HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P154       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "RYFYLKE" 1891 - 1931     D/s "FINNØY" 1931 - 1934   FOTOGRAFI   OPPDATERT 07.11.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1891 - 1934   1  HMI  
  2   Kjenningssignal -   2  -  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Ryfylke" 1891 - 1931 5  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  6   "Finnøy" 1931 - 1960 6  [P] "Skipet" 2/1990  
             
  7   Rederi / eierforhold Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1891 - 1934 7  [P] "Skipet" 2/1990  
  8   Stavanger Skipsophugnings Co. a/s, Stavanger 1934 - 1935 8  [P] "Skipet" 2/1990  
  9   T. Skretting a/s, Stavanger 1935 - 1950 9  [P] "Fjordabådane"  
  10   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1950 - 1960 10  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
 
  11   Byggeår 1891   11  [P] "Skipet" 2/1979  
  12   Byggenummer -   12  -  
  13   Skrog Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige   13  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  14   Utrustning Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige   14  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  15   Type -   15  -  
  16   Skrogutforming Konvensjonelt, rigget som skonnert 1891 - 1894 16  [P] "Fjordabådane"  
  17   Konvensjonelt, hel stormdekker 1894 - 1960 17  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  18   Klasse -   18  -  
  19   Materiale -   19  -  
  20   Maskinfabrikant Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige   20  [P] "Skipet" 2/1990  
  21   Maskin produsert 1891   21  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  22   Maskin 1 x Tripple Expansion damp   22  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  23   Effekt 500 ihk   23  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  24   Fart -   24  -  
  25   Forbruk -   25  -  
  26   Lengde [1]  40.69 m 1891 - 1894 26  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  27   [2]  47.73 m 1894 - 1960 27  [P] "Fjordabådane"  
  28   Bredde [1]  7.07 m 1891 - 1894 28  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  29   [2]  7.04 m 1894 - 1960 29  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  30   Dybde [1]  4.12 m 1891 - 1894 30  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  31   [2]  3.54 m 1894 - 1932 31  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  32   [3]  5.76 m 1932 - 1935 32  [P] "Fjordabådane"  
  33   Brutto registertonnasje [1]  240.00 t 1891 - 1894 33  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  34   [2]  527.27 t 1894 - 1932 34  [P] "Fjordabådane"  
  35   [3]  527.64 t 1932 - 1935 35  [P] "Fjordabådane"  
  36   Netto registertonnasje [1]  227.00 t 1891 - 1894 36  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  37   [2]  318.81 t 1894 - 1932 37  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  38   [3]  293.16 t 1932 - 1935 38  [P] "Fjordabådane"  
  39   Dødtvekttonnasje -   39  -  
  40   Biler 0   40  Observasjon  
  41   Trailere 0   41  Observasjon  
  42   Passasjerer [2]  300 [kystfart] 1894 - 1932 42  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  43   Mannskap -   43  -  
  44   Passasjerlugarer Ja   44  Observasjon  
  45   Mannskapslugarer Ja   45  Observasjon  
  46   Dekkshøyde 0   46  Observasjon  
  47   Akseltrykk 0   47  Observasjon  
  48   Tilleggsinformasjon -   48  -  
  49   Status Opphogget 1959 49  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
       
  50 07.1891   : Levert fra Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmø, Sverige til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ryfylke" [1]. 50  [P] "Skipet" 2/1990  
  51    : Byggesum: 154 000 NOK. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Bergen. 51  [P] "Fjordabådane"  
  52 høst 1892   : Satt i trafikk Christiania - Bergen. 52  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  53 28.07.1894   : Totalt ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger som byggnr. 28: forlenget. Sertifikat endret [2]. Fartøyet fikk også elektrisk belysning. 53  [P] "Stavanger Støberi & Dok" / [P] "Skipet" 2/1976  
  54    : Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 54  [P] "Skipet" 1/1991  
  55 sommer 1927   : Reservefartøy for Kristiania - Bergen. 55  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  56 26.11.1931   : Omdøpt "Finnøy". 56  [P] "Fjordabådane"  
  57 1931    : I opplag, Stavanger. 57  [P] "Fjordabådane"  
  58 18.02.1932   : Ommålt [3]. 58  [P] "Fjordabådane"  
  59 1934   : Solgt til Stavanger Skipsophugnings Co. a/s, Stavanger. Salgssum: 14 000 NOK. 59  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  60 04.11.1935   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 60  [P] "Fjordabådane"  
  61 1935   : Solgt til T. Skretting a/s, Stavanger. 61  [P] "Fjordabådane"  
  62    : Nedrigget til lekter. 62  [P] "Skipet" 2/1990  
  63    : Brukt i frakttrafikk Kvalaberget - Hommersand, samt som kornlager. 63  [P] "Fjordabådane"  
  64 13.10.1950   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 64  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  65 1959   : Ferdig opphogget. 65  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau