HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P119       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "SKJOLD" 1870 - 1912   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.11.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1   Periode 1870 - 1912   1  HMI  
  2   Kjenningssignal JWFN 1870 - etter 1870 2  [P] "Skipet" 4/2011  
  4   LEMD etter 1870 - 1966 4  [P] "Skipet" 4/2011  
  5   IMO-nummer -   5  -  
  6   MMSI-nummer -   6  -  
  7   Navn "Skjold" 1870 - 1912 7  [P] "Skipet" 3/1989  
  8   "Morild" 1912 - 1966 8  [P] "Skipet" 2/1990  
  9   "Heimnes" 1966 9  [P] "Skipet" 2/1990  
               
  10   Rederi / eierforhold Det Stavangeske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1870 - 1912 10  [P] "Skipet" 4/2011  
  11   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1912 11  [P] "Fjordvegen"  
  12   C. Borgen, Hetland 1912 - 1913 12  [P] "Skipet" 3/1989  
  13   Morild a/s, Bergen 1913 - 1915 13  [P] "Skipet" 3/1989  
  14   Andreas Kvalevåg og Alfred Kvalevåg, Hammerfest 1915 - 1920 14  [P] "Skipet" 3/1989  
  15   Karl Lande og Nils Lande, Skarsvåg 1920 - 1922 15  [P] "Skipet" 3/1989  
  16   Norges Bank, Hammerfest 1922 - 1925 16  [P] "Skipet" 3/1989  
  17   Alex Andreassen & Sønner a/s, Tromsø 1925 - 1926 17  [P] "Skipet" 3/1989  
  18   Johannes Andreassen, Tromsø 1926 - 1928 18  [P] "Skipet" 3/1989  
  19   Nikolai Dahl, Trondheim 1928 - 1939 19  [P] "Skipet" 2/1990  
  20   Porsgrund Dampskibsselskab a/s, Porsgrunn 1939 - 1954 20  [P] "Skipet" 2/1990  
  21   Grenland Mekaniske Verksted a/s, Porsgrunn 1954 21  [P] "Skipet" 2/1990  
  22   Tellef Hansen, Borhaug 1954 - 1966 22  [P] "Skipet" 2/1990  
  23   Berdines Hebnes, Hebnes 1966 23  [P] "Skipet" 3/1989  
 
  24   Byggeår 1870   24  [P] "Skipet" 3/1989  
  25   Byggenummer 24   25  [P] "Skipet" 2/1990  
  26   Skrog Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen   26  [P] "Skipet" 3/1989  
  27   Utrustning Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen   27  [P] "Skipet" 3/1989  
  28   Type -   28  -  
  29   Skrogutforming Konvensjonelt, rigget som skonnert   29  [P] "Fjordabådane"  
  30   Klasse -   30  -  
  31   Materiale -   31  -  
  32   Maskinfabrikant [1]  Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen 1870 - 1939 32  [P] "Skipet" 3/1989  
  33   [6]  J. & C. G. Bolinders mek. Verkstads AB, Stockholm, Sverige 1939 - 1966 33  [P] "Skipet" 4/2011  
  34   Maskin produsert [1]  1870 1870 - 1939 34  [P] "Skipet" 3/1989  
  35   [6]  1939 1939 - 1966 35  [P] "Skipet" 4/2011  
  36   Maskin [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1870 - 1939 36  [P] "Skipet" 2/1990  
  37   [6]  1 x 2T RM 2 syl. diesel 1939 - 1966 37  [P] "Skipet" 4/2011  
  38   Effekt [1]  180 ihk 1870 - 1939 38  [P] "Skipet" 2/1990  
  39   [6]  96 bhk 1939 - 1966 39  [P] "Skipet" 2/1990  
  40   Fart -   40  -  
  41   Forbruk -   41  -  
  42   Lengde 27.46 m   42  [P] "Skipet" 3/1989  
  43   Bredde 4.82 m   43  [P] "Skipet" 3/1989  
  44   Dybde 2.13 m   44  [P] "Skipet" 3/1989  
  45   Brutto registertonnasje [1]  84.54 t 1870 - 1912 45  [P] "Fjordabådane"  
  46   [3]  73.27 t 1912 - 1926 46  [P] "Fjordabådane"  
  47   [4]  75.20 t 1926 - 1939 47  [P] "Fjordabådane"  
  48   [6]  79.66 t 1939 - 1946 48  [P] "Fjordabådane"  
  49   [7]  86.30 t 1946 - 1966 49  [P] "Fjordabådane"  
  50   [8]  87.17 t 1966 50  [P] "Fjordabådane"  
  51   Netto registertonnasje [1]  42.00 t 1870 - 1894 51  [P] "Skipet" 2/1990  
  52   [2]  46.22 t 1894 - 1912 52  [P] "Fjordabådane"  
  53   [3]  24.00 t 1912 - 1926 53  [P] "Skipet" 2/1990  
  54   [4]  25.24 t 1926 - 1939 54  [P] "Fjordabådane"  
  55   [6]  33.92 t 1939 - 1946 55  [P] "Fjordabådane"  
  56   [7]  49.06 t 1946 - 1966 56  [P] "Fjordabådane"  
  57   [8]  48.47 t 1966 57  [P] "Fjordabådane"  
  58   Dødtvekttonnasje [2]  40.00 t 1903 - 1951 58  -  
  59   Biler 0   59  Observasjon  
  60   Trailere 0   60  Observasjon  
  61   Passasjerer [1]  174 1870 - 1912 61  [P] "Skipet" 4/2011  
  62   [3]  0 1912 - 1966 62  Observasjon  
  63   Mannskap -   63  -  
  64   Passasjerlugarer -   64  -  
  65   Mannskapslugarer Ja   65  Observasjon  
  66   Dekkshøyde 0   66  Observasjon  
  67   Akseltrykk 0   67  Observasjon  
  68   Tilleggsinformasjon -   68  -  
  69   Status Forlist 1966 69  [P] "Skipet" 3/1989  
 
  70 06.1870   : Levert fra Bergen Mekaniske Værksteder a/s, Bergen til Det Stavangeske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Skjold" [1]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 70  -  
  71    : Byggesum: 8800 SPD. 71  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  72    : Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 72  -  
  73 08.08.1872   : Grunnstøtte, Skjoldastraumen på prøvetur Stavanger - Skjold. 73  [P] "Skipet" 3/1989  
  74
01.04.1873 
 : Grunnstøtte, Skjoldastraumen på prøvetur Stavanger - Skjold. 74  -  
  75 ca.1875   : Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 75  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  76 1884   : I bruks om suppleringsfartøy. 76  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  77 21.06.1894   : Ommålt [2]. 77  [P] "Fjordabådane"  
  78 1896   : Satt i trafikk Stavanger - Skjoldastraumen. 78  [P] "Skipet" 3/1989  
  79 14.11.1908   : Satt i trafikk Stavanger - Skjold. 79  [P] "Skipet" 3/1989  
  80 vår 1909   : Satt i trafikk Stavanger - Skjold / Stavanger - Dirdal. 80  [P] "Fjordabådane"  
  81 1910   : I opplag, Stavanger som reservefartøy. 81  [P] "Fjordabådane"  
  82 03.1912   : Brakte flott d/s "Sigurd Jarl" sammen med d/s "Robert" etter grunnstøting, Jæren. 82  -  
  83 1912   : Grunnstøtte, Småsjøsundet. Kom løs og gikk til Jørstadvågen, og sank ved kai. 83  [P] "Skipet" 2/1990  
  84    : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger samme år. 84  [P] "Fjordvegen"  
  85    : Kondemnert. 85  [P] "Skipet" 4/2011  
  86 20.09.1912   : Solgt til C. Borgen, Hetland. Omdøpt "Morild". 86  [P] "Skipet" 3/1989  
  87    : Salgssum: 8010 NOK. 87  [P] "Fjordabådane"  
  88 17.12.1912   : Ombygget i Stavanger til fraktefartøy [3]. 88  - / [P] "Skipet" 4/2011  
  89 22.02.1913   : Drift og eierskap overført til Morild a/s, Bergen. Verdifastsettelse: 30 000 NOK. 89  [P] "Skipet" 3/1989  
  90 23.10.1915   : Solgt til Andreas Kvalevåg og Alfred Kvalevåg, Hammerfest. Salgssum: 45 000 NOK. 90  [P] "Skipet" 3/1989  
  91 27.10.1915   : Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Kopervik. 91  [P] "Fjordabådane" / [N] sdir.no  
  92 12.04.1919   : Overført til Hammerfest Skipsregister. Hjemmehavn: Hammerfest. 92  [P] "Fjordabådane"  
  93 07.04.1920   : Solgt til Karl Lande og Nils Lande, Skarsvåg. Salgssum: 90 000 NOK. 93  [P] "Skipet" 3/1989  
  94 10.05.1922   : Tvangsovertatt av Norges Bank, Hammerfest for 6 000 NOK. I opplag, Hammerfest. 94  [P] "Skipet" 3/1989  
  95 23.03.1925   : Solgt til Alex Andreassen & Sønner a/s, Tromsø. Salgssum: 6000 NOK. 95  [P] "Skipet" 3/1989  
  96 28.10.1925   : Overført til Tromsø Skipsregister. Hjemmehavn: Tromsø. 96  [P] "Skipet" 2/1990  
  97 27.03.1926   : Ommålt [4]. 97  [P] "Fjordabådane"  
  98 06.12.1926   : Solgt til Johannes Andreassen, Tromsø. Salgssum: 15 000 NOK. 98  [P] "Skipet" 3/1989  
  99 01.08.1928   : Solgt til Nikolai Dahl, Trondheim. Overført til Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. Salgssum: 10 500 NOK. 99  [P] "Skipet" 2/1990  
  100 06.01.1939   : Solgt til Porsgrund Dampskibsselskab a/s, Porsgrunn. Salgssum: 6000 NOK. 100  [P] "Skipet" 2/1990  
  101 17.02.1939   : Overført til Porsgrunn Skipsregister. Hjemmehavn: Porsgrunn. 101  [P] "Fjordabådane"  
  102 23.09.1939   : Ombygget, blant annet til motorfartøy [6]. 102  [P] "Fjordabådane"  
  103 09.05.1941   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. 103  [P] "Skipet" 4/2011  
  104 01.1942   : Sank, Hasselvika. 4 personer omkom. 104  [P] "Skipet" 4/2011  
  105 ca.1942   : Hevet og reparert. 105  [P] "Skipet" 4/2011  
  106 17.04.1945   : Tilbakelevert. 106  [P] "Skipet" 4/2011  
  107 15.11.1946   : Ombygget [7]. 107  [P] "Fjordabådane"  
  108 28.05.1954   : Solgt til Grenland Mekaniske Verksted a/s, Porsgrunn. Salgssum: 20 000 NOK. 108  [P] "Skipet" 2/1990  
  109 06.10.1954   : Solgt til Tellef Hansen, Borhaug. Salgssum: 76 000 NOK. 109  [P] "Skipet" 2/1990  
  110 02.11.1954   : Overført til Farsund Skipsregister. Hjemmehavn: Farsund. 110  [P] "Fjordabådane"  
  111 28.02.1966   : Solgt til Berdines Hebnes, Hebnes. Salgssum: 91 000 NOK. 111  [P] "Skipet" 3/1989  
  112 03.05.1966   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 112  [P] "Fjordabådane"  
  113 14.05.1966   : Omdøpt "Heimnes". 113  [P] "Skipet" 2/1990  
  114 20.05.1966   : Ommålt [8]. 114  [P] "Fjordabådane"  
  115 16.06.1966   : Kantret og sank ved Salhus på reise Sandnes - Hardanger med mursteinlast. 115  [P] "Skipet" 3/1989  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau