SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/s "STAVANGER" 1950-1972     M/s "KONG SVERRE" 1972-1973                      
         
 
1 -   PERIODE   : 1950-1973         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : LMVY [1947]         2 -   [P] Skipet 4/1981      
  3 -   IMO-NUMMER   : -         3 -           
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1943] "USS PCE-829"     5 -   [P] Skipet 4/1981      
  6 -      : [1943] "HMS Kilchatten"       6 -   [P] Skipet 4/1981      
 
7 -      : [1946] "USS PCE-829"       7 -           
  8 -      : [1947] "HMS Kilchatten"       8 -           
OPPDATERT 9 -      : [1950] "Stavanger"       9 -   [P] Skipet 4/1981      
28.04.2017 10 -      : [1950] "Kong Sverre"       10 -   [P] Skipet 4/1981      
  11 -      : [1973] "Capricorne"       11 -   [P] Skipet 2/1982      
  12 -                12 -   [P] Skipet 2/1982      
  © Fotografi: NSS Jenssen-samlingen 13 -                13 -           
  Lokalisering: Salhus 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1943                     15 -   [P] Skipet 4/1981      
  16  BYGGNUMMER   : -                     16 -           
  17  SKROG   : Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA               17 -   [P] Skipet 4/1981      
  18  UTRUSTNING   : Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA     18 -   [P] Skipet 4/1981      
  19  TYPE   : KIL (u-båtjager) [1943-1947]                   19 -   [P] Skipet 2/1982      
  20  SKROG   : Konvensjonelt                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : -                     21 -           
  22  MATERIALE   : -     22 -           
  23  MASKINFABRIKANT : General Motors Corporation, La Grange, USA                 23 -   [P] Skipet 1/1991        
  24  MASKIN PRODUSERT : 1943                     24 -           
  25  MASKIN   : 2 x 2TEV GM DM 12 syl. diesel                   25 -   [P] Skipet 1/1991        
  26  EFFEKT   : 1800 bhk                     26 -   [P] Skipet 2/1982      
  27  FART   : 17.0 kn                     27 -   [P] Skipet 4/1981      
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : [1] 56.24 m [1943] [2] 65.53 m [1950]     29 -   [P] Skipet 1/1991        
  30  BREDDE   : [1] 10.06 m [1943] [2] 10.09 m [1950]                 30 -   [P] Skipet 1/1991        
  31  DYBDE   : [1] 02.90 m [1943] [3] 04.33 m [1950]                 31 -   [P] Skipet 1/1991        
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 903 t [1943] [3] 1315 t [1950]                   32 -   [P] Skipet 2/1982      
  33  NETTO REG. TONN : [3] 698 t [1950]                     33 -   [P] Skipet 1/1991        
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -           
  35  BILER   : [1] 0 [1943] [3] 9 dekk 4 [1950]                   35 -           
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : [1] 0 [1943] [3] 850 [lokaltrafikk] [1950], 525 [kysttrafikk]               37 -   [1] [O] [3] [P] "Fjordabåtene"      
  38  PASSASJERLUGARER  : [1] 0 [1943] [3] 080 [171 køyplasser] [1950]                 38 -   [1] [O] [3] [P] "Fjordabåtene"      
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja                     39 -   [O]        
  40  DEKKSHØYDE   : [1] 0 [1943] [3] Fri [1950]                   40 -   [O]        
  41  AKSELTRYKK   : [1] 0 [1943]                     41 -   [O]        
  42  STATUS   Opphogget                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : Utrustning: 2 x 40mm kanoner, 2 x 20mm kanoner, 1 x 3" kanon, 4 x dypvannsbombekastere [1943]. Besetning: 94 [1943].         43 -   [P] Skipet 2/1982      
  44     : Lasteromskapasitet: 1 stk. à 15 000 ft³ [1950].                 44 -   [P] Skipet 1/1991        
     
                                   
     
     
                                   
27.05.1943  45 : Sjøsatt og ferdigstilt ved Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA.                 45 -   [P] Skipet 1/1991        
18.08.1943  46 : Levert fra Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA til US Navy, USA som "USS PCE-829" [1]. Klassifisert som eskortefartøy og U-båtjager.         46 -   [P] Skipet 4/1981 | -      
  47 : Utlånt til The Royal Navy, Storbritannia. Omdøpt "HMS Kilchatten".                   47 -           
01.1944  48 : Utrustet på Bermuda.                       48 -           
17.01.1944  49 : Tilsluttet 50st Anti-Submarine Escort Group, Trinidad og Tobago.                   49 -           
06.1944  50 : Stasjonert i Freetown, Sierra Leone.                     50 -           
12.07.1945  51 : I opplag, Sheerness, Storbritannia.                     51 -           
1946  52 : Tilbakelevert US Navy, USA. Fortsatt i opplag, Sheerness, GB. Omdøpt "USS PCE-829".               52 -   [P] Skipet 1/1991 | - | -      
1947  53 : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "HMS Kilchatten".               53 -   [P] Skipet 1/1991 | -      
02.1950  54 : Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger: Nytt baug– og akterparti, blant annet krysserhekk, samt forlenget [2].           54 -           
02.1950  55 : Ombygget til passasjerfartøy ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [3]. Kostnad for kjøp og ombygging: 3,6 mill NOK.       55 -           
ca.03.1950  56 : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger.                   56 -           
04.03.1950  57 : Døpt "Stavanger" av fru konsul Ragnvald Bjelland. Kjenningssignal. LMVY.                 57 -   [P] "Fjordabåtene" | -      
18.03.1950  58 : Gikk prøvetur.                         58 -   [P] Skipet 1/1991        
19.03.1950  59 : Gikk presentasjonstur Stavanger - Bergen.                     59 -   [P] "Fjordabåtene"      
22.03.1950  60 : Satt i trafikk Sandnes [last] / Stavanger - Bergen.                     60 -   - | [P] "Fjordabåtene"      
30.09.1972  61 : I opplag, Stavanger.                       61 -           
10.1972  62 : Omdøpt "Kong Sverre".                       62 -           
09.1973  63 : Solgt til Compagnie de Navigation du Capricorne, Port Louis, Mauritius. Omdøpt "Capricorne". Salgssum: 1,3 mill NOK. Fortsatt i opplag, Stavanger.     63 -   [P] Skipet 1/1991        
09.1973   64 : Slettet fra Stavanger Skipsregister.                     64 -   [O]        
11.03.1980  65 : Solgt på tvangsauksjon til Sognnes Offshore Services på vegne av Harminan Laivaromu OY, Helsinki, Finland for opphogging. Salgssum: 200 000 NOK.         65 -   - | [P] Skipet 1/1991      
03.04.1980  66 : Forlot Stavanger under slep.                       66 -   [P] Skipet 1/1991