HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P45       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "STRAND" 1894 - 1923     D/s "HØLEFJORD" 1923 - 1937   FOTOGRAFI   OPPDATERT 07.11.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1894 - 1937   1  HMI  
  2   Kjenningssignal HSFB   2  -  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Visedølen" 1891 - 1894 5  [P] "Skipet" 2/1990  
  6   "Strand" 1894 - 1923 6  [P] "Skipet" 2/1990  
  7   "Hølefjord" 1923 - 1942 7  [P] "Skipet" 2/1990  
  8   "Vrengen" 1942 8  [P] "Skipet" 2/1990  
  9   "Østover" 1942 - 1959 9  [P] "Skipet" 2/1990  
             
  10   Rederi / eierforhold I/s Visedølen, Risør 1891 - 1894 10  [P] "Fjordvegen"  
  11   Strand & Hommersand Dampskibsselskab a/s 1894 - 1909 11  [P] "Fjordvegen"  
  12   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1909 - 1917 12  [P] "Fjordvegen"  
  13   Stavanger kommune, Stavanger 1917 - 1921 13  [P] "Skipet" 2/1990  
  14   Harald Bjerklund a/s, Stavanger 1921 - 1922 14  -  
  15   Johannes Bergsaker, Georg Horve og Ivar Fossan, Forsand 1922 15  -  
  16   Høle & Forsand Dampskibsselskab a/s, Høle 1922 - 1937 16  [P] "Fjordvegen"  
  17   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1937 - 1938 17  [P] "Fjordvegen"  
  18   Ingvald I. Ingvaldsen, Onarheim 1938 - 1939 18  [P] "Fjordabådane"  
  19   Johan Åsen, Haugesund 1939 - 1941 19  [P] "Fjordabådane"  
  20   Per Holm-Johannessen a/s, Oslo 1942 - 1942 20  [P] "Fjordabådane"  
  21   Scandia Lloyd a/s, Asker 1942 - 1944 21  [P] "Fjordabådane"  
  22   P/r Brødrene Økland, Håkonshella 1944 - 1951 22  - / [P] "Skipet" 2/1990  
  23   Ferdinand Pedersen, Haugesund 1951 - 1952 23  [P] "Skipet" 2/1990  
  24   P/r Knut Leite & Tor Tangen Vestbø, Sandeid 1952 - 1959 24  [P] "Fjordabådane"  
 
  25   Byggeår 1891   25  [P] "Skipet" 2/1990  
  26   Byggenummer -   26  -  
  27   Skrog Arendal Mekaniske Verksted a/s, Kolbjørnsvik   27  [P] "Skipet" 2/1990  
  28   Utrustning Arendal Mekaniske Verksted a/s, Kolbjørnsvik   28  [P] "Skipet" 2/1990  
  29   Type -   29    
  30   Skrogutforming Konvensjonelt   30  Observasjon  
  31   Klasse -   31  -  
  32   Materiale -   32  -  
  33   Maskinfabrikant [1]  Arendal Mekaniske Verksted a/s, Kolbjørnsvik 1891 - 1939 33  [P] "Skipet" 2/1990  
  34   [5]  Lysekil Mekaniska Verkstad a/b, Lysekil, Sverige 1939 - 1945 34  [P] "Skipet" 2/1990  
  35   [7]  NV Kromhuit, Amsterdam, Nederland 1945 - 1959 35  [P] "Skipet" 2/1990  
  36   Maskin produsert [1]  1891   36  [P] "Skipet" 2/1990  
  37   [5]  1939   37  [P] "Skipet" 2/1990  
  38   [7]  1945   38  -  
  39   Maskin [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1891 - 1939 39  [P] "Skipet" 2/1990  
  40   [5]  1 x 2TEV Skandia 1 syl. diesel 1939 - 1945 40  -  
  41   [7]  1 x 2TEV 2 syl. diesel 1945 - 1959 41  -  
  42   Effekt [1]  70 ihk 1891 - 1939 42  [P] "Skipet" 2/1990  
  43   [5]  30 bhk 1939 - 1945 43  [P] "Skipet" 2/1990  
  44   [7]  100 bhk 1945 - 1959 44  [P] "Skipet" 2/1990  
  45   Fart [7]  9.0 kn 1945 - 1959 45  [P] "Fjordabådane"  
  46   Forbruk     46  -  
  47   Lengde 19.02 m   47  [P] "Skipet" 2/1990  
  48   Bredde 3.90 m   48  [P] "Skipet" 2/1990  
  49   Dybde 2.65 m   49  [P] "Skipet" 2/1990  
  50   Brutto registertonnasje [1]  47.52 t 1891 - 1896 50  [P] "Fjordabådane"  
  51   [2]  47.56 t 1896 - 1918 51  -  
  52   [3]  47.84 t 1918 (ommålt 1923) - 1939 52  [P] "Fjordabådane"  
  53   [5]  51.96 t 1939 (ommålt 1942) - 1943 53  [P] "Fjordabådane"  
  54   [6]  49.98 t 1943 - 1945 54  [P] "Fjordabådane"  
  55   [7]  49.60 t 1945 - 1959 55  -  
  56   Netto registertonnasje [1]  25.01 t 1891 - 1918 56  [P] "Fjordabådane"  
  57   [3]  17.18 t 1918 (ommålt 1923) - 1939 57  [P] "Fjordabådane"  
  58   [5]  18.52 t 1939 (ommålt 1942) - 1943 58  [P] "Fjordabådane"  
  59   [6]  19.19 t 1943 - 1959 59  [P] "Fjordabådane"  
  60   Dødtvekttonnasje -   60  -  
  61   Biler 0   61  Observasjon  
  62   Trailere 0   62  Observasjon  
  63   Passasjerer [1]  106 1891 - 1937 63  [P] "Fjordvegen"  
  64   [4]  0 1937 - 1959 64  Observasjon  
  65   Mannskap -   65  -  
  66   Passasjerlugarer Ja   66  Observasjon  
  67   Mannskapslugarer Ja   67  -  
  68   Dekkshøyde 0   68  Observasjon  
  69   Akseltrykk 0   69  Observasjon  
  70   Tilleggsinformasjon -   70  -  
  71   Status Forlist 1959 71  [P] "Skipet" 2/1990  
 
  72 04.1891   : Levert fra Arendal Mekaniske Verksted a/s, Kolbjørnsvik til I/s Visedølen, Risør som "Visedølen" [1].  Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Risør. Satt i trafikk Risør - Barmen. 72  [P] "Fjordabådane"  
  73 06.1894   : Solgt til Strand & Hommersand Dampskibsselskab a/s. Omdøpt "Strand". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 73  [P] "Fjordabådane"  
  74    : Salgssum: 12 000 NOK. 74  [P] "Fjordvegen"  
  75    : Satt i trafikk Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Høgsfjorden. 75  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  76 ca.06.1894   : Satt i trafikk Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Tau / Stavanger - Rott / Stavanger - Oltesvik. 76  [P] "Fjordvegen"  
  77 08.1894   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Rott / Stavanger - Oltesvik. 77  -  
  78 01.1896   : Til Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger for ombygging. 78  [P] "Fjordvegen"  
  79 28.03.1896   : Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger: forlenget og gjort bredere [2]. 79  [P] "Fjordvegen"  
  80 01.05.1909   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 80  [P] "Fjordabådane"  
  81    : Salgssum: 7 500 NOK. 81  [P] "Fjordvegen"  
  82 1910   : Ombygget med ny kjele ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 82  [P] "Fjordabådane" / -  
  83 1917   : Solgt til Stavanger kommune, Stavanger. Salgssum: 35 000 NOK. 83  [P] "Fjordabådane"  
  84 ► 07.1918   : Opprustet [3]. 84  [P] "Fjordabådane"  
  85 01.07.1918   : Satt i trafikk sentrum - Buøy, Stavanger havn. 85  [P] "Fjordabådane"  
  86 31.12.1920   : I opplag, Stavanger. 86  [P] "Fjordabådane"  
  87 ► 09.1921   : Solgt til Harald Harald Bjerklund a/s, Stavanger. Satt i trafikk sentrum - Buøy, Stavanger havn. 87  -  
  88 09.1921   : I opplag, Stavanger. 88  -  
  89 06.1922   : Solgt til Johannes Bergsaker, Georg Horve og Ivar Fossan, Forsand. 89  -  
  90 10.07.1922   : Drift og eierskap overført til Høle & Forsand Dampskibsselskab a/s, Høle. 90  [P] "Fjordabådane"  
  91    : Salgssum: 14 800 NOK. 91  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  92 04.09.1922   : Satt i trafikk Stavanger - Bergevik. 92  [P] "Fjordabådane"  
  93 17.04.1923   : Omdøpt "Hølefjord". 93  [P] "Fjordabådane"  
  94 11.05.1923   : Ommålt [3]. 94  [P] "Fjordabådane"  
  95 24.05.1930   : I opplag som supplerings- [sommer] og reservefartøy. 95  [P] "Fjordabådane"  
  96 28.04.1937   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. Salgssum: 3 600 NOK. Nedrigget med demontert kjele og maskin. Sertifikat endret [4]. 96  [P] "Fjordabådane"  
  97 11.12.1938   : Solgt til Ingvald I. Ingvaldsen, Onarheim. Salgssum: 2 000 NOK. 97  [P] "Fjordabådane"  
  98 1939   : Ombygget til fraktefartøy og motorskip [5]. 98  [P] "Fjordabådane"  
  99    : Satt i kystfrakttrafikk. 99  -  
  100 14.10.1939   : Solgt til Johan Åsen, Haugesund. Salgssum: 4 700 NOK. 100  [P] "Fjordabådane"  
  101    : Samme trafikk. 101  -  
  102 01.07.1941   : Solgt til Lars Hauge, Haugesund. Salgssum: 7 000 NOK. 102  [P] "Fjordabådane"  
  103    : Samme trafikk. 103  -  
  104 31.07.1941   : Solgt til Per Holm-Johannessen a/s, Oslo. Salgssum: 16 500 NOK. 104  [P] "Fjordabådane"  
  105    : Samme trafikk. 105  -  
  106 22.11.1941   : Overført til Oslo Skipsregister. Hjemmehavn: Oslo. 106  [P] "Fjordabådane"  
  107 24.08.1942   : Omdøpt "Vrengen". 107  [P] "Fjordabådane"  
  108 10.09.1942   : Solgt til Scandia Lloyd a/s, Asker. 108  [P] "Fjordabådane"  
  109 12.09.1942   : Omdøpt "Østover". 109  [P] "Fjordabådane"  
  110 09.1942   : Ommålt [5]. 110  [P] "Fjordabådane"  
  111 28.07.1943   : Ommålt [6]. 111  [P] "Fjordabådane"  
  112 27.07.1944   : Kom i brann og sank, Laksevåg. 112  - / [P] "Skipet" 2/1990  
  113 høst 1944   : Solgt som vrak til P/r Brødrene Økland, Håkonshella. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. Salgssum:  ca. 5 500 NOK. 113  [P] "Fjordabådane"  
  114    : Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 114  -  
  115 1945   : Hevet og totalt ombygget ved P/r Brødrene Økland, Håkonshella, bl.a. med ny maskin [7]. Satt i kystfrakttrafikk. 115  [P] "Fjordabådane"  
  116 ca.1948   : Inspirasjon til sangen "Hildringstimen" da Erik Bye haiket med fartøyet fra Svolvær til Bergen. 116  [P] "Fjordabådane"  
  117 1951   : Solgt til Ferdinand Pedersen, Haugesund. Salgssum: 38 000 NOK. 117  [P] "Fjordabådane"  
  118    : Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 118  [P] "Skipet" 2/1990  
  119    : I bruk til sildeføring og lokal sandfrakttrafikk. 119  [P] "Fjordabådane"  
  120 29.03.1952   : Solgt til P/r Knut Leite & Tor Tangen Vestbø, Sandeid. Satt i lokal sandfrakttrafikk. 120  [P] "Fjordabådane"  
  121 30.09.1959   : Sprang lekk og sank ved Vormestrand. 121  [P] "Skipet" 2/1990  
  122    : Ble liggende på 300 meters dyp. 122  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  123 1976   : Slettet fra Haugesund Skipsregister. 123  -  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau