HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P142       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "SANDNÆS" 1903 - 1914     D/s "GANN" 1914 - 1951   FOTOGRAFI   OPPDATERT 30.08.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1903 - 1951   1  HMI  
  2   Kjenningssignal MGBV 1903 - etter 1914 2  [P] "Skipet" 4/1991  
  3   LDYH etter 1914 - 1957 3  [P] "Skipet" 4/1991  
  4   IMO-nummer -   4  -  
  5   MMSI-nummer -   5  -  
  6   Navn "Sandnæs" 1903 - 1914 6  [P] "Skipet" 2/1976  
  7   "Gann" 1914 - 1957 7  [P] "Skipet" 2/1976  
             
  8   Rederi / eierforhold Sandnæs Dampskibs a/s, Sandnes 1903 - 1951 8  [P] "Skipet" 2/1976  
  9   Unge Sjømenns Kristelige Forening, Stavanger 1951 - 1957 9  [P] "Skipet" 2/1976  
  10   Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger 1957 10  [P] "Skipet" 2/1976  
  11   Norsk Skibsopphugnings Co. a/s, Grimstad 1957 11  [P] "Skipet" 2/1976  
 
  12   Byggeår 1903   12  [P] "Skipet" 2/1976  
  13   Byggenummer 43   13  [P] "Skipet" 2/1976  
  14   Skrog Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   14  [P] "Skipet" 2/1976  
  15   Utrustning Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   15  [P] "Skipet" 2/1976  
  16   Type -   16  -  
  17   Skrogutforming Konvensjonelt   17  Observasjon  
  18   Klasse -   18  -  
  19   Materiale Stål   19  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  20   Maskinfabrikant [1]  Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 1903 - 1953 20  [P] "Skipet" 4/1991  
  21   [3]  National Gas & Oil Engine Co. Ltd., Ashton upon Lyme, Storbritannia 1953, byget 1943 - 1957 21  [P] "Skipet" 4/1991  
  22   Maskin produsert [1]  1903   22  [P] "Skipet" 4/1991  
  23   [3]  1943   23  [P] "Skipet" 4/1991  
  24   Maskin [1]  1 x Tripple Expansion damp 1903 - 1953 24  [P] "Skipet" 4/1991  
  25   [3]  1 x 4TEV DM 6 syl. diesel 1953, byget 1943 - 1957 25  [P] "Skipet" 4/1991  
  26   Effekt [1]  520 ihk 1903 - 1953 26  [P] "Skipet" 4/1991  
  27   [3]  500 bhk 1953, byget 1943 - 1957 27  [P] "Skipet" 4/1991  
  28   Fart [1]  11.5 kn 1903 - 1953 28  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  29   [3]  10.0 kn 1953, byget 1943 - 1957 29  [P] "Skipet" 4/1991  
  30   Forbruk -   30  -  
  31   Lengde 43.62 m   31  [P] "Skipet" 2/1976  
  32   Bredde 7.16 m   32  [P] "Skipet" 2/1976  
  33   Dybde 2.53 m   33  [P] "Skipet" 2/1976  
  34   Brutto registertonnasje [1]  366 t 1903 - 1927 34  [P] "Skipet" 4/1991  
  35   [2]  433 t 1927 - 1953 35  [P] "Skipet" 4/1991  
  36   [3]  461 t 1953 - 1957 36  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  37   Netto registertonnasje [1]  210 t 1903 - 1927 37  [P] "Skipet" 4/1991  
  38   [2]  251 t 1927 - 1953 38  [P] "Skipet" 4/1991  
  39   [3]  101 t 1953 - 1957 39  -  
  40   Dødtvekttonnasje [1]  158 t 1903 - 1927 40  [P] "Skipet" 4/1991  
  41   Biler 0   41  Observasjon  
  42   Trailere 0   42  Observasjon  
  43   Passasjerer 275   43  [P] "Skipet" 2/1976  
  44   Mannskap -   44  -  
  45   Passasjerlugarer 75 [køyplasser på 1.ste og 2.dre klasse]   45  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  46   Mannskapslugarer Ja   46  Observasjon  
  47   Dekkshøyde 0   47  Observasjon  
  48   Akseltrykk 0   48  Observasjon  
  49   Tilleggsinformasjon -   49  -  
  50   Status Opphogget 1957 50  [P] "Skipet" 2/1976  
 
  51 05.1903   : Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Sandnæs Dampskibs a/s, Sandnes som "Sandnæs" [1]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. Bygget som partiell stormdekker. 51  [P] "Skipet" 2/1976  
  52    : Satt i trafikk Sandnes - Bergen. 52  [P] "Skipet" 2/1976  
  53 vår 1910   : Kolliderte med d/s "Rosendal". 53  [P] "HSD-båtane"  
  54 06.1914   : Omdøpt "Gann" og lagt i opplag, Sandnes. 54  -  
  55 10.1914   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 55  -  
  56 03.1927   : Ombygget: brønnen i forskipet bygget inn [2]. Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 56  [P] "Skipet" 2/1976  
  57 05.1928   : I opplag, Sandnes. 57  [P] "Skipet" 2/1976  
  58 ca.07.1928   : Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 58  -  
  59 04.04.1929   : I opplag, Sandnes. 59  -  
  60 1929 ►   : Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 60  [P] "Skipet" 4/1991  
  61 primo 03.1930   : I opplag, Sandnes. 61  [P] "Skipet" 4/1991  
  62 ca.06.1930   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 62  [P] "Skipet" 4/1991  
  63 ca.08.1930   : Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 63  [P] "Skipet" 4/1991  
  64 ca.06.1931   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 64  [P] "Skipet" 4/1991  
  65 ca.08.1931   : Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 65  [P] "Skipet" 4/1991  
  66 ca.06.1932   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 66  [P] "Skipet" 4/1991  
  67 ca.08.1932   : Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 67  [P] "Skipet" 4/1991  
  68 ca.06.1933   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 68  [P] "Skipet" 4/1991  
  69 ca.08.1933   : Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 69  [P] "Skipet" 4/1991  
  70 ca.06.1934   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 70  [P] "Skipet" 4/1991  
  71 ca.08.1934   : Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 71  [P] "Skipet" 4/1991  
  72 ca.06.1935   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 72  [P] "Skipet" 4/1991  
  73 ca.08.1935   : Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 73  [P] "Skipet" 4/1991  
  74 ca.06.1936   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 74  [P] "Skipet" 4/1991  
  75 ca.08.1936   : Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 75  [P] "Skipet" 4/1991  
  76 ca.06.1937   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 76  [P] "Skipet" 4/1991  
  77 ca.08.1937   : Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 77  [P] "Skipet" 4/1991  
  78 ca.06.1938   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 78  [P] "Skipet" 4/1991  
  79 ca.08.1938   : Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 79  [P] "Skipet" 4/1991  
  80 ca.06.1939   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 80  [P] "Skipet" 4/1991  
  81 ca.08.1939   : Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 81  [P] "Skipet" 4/1991  
  82 04.1940   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. 82  -  
  83 06.1940   : Tilbakelevert. 83  -  
  84    : Satt i trafikk Sandnes - Bergen. 84  [P] "Skipet" 2/1976  
  85 11.1945   : I opplag, Sandnes. 85  [P] "Skipet" 2/1976  
  86 ca.06.1948   : Utleid til Kristiansand Dampskibsselskab a/s, Kristiansand. Satt i trafikk Hirtshals, Danmark - Kristiansand. 86  [P] "Skipet" 2/1976  
  87 ca.09.1948   : Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 87  [P] "Skipet" 2/1976  
  88 ca.06.1949   : Utleid til Kristiansand Dampskibsselskab a/s, Kristiansand. Satt i trafikk Hirtshals, Danmark - Kristiansand. 88  [P] "Skipet" 2/1976  
  89 ca.09.1949   : Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 89  [P] "Skipet" 2/1976  
  90 ca.06.1950   : Utleid til Kristiansand Dampskibsselskab a/s, Kristiansand. Satt i trafikk Hirtshals, Danmark - Kristiansand. 90  [P] "Skipet" 2/1976  
  91 ca.09.1950   : Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 91  [P] "Skipet" 2/1976  
  92 08.1951   : Solgt til Unge Sjømenns Kristelige Forening, Stavanger. Salgssum: 150 000 NOK. 92  [P] "Skipet" 2/1976  
  93 1953   : Ombygget med ny maskin og ny skorstein. Også bropartiet ombygget [3]. Kostnad: 115 000 NOK. 93  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  94 1954   : Utleid til Kristiansand kommune, Kristiansand. I bruk som losji-skip. Tilbakelevert samme år. 94  -  
  95 01.1957   : Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger for opphogging. 95  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  96    : Selskapet fusjonerte samtidig med Norsk Skibsopphugnings Co. a/s, Grimstad, og fartøyet ble brukt til flyttelasset fra Stavanger til Grimstad. 96  [P] "Skipet" 2/1976  
  97 02.1957 ►   : Opphogget, Grimstad. 97  [P] "Skipet" 2/1976  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau