SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/s "STOLMEN" 1953-1982                            
         
 
1 -   PERIODE   : 1953-1982         1 -   [O]    
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : LJGC [etter 1929]       2 -       
  3 -   IMO-NUMMER   : -     3 -       
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -       
  5 -   NAVN   : [1929] "Southern Gem"     5 -   [P] Skipet 2/1982    
  6 -      : [1936] "Suderøy VI"       6 -   [P] Skipet 2/1982    
 
7 -      : [1941] "J.05"         7 -       
  8 -      : [1945] "Suderøy VI"       8 -   [P] Skipet 2/1982    
OPPDATERT 9 -      : [1953] "Stolmen"       9 -   [P] Skipet 2/1982    
15.11.2016 10 -                10 -       
  11 -                11 -       
  12 -                12 -       
  © Fotografi: Olav Moen 13 -                13 -       
  Lokalisering:  Ukjent 14 -                14 -       
         
  15  BYGGET    : 1929                     15 -   [P] Skipet 2/1982    
  16  BYGGNUMMER   : 903     16 -   [P] Skipet 2/1982    
  17  SKROG   : Smiths Dock Co. Ltd., Middlesbrough, Storbritannia     17 -   [P] Skipet 2/1982    
  18  UTRUSTNING   : Smiths Dock Co. Ltd., Middlesbrough, Storbritannia     18 -   [P] Skipet 2/1982    
  19  TYPE   : -                     19 -       
  20  SKROG   : Konvensjonelt     20 -   [O]    
  21  KLASSE   : -                     21 -       
  22  MATERIALE   : -     22 -       
  23  MASKINFABRIKANT : [1] Shields Engineering, Storbritannia [1929] [2] MAK Maschinenbau, Kiel, Vest-Tyskland [1953]           23 -   [P] Skipet 2/1982    
  24  MASKIN PRODUSERT : [1] 1929 [2] 1953     24 -   [P] Skipet 2/1982    
  25  MASKIN   : [1] 1 x Tripple Expansion 14-23-39x24" 3 syl. damp [1929] m/ 1 røkrørskjel 14.0x11.7" m/ 3 fyrganger [1926] [2] 1 x 4TEV MAK 290x420 mm 8 syl. diesel [1953]     25 -   [P] Skipet 2/1982    
  26  EFFEKT   : [1] 750 ihk [1929] [2] 520 bhk [1953]     26 -   [1] [P] Skipet 1/1989 [2] [P] Skipet 2/1982    
  27  FART   : [1] 11 kn [1929]     27 -       
  28  FORBRUK   : -                     28 -       
  29  LENGDE   : [1] 35.20 m [1929] [2] 37.92 m [1953]     29 -   [1] [P] Skipet 2/1982    
  30  BREDDE   : [1] 07.38 m [1929] [2] 07.32 m [1953]     30 -   [1] [P] Skipet 2/1982    
  31  DYBDE   : [1] 03.87 m [1929] [2] 04.15 m [1953]     31 -   [1] [P] Skipet 2/1982    
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 254 t m [1929] [2] 361 t [1953]     32 -   [P] Skipet 2/1982    
  33  NETTO REG. TONN : [1] 093 t m [1929] [2] 185 t [1953]     33 -   [1] [P] Skipet 2/1989 [2] [P] Skipet 1/1989    
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -       
  35  BILER   : [1] 0 [1929] [2] Ja [1953]                   35 -   [O]    
  36  TRAILERE   : 0     36 -   [O]    
  37  PASSASJERER   : [1] 0 [1929] [2] 260 [1953]     37 -   [P] Skipet 2/1982    
  38  PASSASJERLUGARER  : [1] 0 [1929] [2] 2 [1953] [3] 8 [1954]     38 -   [1] [O] [2] [P] Skipet 2/1982 [3] [P] Skipet 2/1989    
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja     39 -   [O]    
  40  DEKKSHØYDE   : [1] 0 [1929] [2] Fri [1953]     40 -   [O]    
  41  AKSELTRYKK   : [1] 0 [1929]                     41 -   [O]    
  42  STATUS   Senket                     42 -       
         
  43  TILLEGGSINFORMASJON : Styremaskin levert av Rolls Royce som nr. 2. Kjøpt tilbake av Rolls Royce ca. 2003.             43 -       
  44   : 3 salonger x 33 sitteplasser. Lastebommer: 2. Vinsjer: 2 à 3t [1953].   44 -   [P] Skipet 2/1982    
     
                                   
     
     
                                   
09.1929  45 : Levert fra Smiths Dock Co. Ltd., Middlesbrough, Storbritannia til The Southern Whaling & Sealing Co. Ltd., Port Stanley (Falklandsøyene), GB som "Southern Gem" [1]. Registrert som hvalfangsfartøy.   45 -   [P] Skipet 2/1982    
  46 : Hjemmehavn: Port Stanley, GB. Satt inn i fangstrafikk, Sørishavet.     46 -   [P] Skipet 2/1982    
09.1936  47 : Solgt til Hvalfanger-AS Suderøy, Haugesund. Omdøpt "Suderøy VI". Innført i Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. Satt inn i fangstrafikk for Suderøy-ekspedisjonene.     47 -   [P] Skipet 2/1982 | - | - | -    
04.1940  48 : Overført til Nortraship.     48 -   [P] Skipet 1/1989    
08.1940  49 : Rekvirert av The Royal Canadian Navy, Halifax, Canada. Utrustet som minesveiper.     49 -   [P] Skipet 2/1982    
03.1941  50 : Omdøpt "J.05" og tatt i bruk.     50 -       
11.1945  51 : Tilbakelevert, Halifax, CDN. Omdøpt "Suderøy VI". Utrustet som hvalfangstfartøy. Satt inn i fangstrafikk, Sørishavet.     51 -   [P] Skipet 2/1982 | - | - | -    
1951  52 : I bruk som bøyefartøy. Slepte hvaler til kokeriene.         52 -   [P] Skipet 2/1982    
05.1952  53 : I opplag, Haugesund.         53 -   [P] Skipet 2/1982    
02.1953  54 : Til Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugsund for ombygging.                   54 -   [P] Skipet 2/1989    
07.1953  55 : Ombygget til passasjerfartøy ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund. Bl.a. 2 salonger på hoveddekk og 1 på båtdekk [2]. Omdøpt "Stolmen".     55 -   [P] Skipet 2/1982 | - | [P] Skipet 2/1982    
08.1953  56 : Utleid til Haugesund Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Haugesund - Bergen / Haugesund - Sauda.     56 -   [P] Skipet 2/1989    
1954  57 : Ombygget ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund. Passasjerlugarer innredet og vridbar propell montert [3].     57 -   [P] Skipet 2/1989    
09.04.1956  58 : Hindret det russiske skipet m/s "Alexander Matrosov" i å drive på land etter maskinstans ved Ryvarden.     58 -   [P] Skipet 2/1982    
28.05.1960  59 : Bakket inn i fjellveggen, Lykling p.g.a. ekstremt lavvann.         59 -       
28.05.1970  60 : Kolliderte i tykk tåke med det tyske lasteskipet m/s "Helvan", Sletta. Baugpartiet skadet.     60 -   [P] Skipet 2/1982    
10.12.1973  61 : Tilbakelevert og lagt i opplag, Haugesund.                     61 -   [P] Skipet 2/1982    
04.1982  62 : Solgt til Reidar Østenstad, Torvastad. Kjøpssum: 10 000 NOK.       62 -   [P] Skipet 2/1982    
03.05.1982  63 : Slept til Storøy for nedrigging.         63 -   [P] Skipet 2/1982    
23.01.1983  64 : Slept av slepefartøyet "Pors" og senket, Nedstrandsfjorden på ca. 700m       64 -   [P] Skipet 1/1983