HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P37       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "TORVASTAD" 1949 - 1983   FOTOGRAFI   OPPDATERT 25.02.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1   Periode 1949 - 1983   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LKVN 1949 - 1983 2  [P] "Skipet" 2/1983  
  3   SKRY             1983 - 2018 3  -  
  4   LKVN 2018 - 4  [N] sdir.no  
  5   IMO-nummer -   5  -  
  6   MMSI-nummer -   6  -  
  7   Navn "Torvastad" 1949 - 1983 7  [P] "Skipet" 1/1992  
  8   "Nolhätten" 1983 - 2017 8  [P] "Skipet" 1/1992  
  9   "Torvastad" 2017 - 9  [N] sdir.no  
               
  10   Rederi / eierforhold Torvastads Dampskibsselskab a/s, Torvastad 1949 - 1983 10  [P] "Skipet" 1/1992  
  11   Dan Stellan Rogert Johansson, Hamburgsund, Sverige 1983 - 2017 11  [P] "Skipet" 1/1992  
  12   Magne Storesund, Haugesund 2017 - 2018 12  [P] "Skipet" 4/2017  
  13   M. Storesund Rederi a/s, Torvastad 2018 - 13  [N] sdir.no  
 
  14   Byggeår 1949   14  [P] "Skipet" 2/1983  
  15   Byggenummer -   15  -  
  16   Skrog P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset   16  [P] "Skipet" 1/1992  
  17   Utrustning P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset   17  [P] "Skipet" 1/1992  
  18   Type -   18  -  
  19   Skrogutforming Konvensjonelt   19  Observasjon  
  20   Klasse -   20  -  
  21   Materiale Tre   21  [P] "Skipet" 1/1992  
  22   Maskinfabrikant [1]  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1949 - 1970 22  [P] "Historien om Haugalandet - 1980-tallet"  
  23   Maskin produsert [1]  1949   23  [P] "Skipet" 1/1992  
  24   [3]  1970   24  [P] "Skipet" 1/1992  
  25   Maskin [1]  1 x 2A Wichmann 2 syl. diesel 1949 - 1970 25  [P] "Skipet" 1/1992  
  26   [3]  1 x 4TEV Callesen 3 syl. diesel 1970 - 26  -  
  27   Effekt [1]  100-140 bhk 1949 - 1970 27  [P] "Historien om Haugalandet - 1980-tallet"  
  28   [3]  135 bhk 1970 - 28  [P] "Skipet" 1/1992  
  29   Fart [1]  8.6 kn 1949 - 1970 29  [P] "Skipet" 1/1992  
  30   [3]  7.5 kn 1970 - 30  [P] "Skipet" 1/1992  
  31   Forbruk -   31  -  
  32   Lengde [1]  18.14 m 1949 - 2018 32  [P] "Skipet" 1/1992  
  33   [5]  18.19 m 2018 - 33  [N] sdir.no  
  34   Bredde [1]  4.50 m 1949 - 2018 34  -  
  35   [5]  5.09 m 2018 - 35  [N] sdir.no  
  36   Dybde [5]  2.35 m 2018 - 36  [N] sdir.no  
  37   Brutto registertonnasje [1]  58 t 1949 - 2018 37  [P] "Skipet" 2/1983  
  38   [5]  66 t 2018 - 38  [N] sdir.no  
  39   Netto registertonnasje [5]  19 t 2018 - 39  [N] sdir.no  
  40   Dødtvekttonnasje -   40  -  
  41   Biler [1]  1 1949 - 1983 41  [P] "Skipet" 1/1992  
  42   [4]  0 1983 - 42  Observasjon  
  43   Trailere 0   43  Observasjon  
  44   Passasjerer [1]  117 1949 - ca.1969 44  [P] "Skipet" 1/1992  
  45   [2]  70 ca.1969 - 1983 45  -  
  46   [4]  97 1983 - 46  -  
  47   Mannskap -   47  -  
  48   Passasjerlugarer 0   48  Observasjon  
  49   Mannskapslugarer -   49  -  
  50   Dekkshøyde Fri   50  Observasjon  
  51   Akseltrykk -   51  -  
  52   Tilleggsinformasjon -   52  -  
  53   Status Fritidsfartøy 53  [N] sdir.no  
 
  54 25.05.1949   : Sjøsatt ved P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset. 54  [P] "Skipet" 1/1992  
  55 14.07.1949   : Levert fra P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset til Torvastads Dampskibsselskab a/s, Torvastad som "Torvastad" [1]. Innført i Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 55  [P] "Skipet" 1/1992  
  56    : Satt i trafikk Haugesund - Dalen. 56  [P] "Skipet" 1/1992  
  57    : Kjenningssignal: LKVN. 57  [P] "Skipet" 2/1983  
  58 1955   : Satt i trafikk Haugesund - Torvastad. 58  -  
  59 ca.1969   : Sertifikat endret [2]. 59  -  
  60 1969   : Opprustet med nytt broparti og dekk ved P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset. 60  [P] "Skipet" 1/1992 / -  
  61 08.07.1970   : Maskinhavari og brann i skorstein. Lagt i opplag. 61  [P] "Skipet" 1/1992  
  62 31.08.1970   : Ombygget med ny maskin samt opprustet ved Øklandsnes Slipp & Mekaniske Verksted a/s, Auklandshamn [3]. 62  [P] "Skipet" 1/1992  
  63    : Satt i trafikk Haugesund - Torvastad. 63  -  
  64 11.10.1975   : Drift overført til Arne Osnes, Torvastad. Samme trafikk. 64  [P] "Skipet" 1/1992  
  65 1976   : Opprustet. 65  -  
  66 14.05.1982   : I opplag, Osneshavn. 66  [P] "Skipet" 1/1992  
  67 14.04.1983   : Solgt til Dan Stellan Rogert Johansson, Hamburgsund, Sverige. Slettet fra Haugesund Skipsregister. Omdøpt "Nolhätten". 67  [P] "Skipet" 1/1992  
  68    : Sertifikat endret [4]. Innført i Sjöfartsregistret hos Transportstyrelsen. Hjemmehavn: Slottet, S. Kjenningssignal: SKRY. Drift: M/s Nolhotten, Hamburgsund, S. 68  -  
  69 sommer 1983   : Satt i trafikk Strømstad - Lysekil, S. 69  [A] Haugesunds Avis 23.08.1983  
  70 medio 2017   : Solgt til Magne Storesund, Haugesund. Omdøpt "Torvastad". 70  - / [P] "Skipet" 4/2017  
  71 08.10.2017   : Ankom Haugesund. 71  [P] "Skipet" 4/2017  
  72 19.10.2018   : Drift og eierskap overført til M. Storesund Rederi a/s, Torvastad. Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Kjenningssignal: LKVN. Hjemmehavn: Haugesund. Ommålt [5]. 72  [N] sdir.no  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau