskin samt ny skorstein. Én av kjelene demontert [4]. 81  - / [P] "Skipet" 1/2009  
  82 1957   : Omklassifisert til passasjerfartøy. Sertifikat endret [5]. Satt i trafikk Stavanger - Oslo. 82  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  83 vår 1958   : Til Det Stavangerske Verksted a/s, Stavanger for ombygging. 83  [P] "Skipet" 1/2009  
  84 sommer 1958   : Ombygget: ny salongmodul på dekk 3 og nye lugarer [6]. 84  [A] Stavanger Aftenblad 17.06.2006  
  85    : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 85  [P] "Skipet" 1/2009  
  86 21.11.1963   : Omklassifisert til lastefartøy. Sertifikat endret [7]. 86  [P] "Skipet" 1/2009  
  87 01.01.1964   : Omdøpt "Tungenes". 87  [P] "Skipet" 3/2015  
  88 03.06.1964   : I opplag, Stavanger. 88  -  
  89 12.1964   : Solgt til Nika a/s, Sandefjord. Omdøpt "Stauper". Overført til Sandefjord Skipsregister. Hjemmehavn: Sandefjord. 89  - / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  90 1966   : Omklassifisert til arbeidsfartøy [8]. I bruk som losji– og sandblåsingsfartøy ved Kristiansand Mekaniske Verksted a/s, Kristiansand. 90  [P] "Skipet" 2/1990  
  91 1966 ►   : I bruk i Göteborg, Sverige. 91  -  
  92 06.04.1989   : Ankom Stavanger under slep av m/s "Roxo". 92  [P] "Skipet" 2/1989  
  93 07.1989   : Solgt til Fritz Moland, Stavanger. Salgssum: 150 000 NOK. 93  [A] Stavanger Aftenblad 21.06.1991  
  94 02.02.1990   : Solgt til Veteranskibet Rogaland, Stavanger. Salgssum: 350 000 NOK. 94  [N] sdir.no  
  95    : Restaurasjonsarbeid påbegynt ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 95  -  
  96 10.05.1990   : Omdøpt "Gamle Rogaland". 96  [P] "Skipet" 2/1990  
  97    : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 97  -  
  98 15.02.1991   : Slept til Skude Verft a/s, Skudeneshavn av slepefartøyet "Lars" for vedlikehold. 98  [P] "Skipet" 2/1991  
  99 03.1991   : Ferdig ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn: Akseltrekk gjennomført og bunnplater skiftet ut. Kostnad: 375 000 NOK. 99  [A] Stavanger Aftenblad 20.03.1991  
  100 26.06.1991   : Nytt elektrisk anlegg samt innredning ferdig restaurert. Kostnad: 1 mill NOK. 100  [A] Stavanger Aftenblad 25.06.1991  
  101 22.02.1992   : Branntilløp etter sveisearbeid, Stavanger. 101  [A] Stavanger Aftenblad 24.02.1992  
  102 28.03.1992   : Maskin ferdig overhalt [11]. 102  [A] Stavanger Aftenblad 30.03.1992  
  103 12.06.1992   : Midlertidig passasjersertifikat utstedt av Skipskontrollen. 103  [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1992  
  104 30.07.1992   : Omklassifisert til passasjerfartøy [9]. 104  [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1992  
  105 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 105  [N] sdir.no  
  106 09.02.1993   : General Motors-maskin fra slepefartøyet "Samson" gitt fra Rogaland Sjøforsvarsdistrikt, Stavanger til Veteranskibet Rogaland, Stavanger. 106  [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1993  
  107 12.12.1993   : Branntilløp etter varmgang i landstrømskabelen, Stavanger. 107  [A] Stavanger Aftenblad 13.12.1993  
  108 01.1995   : Tildelt 200 000 NOK fra Stavanger kommune, Stavanger til oppussing. 108  [A] Stavanger Aftenblad 21.01.1995  
  109 03.06.1996   : 2 personer skadet etter at en trosse røk ved fortøyning, Stavanger. 109  [A] Stavanger Aftenblad 04.06.1996  
  110 ca.03.1997   : Tildelt 180 000 NOK av Stavanger kommune. 110  -  
  111 10.1998   : Dampmaskin kjøpt fra d/s "Morozovsk". 111  [A] Stavanger Aftenblad 07.10.1998  
  112    : Kjøpssum: 500 000 NOK. 112  [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1999  
  113 25.06.1998   : Drev på en sandbanke ved Egersund. 113  [A] Stavanger Aftenblad 26.06.1998  
  114 08.1999   : Drift overført til Einar Sæter, Stavanger. 114  [P] "Skipet" 3/2015  
  115 2000   : Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 115  [N] norsk-fartoyvern.no  
  116 12.2000   : Tildelt 150 000 NOK av Rogaland fylkeskommune til restaurering. 116  [A] Stavanger Aftenblad 23.12.2000  
  117 11.2001   : Dirft overført til Stiftelsen Veteranskibslaget Rogaland, Stavanger. 117  [P] "Skipet" 3/2015  
  118 16.12.2002   : Omdøpt "Rogaland". 118  [N] sdir.no  
  119 10.04.2003   : Tildelt 200 000 NOK fra Regional- og kulturutvalget, Rogaland fylkeskommune. 119  [A] Stavanger Aftenblad 10.04.2003  
  120 16.08.2004   : Eierskap overført til Veteranskibet Rogaland, Stavanger. 120  [N] sdir.no  
  121 29.09.2005   : Grunnstøtte, Klovningane etter feilmanøvrering. Trukket løst av slepefartøyet "Lars". 121  [A] Stavanger Aftenblad 30.09.2005  
  122 ► 2008   : [10]. 122  -  
  123 03.07.2012   : Drift og eierskap overført til Stiftelsen Veteranskibet Rogaland, Stavanger. 123  [N] sdir.no  
  124 31.01.2014   : Forlot Stavanger med kurs for Liepaja, Latvia for vedlikehold og ombygging / tilbakesetting. 124  -  
  125 15.04.2014   : Ankom Stavanger etter endt verkstedsopphold. 125  Observasjon  
  126 2014   : Fredet av riksantikvaren. 126  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  127 04.2016   : Hvitmalt for utleie til filminnspilling for Warner Brothers. 127  [N] stavanger-aftenblad.no 23.05.2016  
  128 15.05.2016   : Utleid til Warner Brothers. Avgikk Stavanger. 128  [P] "Skipet" 2/2016  
  129 18.05.2016   : Ankom Dunkerque, Frankrike for filminnspilling. 129  [N] stavanger-aftenblad.no 23.05.2016  
  130 13.06.2016   : Tilbakelevet. Ankom Stavanger. 130  [N] stavanger-aftenblad.no 13.06.2016  
  131 03.2017   : 840 000 NOK bevilget av Riksantikvaren. 131  [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017     
  132 2018   : 200 000 NOK bevilget av Riksantikvaren. 132  [A] Stavanger Aftenblad 18.04.2018  
  133 2019   : 2 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 133  [P] "Skipet" 2/2019  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau