H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "STOLMEN" 1953  
                     
    Forside            
 
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy                
    Hurtigbåter              
    Bilferger             © Kjell Birger Sønstabø  
                   
                   
                   
    Oppdatert:   15.07.2019          
    Status:   Senket         Posisjon på AIS:       
                   
      Fortegnelse nr. P-172  
      "STOLMEN"  [1953 - 1982]  
                   
1   Periode       1953 - 1982 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1929 2 [P] "Skipet" 2/1982  
3   Byggenummer       903 3 [P] "Skipet" 2/1982  
4   Skrog       Smiths Dock Co. Ltd., Middlesbrough, Storbritannia 4 [P] "Skipet" 2/1982  
5   Utrustning       Smiths Dock Co. Ltd., Middlesbrough, Storbritannia 5 [P] "Skipet" 2/1982  
6   Type       -- 6    
7   Skrogutforming       Konvensjonelt 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       -- 8    
9           9            
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1929 - 1936       "Southern Gem" 12 [P] "Skipet" 2/1982  
13   1936 - 1940       "Suderøy VI" 13 [P] "Skipet" 2/1982  
14   1940 - 1941       "HMCS Suderøy VI" 14 [P] "Skipet" 2/2019  
15   1941 - 1945       "J05" 15    
16   1945 - 1953       "Suderøy VI" 16 [P] "Skipet" 2/1982  
17   1953 - 1983       "Stolmen" 17 [P] "Skipet" 2/1982  
18           Kallesignal 18    
19   1936 - 1983       LJGC 19 [N] wikipedia.org  
20           IMO-nummer 20    
21           -- 21    
22           MMSI-nummer 22    
23           -- 23    
24           24            
25   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 25    
26   Periode       Navn 26    
27   1929 - 1936       The Southern Whaling & Sealing Co. Ltd., Port Stanley [Falklandsøyene], Storbritannia 27 [P] "Skipet" 2/1982  
28   1936 - 1982       Hvalfanger-AS Suderøy, Haugesund 28 [P] "Skipet" 2/1982  
29   1982 - 1983       Reidar Østenstad, Torvastad 29 [P] "Skipet" 2/1982  
30           30            
31   ▼ KLASSIFISERING 31    
32   Periode       Klasse 32    
33           -- 33    
34           34            
35   ▼ MASKINERI 35    
36   Periode       Fabrikant 36    
37   1929 - 1953   A   Shields Engineering, Storbritannia [maskin] - Blair & Co. Ltd, Stockton, Storbritannia [kjele] 37 [P] "Skipet" 2/1982  
38   1953 - 1982   B   MAK Maschinenbau, Kiel, Vest-Tyskland 38 [P] "Skipet" 2/1982  
39           Produsert 39    
40       A   1929 [maskin] - 1926 [kjele] 40 [P] "Skipet" 2/1982  
41       B   1953 41 [P] "Skipet" 2/1982  
42           Maskin 42    
43   1929 - 1953   A   1 x Tripple Expansion 14-23-39x24" 3 syl. damp m/ 1 røkrørskjel 14.0x11.7" m/ 3 fyrganger 43 [P] "Skipet" 2/1982  
44   1953 - 1982   B   1 x 4TEV MAK 290x420 mm 8 syl. diesel 44 [P] "Skipet" 2/1982  
45           Effekt 45    
46   1929 - 1953   A   750 ihk 46 [P] "Skipet" 1/1989  
47   1953 - 1982   B   520 bhk 47 [P] "Skipet" 2/1982  
48           Fart 48    
49   1953 - 1982   B   11.00 kn 49 [P] "Skipet" 2/2019  
50           Forbruk 50    
51         -- 51    
52           52            
53   ▼ MÅL 53    
54   Periode       Lengde 54    
55   1929 - 1953   A   35.20 m 55 [P] "Skipet" 2/1982  
56   1953 - 1983   B   37.92 m 56    
57           Bredde 57    
58   1929 - 1953   A   7.38 m 58 [P] "Skipet" 2/1982  
59   1953 - 1983   B   7.32 m 59    
60           Dybde 60    
61   1929 - 1953   A   3.87 m 61 [P] "Skipet" 2/1982  
62   1953 - 1983   B   4.15 m 62    
63           Brutto tonnasje 63    
64   1929 - 1953   A   254 brt 64 [P] "Skipet" 2/1982  
65   1953 - 1983   B   361 brt 65 [P] "Skipet" 2/1982  
66           Netto tonnasje 66    
67   1929 - 1953   A   93 nrt 67 [P] "Skipet" 2/1982  
68   1953 - 1983   B   185 nrt 68 [P] "Skipet" 1/1989  
69           Dødvekttonn 69    
70           -- 70    
71           71            
72   ▼ KAPASITET 72    
73   Periode       Personbiler 73    
74   1929 - 1953   A   0 74 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
75   1953 - 1983   B   Ja 75 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
76           Trailere 76    
77         0 77 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
78           Passasjerer 78    
79   1929 - 1953   A   0 79 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
80   1953 - før 1982   B   260 80 [P] "Skipet" 2/1982  
81   før 1982 - 1983   D   0 81 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
82           Passasjerlugarer 82    
83   1929 - 1953   A   0 83 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
84   1953 - 1954   B   2 84 [P] "Skipet" 2/1982  
85   1954 - 1983   C   8 85 [P] "Skipet" 1/1989  
86           Mannskapslugarer 86    
87           Ja 87 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
88           Mannskap 88    
89           Ja 89 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
90           Dekkshøyde 90    
91           0 91 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
92           Tillatt akseltrykk 92    
93           0 93 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
94           94            
95   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 95    
96   Styremaskin levert av Rolls Royce som nr. 2. Kjøpt tilbake av Rolls Royce ca. 2003. 96    
97   3 salonger x 33 sitteplasser. Lastebommer: 2. Vinsjer: 2 à 3t [1953 - 1983]. 97 [P] "Skipet" 2/1982  
98         98            
99   ▼ HISTORIKK 99    
100 09.1929   A   Levert fra Smiths Dock Co. Ltd., Middlesbrough, Storbritannia til 100 [P] "Skipet" 2/1982  
101         The Southern Whaling & Sealing Co. Ltd., Port Stanley [Falklandsøyene], GB som "Southern Gem". 101 [P] "Skipet" 2/1982  
102         Registrert som hvalfangsfartøy. Hjemmehavn: Port Stanley, GB. Satt inn i fangstrafikk, Sørishavet. 102 [P] "Skipet" 2/1982  
103 09.1936       Solgt til Hvalfanger-AS Suderøy, Haugesund. Omdøpt "Suderøy VI". 103 [P] "Skipet" 2/1982  
104         Innført i Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. Satt inn i fangstrafikk for Suderøy-ekspedisjonene. 104    
105         Nytt kallesignal: LJGC. 105 [N] wikipedia.org  
106 03.1938       Disponeringen overtatt av Knut Knutsen OAS, Haugesund. 106 [P] "Skipet" 2/2019  
107 04.1940       Overført til Nortraship. 107 [P] "Skipet" 1/1989  
108 08.1940       Rekvirert av The Royal Canadian Navy, Halifax, Canada. Utrustet som minesveiper. 108 [P] "Skipet" 2/1982  
109         Omdøpt "HMCS Suderoy VI". 109 [P] "Skipet" 2/2019  
110 03.1941       Omdøpt "J05" og tatt i bruk. 110 [N] wikipedia.org  
111 11.1945       Tilbakelevert, Halifax, CDN. Omdøpt "Suderøy VI". 111 [P] "Skipet" 2/1982  
112         Utrustet som hvalfangstfartøy. Satt inn i fangstrafikk, Sørishavet. 112 [N] wikipedia.org  
113 1951       I bruk som bøyefartøy. Slepte hvaler til kokeriene. 113 [P] "Skipet" 2/1982  
114 05.1952       I opplag, Haugesund. 114 [P] "Skipet" 2/1982  
115 02.1953       Til Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugsund for ombygging. 115 [P] "Skipet" 2/1989  
116 07.1953   B   Ombygget til passasjerfartøy ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund. Omdøpt "Stolmen". 116 [P] "Skipet" 2/1982  
117         Bl.a. 2 salonger på hoveddekk og 1 på båtdekk. 117    
118 11.08.1953       Utleid til Haugesund Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Haugesund - Bergen / Haugesund - Sauda. 118 [P] "Skipet" 2/1982 | [P] "Skipet" 2/1989  
119 1954   C   Ombygget ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund. Flere passasjerlugarer innredet og vridbar propell montert. 119 [P] "Skipet" 2/1989  
120 09.04.1956       Hindret det russiske skipet m/s "Alexander Matrosov" i å drive på land etter maskinstans ved Ryvarden. 120 [P] "Skipet" 2/1982  
121 28.05.1960       Bakket inn i fjellveggen, Lykling p.g.a. ekstremt lavvann. 121 [N] wikipedia.org  
122 28.05.1970       Kolliderte i tykk tåke med det tyske lasteskipet m/s "Helvan", Sletta. Baugpartiet skadet. 122 [A] Stavanger Aftenblad 29.05.1970  
123 10.12.1973       Tilbakelevert og lagt i opplag, Haugesund. 123 [P] "Skipet" 2/1982  
124 ► 1982   D   Sertifikat endret. 124 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
125 04.1982       Solgt til Reidar Østenstad, Torvastad. Kjøpssum: 10 000 NOK. 125 [P] "Skipet" 2/1982  
126 03.05.1982       Slept til Storøy for nedrigging. 126 [P] "Skipet" 2/1982  
127 23.01.1983       Slept av slepefartøyet "Pors" og senket, Nedstrandsfjorden på ca. 700 meters dyp. 127 [P] "Skipet" 1/1983  
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/3      
 
  Avbildet som: "J05"    
    Rekvirert av den kanadiske         Lokalisering: --    
    marinen og tatt i bruk som         Tidspunkt: --    
    minesveiper under 2.dre         Rettighetshaver: David I. McGill    
    verdenskrig.         Hentet fra: warsailors.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 2/3      
  Avbildet som: "Suderøy VI"    
    Som hvalfangstskute før         Lokalisering: --    
    karrieren som passasjerbåt.         Tidspunkt: --    
              Rettighetshaver: --    
              Hentet fra: facebook.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/3      
  Avbildet som: "Stolmen"    
    Innkjøpt til Haugesund og         Lokalisering: --    
    ombygget i sin helhet til         Tidspunkt: --    
    passasjerbåt.         Rettighetshaver: Kjell Birger Sønstabø    
            Hentet fra: "Rutebåtane fra Sotra og Øygarden"    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
                   
                   
  x