HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P39       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "STORD" 1913 - 1915   FOTOGRAFI   OPPDATERT 27.08.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1   Periode 1913 - 1915   1  HMI  
  2   Kjenningssignal MJHS 1913 - etter 1913 2  [P] "Skipet" 3/2013  
  3   LEYT etter 1913 -  3  [N] sdir.no  
  4   IMO-nummer 5341564   4  [N] sdir.no  
  5   MMSI-nummer -   5  -  
  6   Navn "Stord" 1913 - 1969 6  [N] sdir.no  
  7   "O.T.Moe" 1969 - 1984 7  [N] sdir.no  
  8   "Stord I" 1984 - 8  [N] sdir.no  
               
  9   Rederi / eierforhold Hardanger Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1913 - 1969 9  [P] "Over fjord og fjell"  
  10   Oslo Kreds av Det Blå Kors, Oslo 1969 - 1979 10  [P] "Over fjord og fjell"  
  11   Norsk Veteranskibsklubb, Oslo 1979 - 1984 11  [P] Stiftelsen d/s Stord I  
  12   Veteranskipslaget Fjordabåten, Bergen 1984 - 2007 12  [N] sdir.no  
  13   Stiftelsen d/s Stord I, Bergen 2007 - 13  [N] sdir.no  
 
  14   Byggeår 1913   14  [N] sdir.no  
  15   Byggenummer 110   15  [N] norsk-fartoyvern.no  
  16   Skrog Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Bergen   16  [P] "Skipet" 4/1983  
  17   Utrustning Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Bergen   17  [P] "Skipet" 4/1983  
  18   Type -   18  -  
  19   Skrogutforming Konvensjonelt, brønndekker 1913 - 1931 19  [P] "Skipet" 3/2013  
  20   Konvensjonelt, stormdekker 1931 - 20  [P] "Skipet" 3/2013  
  21   Klasse -   21  -  
  22   Materiale Stål   22  [N] sdir.no  
  23   Maskinfabrikant [1]  Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Bergen 1913 - 1943 23  [P] "Over fjord og fjell"  
  24   [3]  Davey, Paxman & Co., Colchester, Storbritannia 1949 - 1987, bygget 1945 24  [P] "HSD-båtane"  
  25   [4]  Camell Laird & Co. Ltd., Birkenhead, Storbritannia 1987, bygget 1942 - 25  -  
  26   Maskin produsert [1]  1913   26  [P] "Over fjord og fjell"  
  27   [3]  1945   27  [P] "HSD-båtane"  
  28   [4]  1942   28  -  
  29   Maskin [1]  1 x Tripple Expansion 3 syl. damp [13,5 x 22 x 35”, 25” slaglengde] 1913 - 1949 29  -  
  30   [3]  2 x 4TEV DM Paxman Ricardo 12 syl. diesel 1949 - 1987, bygget 1945 30  [P] "Over fjord og fjell"  
  31   [4]  1 x Triple Expansion damp 1987, bygget 1942 - 31  -  
  32   Effekt [1]  470 ihk 1913 - 1949 32  [P] "Over fjord og fjell"  
  33   [3]  1000 bhk 1949 - 1987 33  [P] "Over fjord og fjell"  
  34   [4]  500 ihk 1987 - 34  -  
  35   Fart [1]  11.5 kn 1913 - 1937 35  [P] "HSD-båtane"  
  36   [3]  11.5 kn 1949 - 1987 36  [P] "Skipet" 3/2013  
  37   Forbruk -   37  -  
  38   Lengde [1]  44.04 m 1913 - 1931 38  -  
  39   [2]  47.34 m 1931 - 1950 39  -  
  40   [5]  47.49 m 1950 - 40  [N] sdir.no  
  41   Bredde 7.30 m   41  [P] "Skipet" 2/1981  
  42   Dybde [1]  2.70 m 1913 - 1950 42  [P] "Skipet" 2/1981  
  43   [5]  5.00 m 1950 - 43  [N] sdir.no  
  44   Brutto registertonnasje [1]  376.00 t 1913 - 1931 44  [P] "Over fjord og fjell"  
  45   [2]  465.00 t 1931 - 1950 45  [P] "Over fjord og fjell"  
  46   [5]  469.53 t 1950 - 46  [N] sdir.no  
  47   Netto registertonnasje [2]  267.00 t 1931 - 1950 47  -  
  48   [5]  256.49 t 1950 - 48  [N] sdir.no  
  49   Dødtvekttonnasje -   49  -  
  50   Biler 0   50  Observasjon  
  51   Trailere 0   51  Observasjon  
  52   Passasjerer [1]  Ja 1913 - 1969 52  Observasjon  
  53   [6]  0 1969 - 2013 53  -  
  54   [7]  99 2013 - 54  [P] Stiftelsen d/s Stord I  
  55   Mannskap -   55  -  
  56   Passasjerlugarer Ja   56  Observasjon  
  57   Mannskapslugarer Ja   57  Observasjon  
  58   Dekkshøyde 0   58  Observasjon  
  59   Akseltrykk 0   59  Observasjon  
  60   Tilleggsinformasjon -   60  -  
  61   Status Veteranfartøy 61  [N] norsk-fartoyvern.no  
 
  62 21.04.1913   : Levert fra Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Bergen til Hardanger Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Stord" [1]. 62  [P] "Over fjord og fjell"  
  63    : Byggesum: 220 000 NOK. Hjemmehavn: Bergen. Satt i trafikk Bergen - Stavanger / 63  [P] "Over fjord og fjell"  
  64    : Bergen / Hardanger. 64  [P] "Over fjord og fjell"  
  65 24.02.1914   : Innført i Bergen Skipsregister. 65  [N] sdir.no  
  66 1915   : Tatt ut av trafikk Bergen - Stavanger. 66  [P] "Over fjord og fjell"  
  67 1931   : Ombygget: forlenget og brønn bygget inn [2]. Kostnad: 60 000 NOK. 67  [P] "Skipet" 4/1983  
  68    : Kostnad: 60 000 NOK. 68  [P] "HSD-båtane"  
  69    : Satt i trafikk Bergen - Sunnhordland. 69  [P] "Over fjord og fjell"  
  70 1939   : Ombygget: to nye lugarer forut på mellomdekket, samt ny propell. 70  -  
  71 20.04.1944   : Bropartiet og røkesalong sterkt skadet, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". Tok sammen med d/s "Ullensvang" d/s "Aalvik" på slep bort fra brannene på kaien. 71  [P] "Over fjord og fjell"  
  72    : Ble reparert umiddelbart. 72  -  
  73 12.1947   : Til Bergens Mekaniske Verskted a/s, Bergen for ombyggig av maskin. 73  [P] "Over fjord og fjell"  
  74 13.07.1949   : Ferdig ombygget ved Bergens Mekaniske Verksted a/s. Bergen [3]. 74  [P] "Skipet" 2/1981  
  75    : Hydrauliske lastevinsjer, elektro-hydraulisk styremaskin, ny skorstein, nye maskiner, 2 nye lugarer og generelt opprustet. Kostnad: 1 320 180 NOK. 75  -  
  76 1949   : Satt i trafikk Bergen - Odda. 76  [A] Sunnhordland 19.05.1999  
  77 23.02.1950   : Ommålt [5]. 77  [N] sdir.no  
  78 1955   : Utstyrt med radar. 78  [P] "HSD-båtane"  
  79 28.05.1959   : I opplag [reservefartøy]. 79  [P] "Over fjord og fjell"  
  80 02.10.1962   : Kolliderte med m/s "Bravo" ved Knarvik. 80  [P] "HSD-båtane"  
  81 27.08.1969   : Solgt til Oslo Kreds av Det Blå Kors, Oslo. Omdøpt "O. T. Moe". Forlot Bergen. 81  [P] "HSD-båtane"  
  82 1969   : I bruk som hybel– og sosialsenter for alkoholskadde krigsseilere [6]. 82  [P] "Over fjord og fjell"  
  83 1979   : Solgt til Norsk Veteranskibsklubb, Oslo. I opplag. 83  [P] Stiftelsen d/s Stord I  
  84 10.1980   : Drift overført til Veteranskipslaget Fjordabåten, Stord. 84  [P] "Skipet" 3/2013  
  85 29.08.1981   : Ankom Stord Verft a/s, Leirvik under slep av slepefartøyet "Haabas", for restaurering. 85  [A] Sunnhordland 31.08.1981  
  86 høst 1983   : Slept Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for videre restaurering samt installasjon av dampmaskin. 86  [P] "Skipet" 4/1983  
  87 29.02.1984   : Solgt til Veteranskipslaget Fjordabåten, Bergen. Salgssum: 80 000 NOK. Omdøpt "Stord I". 87  [N] sdir.no  
  88 02.03.1984   : Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 88  [P] "Skipet" 3/2013  
  89 07.05.1987   : Ferdig ombygget med dampmaskin, Stord [4]. Gikk teknisk prøvetur. 89  [P] Stiftelsen d/s Stord I  
  90    : Dampmaskin og kjele hentet fra tanklekter "C 609 (F)". 90  [P] "Skipet" 3/2013  
  91 20.05.1987   : Totalskadet av brann ved Sandvikvåg. 91  [P] "Skipet" 1/2001  
  92 06.1987   : Slept til Sagvåg for opprydding om bord. 92  [P] "Skipet" 3/2013  
  93 vår 1988   : Reparasjonsarbeid av skroget påbegynt ved Eide Contracting a/s, Høylandsbygd. 93  [P] "Skipet" 3/1989  
  94 10.1989 ►   : Arbeidet overtatt av Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. 94  -  
  95 1991   : Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 95  [N] norsk-fartoyvern.no  
  96 høst 1993   : Slept til Sagvåg. 96  [P] "Skipet" 1-2/1994  
  97 pr.04.2002   : Ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for restaurasjonsarbeid. 97  [P] "Skipet" 2/2002  
  98 ► 08.2005   : Broparti restaurert av Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund. 98  -  
  99 08.2005   : Eksteriør ferdig restaurert. 99  -  
  100 pr.11.2005   : Ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for restaurasjonsarbeid. 100  [P] "Skipet" 4/2005  
  101 30.01.2007   : Til Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund for innredningsarbeid. 101  [P] "Skipet" 1/2007  
  102 13.03.2007   : Drift og eierskap overført til Stiftelsen d/s Stord I, Bergen. 102  [N] sdir.no  
  103 10.05.2007   : Interiør ferdig restaurert. 103  [P] "Skipet" 2/2007  
  104 vinter 2008   : Til Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund for innredningsarbeid. 104  [P] "Skipet" 2/2008  
  105 ultimo 05.2008   : I opplag, Bergen. 105  [P] "Skipet" 2/2008  
  106 04.2008   : Tildelt 50 000 NOK av Hordaland fylkeskommune. 106  [A] Sunnhordland 22.04.2008  
  107 pr.vinter 2011   : I opplag ved Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund. 107  [P] "Skipet" 1/2011  
  108 05.2013   : Sertifisert [7]. 108  [P] "Skipet" 3/2013  
  109 05.2015   : Restaurert. Tildelt 775 000 NOK fra Hordaland Fylkeskommune, Bergen. 109  -  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau