HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/s "STAVANGER" 1950-1972     M/s "KONG SVERRE" 1972-1973 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 01.09.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1950 - 1973     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LMVY 1947 - etter 1973 2  [P] "Skipet" 4/1981
3  IMO-NUMMER           3  
4  MMSI-NUMMER           4  
5  NAVN   "USS PCE-829" 1943 5  [P] "Skipet" 4/1981
6     "HMS Kilchatten" 1943 - 1946 6  [P] "Skipet" 4/1981
7     "USS PCE-829" 1946 - 1947 7  
8     "HMS Kilchatten" 1947 - 1950 8  [P] "Skipet" 4/1981
9     "Stavanger" 1950 - 1972 9  [P] "Skipet" 4/1981
10     "Kong Sverre" 1972 - 1973 10  [P] "Skipet" 2/1982
11       "Capricorne" 1973 - 1980 11  [P] "Skipet" 2/1982
12  REDERI / EIERFORHOLD US Navy, USA 1943 - 1947 12  [P] "Skipet" 4/1981
13   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1947 - 1973 13  [P] "Skipet" 1/1991
14   Compagnie de Navigation du Capricorne, Port Louis, Mauritius 1973 - 1980 14  [P] "Skipet" 1/1991
15           Sognnes Offshore Service 1980 15  
16  BYGGEÅR       1943   16  [P] "Skipet" 4/1981
17  BYGGENUMMER           17  
18  SKROG       Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA   18  [P] "Skipet" 4/1981
19  UTRUSTNING       Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA   19  [P] "Skipet" 4/1981
20  TYPE           20  
21  SKROG       Konvensjonelt   21  Observasjon
22  KLASSE           22  
23  MATERIALE           23  
24  MASKINFABRIKANT   General Motors Corporation, La Grange, USA   24  [P] "Skipet" 1/1991
25  MASKIN PRODUSERT       1943   25  
26  MASKIN       2 x 2TEV GM DM 12 syl. diesel   26  [P] "Skipet" 1/1991
27  EFFEKT       1800 bhk   27  [P] "Skipet" 2/1982
28  FART       17.0 kn   28  [P] "Skipet" 4/1981
29  FORBRUK           29  
30  LENGDE   156.24 m 1943 - 1950 30  [P] "Skipet" 1/1991
31     265.53 m 1950 - 1980 31  [P] "Skipet" 1/1991
32  BREDDE       1 10.06 m 1943 - 1950 32  [P] "Skipet" 1/1991
33           2 10.09 m 1950 33  [P] "Skipet" 1/1991
34  DYBDE   1 02.90 m 1943 - 1950 34  [P] "Skipet" 1/1991
35           3 04.33 m 1950 35  [P] "Skipet" 1/1991
36  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 0903 t 1943 - 1950 36  [P] "Skipet" 2/1982
37     3 1315 t 1950 37  [P] "Skipet" 2/1982
38  NETTO REGISTERTONNASJE       3 0698 t 1950 - 1980 38  [P] "Skipet" 1/1991
39  DØDVEKTTONNASJE           39  
40  BILER   10 1943 - 1950 40  Observasjon
41           3 9 dekk 4 1950 - 1980 41        
42  TRAILERE       0   42  Observasjon
43  PASSASJERER   10 1943 - 1950 43  Observasjon
44           3 850 [lokaltrafikk] [1950], 525 [kysttrafikk] 1950 - etter 1973 44  [P] "Fjordabåtene"    
45  MANNSKAP   194 1943 - 1947 45  [P] "Skipet" 2/1982
46     3 Kaptein, 2 styrmenn, to loser, båtsmann, dagmann, 6 matroser, 3 maskinister, 3 motormenn, restauratør, kokk, 1950 - 1973 46  [P] "Fjordabåtene"    
47           byssegutt, lugarpiker 1950 - 1973 47  [P] "Fjordabåtene"    
48  PASSASJERLUGARER   10 1943 - 1950 48  Observasjon
49     3 80 [171 køyplasser] 1950 - 1980 49  [P] "Fjordabåtene"
50  MANNSKAPSLUGARER       Ja   50  Observasjon
51  DEKKSHØYDE   10 1943 - 1950 51  Observasjon
52           3 Fri 1950 - 1980 52  Observasjon
53  AKSELTRYKK       0   53  Observasjon
54  TILLEGGSINFORMASJON   Utrustning: 2 x 40mm kanoner, 2 x 20mm kanoner, 1 x 3" kanon, 4 x dypvannsbombekastere. 1943 - 1947 54  [P] "Skipet" 2/1982
55           Lasteromskapasitet: 1 stk. à 15 000 ft³. 1950 - 1980 55  [P] "Skipet" 1/1991
56  STATUS       Opphogget 1980 56  
57 27.05.1943   : Sjøsatt og ferdigstilt ved Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA. 57  [P] "Skipet" 1/1991
58 18.08.1943   : Levert fra Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA til US Navy, USA som "USS PCE-829" 1►. 58  [P] "Skipet" 4/1981
59    : Klassifisert som eskortefartøy og U-båtjager. Utlånt til The Royal Navy, Storbritannia. Omdøpt "HMS Kilchatten". 59  
60 01.1944   : Utrustet på Bermuda. 60  
61 17.01.1944   : Tilsluttet 50st Anti-Submarine Escort Group, Trinidad og Tobago. 61  
62 06.1944   : Stasjonert i Freetown, Sierra Leone. 62  
63 12.07.1945   : I opplag, Sheerness, Storbritannia. 63  
64 1946   : Tilbakelevert US Navy, USA. 64  [P] "Skipet" 1/1991
65    : Fortsatt i opplag, Sheerness, GB. Omdøpt "USS PCE-829". 65  
66 1947   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 66  [P] "Skipet" 1/1991
67    : Omdøpt "HMS Kilchatten". 67  
68 02.1950   : Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger: nytt baug– og akterparti, blant annet krysserhekk, samt forlenget 2►. 68  
69 02.1950   : Ombygget til passasjerfartøy ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 3►. Kostnad for kjøp og ombygging: 3.6 mill NOK. 69  
70 ca.03.1950   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 70  
71 04.03.1950   : Døpt "Stavanger" av fru konsul Ragnvald Bjelland. 71  [P] "Fjordabåtene"
72    : Kjenningssignal. LMVY. 72  
73 18.03.1950   : Gikk prøvetur. 73  [P] "Skipet" 1/1991
74 19.03.1950   : Gikk presentasjonstur Stavanger - Bergen. 74  [P] "Fjordabåtene"
75 22.03.1950   : Satt i trafikk Sandnes [last] / Stavanger - Bergen. 75  - / [P] "Fjordabåtene"
76 30.09.1972   : I opplag, Stavanger. 76  
77 10.1972   : Omdøpt "Kong Sverre". 77  [P] "Skipet" 2/1990
78 09.1973   : Solgt til Compagnie de Navigation du Capricorne, Port Louis, Mauritius. Omdøpt "Capricorne". Salgssum: 1,3 mill NOK. Fortsatt i opplag, Stavanger. 78  [P] "Skipet" 1/1991
79 09.1973    : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 79  Observasjon
80 11.03.1980   : Solgt på tvangsauksjon til Sognnes Offshore Services på vegne av Harminan Laivaromu OY, Helsinki, Finland for opphogging. Salgssum: 200 000 NOK. 80  - / [P] "Skipet" 1/1991
81 03.04.1980   : Forlot Stavanger under slep. 81  [P] "Skipet" 1/1991