HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P26       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "TOURIST I" 1937     D/s "TURIST I" 1937 - 1946     M/s "TURIST I" 1946 - 1976   FOTOGRAFI   OPPDATERT 09.12.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1937 - 1976   1  HMI  
  2   Kjenningssignal MVNL 1920 - 1934 2  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  3   LFCV 1934 - 1976 3  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  4   IMO-nummer -   4  -  
  5   MMSI-nummer -   5  -  
  6   Navn "Elsa" 1898 - 1920 6  [P] "Skipet" 3/1990  
  7   "Odden II" 1920 - 1922 7  [P] "Skipet" 3/1990  
  8   "Tourist I" 1922 - 1937 8  [P] "Skipet" 3/1990  
  9   "Turist I" 1937 - 1980 9  [P] "Riskafjord kom seilande"  
             
  10   Rederi / eierforhold A. Zedler, Elbing, Tyskland 1898 - 1920 10  [P] "Skipet" 3/1991  
  11   H. Rich Aas, Kristiania 1920 11  [P] "Skipet" 3/1991  
  12   Nordøstre Nesodden Skibsaktieselskab, Follo 1920 - 1922 12  [P] "Skipet" 3/1991  
  13   Ole J. Raanaas, Bærum 1922 13  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  14   Bundefjord-Helvig Dampskibsselskab a/s, Nesodden 1922 - 1925 14  [P] "Skipet" 3/1991  
  15   Bundefjord Dampskibsselskab a/s, Nesodden 1925 15  [P] "Skipet" 3/1991  
  16   Nesodden Dampskibsselskab a/s, Nesodden 1925 - 1936 16  [P] "Skipet" 3/1991  
  17   Lovind Bratlid, Oslo 1936 - 1937 17  [P] "Skipet" 3/1991  
  18   A/s Riskafjord, Hommersåk 1937 - 1976 18  [P] "Skipet" 3/1991  
  19   Sigurd Hillestad, Høylandsbygd 1976 - 1980 19  [P] "Skipet" 3/1991  
 
  20   Byggeår 1898   20  [P] "Skipet" 3/1990  
  21   Byggenummer 613   21  [P] "Skipet" 3/1991  
  22   Skrog F. Schichau, Elbing, Tyskland   22  [P] "Skipet" 3/1990  
  23   Utrustning F. Schichau, Elbing, Tyskland   23  [P] "Skipet" 3/1990  
  24   Type -   24  -  
  25   Skrogutforming Konvensjonelt   25  Observasjon  
  26   Klasse -   26  -  
  27   Materiale Stål   27  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  28   Maskinfabrikant [1]  F. Schichau, Elbing, Tyskland 1898 - 1946 28  [P] "Skipet" 3/1991  
  29   [6]  Aabenraa Motorfabrikk a/s, Åbenrå, Danmark 1968 - 1980 29  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  30   Maskin produsert [1]  1898   30  [P] "Skipet" 3/1991  
  31   [4]  1940   31  [P] "Skipet" 3/1991  
  32   Maskin [1]  1 x Tripple 3 syl. damp 1898 - 1946 32  [P] "Skipet" 3/1990  
  33   [4]  1 x  2T Union DM 4 syl. diesel 1946, bygget 1940 - 1950 33  [P] "Skipet" 3/1991  
  34   [5]  1 x  2T Union 4 syl. diesel 1950 - 1968 34  [P] "Skipet" 3/1990  
  35   [6]  1 x Callesen diesel 1968 - 1980 35  [P] "Skipet" 3/1990  
  36   Effekt [1]  126 ihk 1898 - 1946 36  [P] "Skipet" 3/1990  
  37   [4]  200 bhk 1946, bygget 1940 - 1950 37  [P] "Skipet" 3/1991  
  38   [5]  150 bhk 1950 - 1968 38  [P] "Skipet" 3/1990  
  39   [6]  140 bhk 1968 - 1980 39  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  40   Fart [4]  10.0 kn 1946 - 1950 40  [P] "Fjordabåtene"  
  41   [6]  11.0 kn 1968 - 1976 41  [P] "Fjordabåtene"  
  42   Forbruk -   42  -  
  43   Lengde 26.30 m   43  [P] "Skipet" 3/1991  
  44   Bredde 4.82 m   44  [P] "Skipet" 3/1991  
  45   Dybde 2.13 m   45  [P] "Skipet" 3/1991  
  46   Brutto registertonnasje [1]  67.90 t 1898 - 1922 46  [P] "Fjordabådane"  
  47   [2]  71.06 t 1922 - 1937 47  [P] "Fjordabådane"  
  48   [3]  91.92 t 1937 (ommålt 1942) - 1950 48  [P] "Fjordabådane"  
  49   [5]  114.94 t 1950 - 1976 49  [P] "Fjordabådane"  
  50   Netto registertonnasje [1]  25.69 t 1898 - 1922 50  [P] "Fjordabådane"  
  51   [2]  26.63 t 1922 - 1937 51  [P] "Fjordabådane"  
  52   [3]  49.12 t 1937 (ommålt 1942) - 1950 52  [P] "Fjordabådane"  
  53   [5]  64.13 t 1950 - 1976 53  [P] "Fjordabådane"  
  54   Dødtvekttonnasje -   54  -  
  55   Biler 0   55  Observasjon  
  56   Trailere 0   56  Observasjon  
  57   Passasjerer [5]  177 1950 - 1976 57  [P] "Fjordabåtene"  
  58   [7]  0 1976 - 1980 58  Observasjon  
  59   Mannskap [3]  Kaptein, billettør, matros, maskinist 1937 - 1958 59  [P] "Fjordabåtene"  
  60   [6]  Kaptein, billettør, matros 1958 - 1976 60  [P] "Fjordabåtene" / [P] "Riskafjord kom seilande"  
  61   Passasjerlugarer 0   61  Observasjon  
  62   Mannskapslugarer -   62  -  
  63   Dekkshøyde 0   63  Observasjon  
  64   Akseltrykk 0   64  Observasjon  
  65   Tilleggsinformasjon -   65  -  
  66   Status Senket 1980 66  [P] "Skipet" 3/1990  
 
  67 1898   : Levert fra F. Schichau, Elbing, Tyskland til A. Zedler, Elbing, D som "Elsa" [1]. 67  [P] "Skipet" 3/1991  
  68    : Hjemmehavn: Haderslev, Danmark. 68  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  69 15.06.1920   : Solgt til H. Rich Aas, Kristiania. Omdøpt "Odden II". 69  [P] "Skipet" 3/1991  
  70    : Kjenningssignal tildelt: MVNL. 70  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  71 29.10.1920   : Solgt til Nordøstre Nesodden Skibsaktieselskab, Follo. Salgssum: 50 000 NOK. 71  [P] "Skipet" 3/1991  
  72    : Satt i trafikk Kristiania - Næsset. 72  -  
    02.11.1920  : Innført i Kristiania Skipsregister. Hjemmehavn: Kristiania.    [P] "Fjordabådane"  
  73 12.1921  : I opplag. 73  [P] "Skipet" 3/1990  
  74 27.01.1922   : Solgt på auksjon til Ole J. Raanaas, Bærum. Salgssum: 5 000 NOK. 74  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  75 24.05.1922   : Solgt til Bundefjord-Helvig Dampskibsselskab a/s, Nesodden. Salgssum: 70 000 NOK. 75  [P] "Skipet" 3/1991  
  76 09.06.1922   : Omdøpt "Tourist I". 76  [P] "Skipet" 3/1991  
  77    : Satt i turisttrafikk for Bennett Reisebureau, Kristianiafjorden vest. 77  -  
  78 ca.08.1922   : Tatt ut av turisttrafikk. 78  -  
  79 05.12.1922   : Ommålt [2]. 79  [P] "Fjordabådane"  
  80 ca.06.1923   : Satt i turisttrafikk for Bennett Reisebureau, Kristianiafjorden vest. 80  -  
  81 ca.08.1923   : Tatt ut av turisttrafikk. 81  -  
  82 ca.06.1924   : Satt i turisttrafikk for Bennett Reisebureau, Kristianiafjorden vest. 82  -  
  83 ca.08.1924   : Tatt ut av turisttrafikk. 83  -  
  84 19.02.1925   : Drift og eierskap overført til Bundefjord Dampskibsselskab a/s, Nesodden. 84  [P] "Skipet" 3/1991  
  85 20.06.1925   : Solgt til Nesodden Dampskibsselskab a/s, Nesodden. Salgssum: 37 500 NOK. 85  [P] "Skipet" 3/1991  
  86    : Satt i trafikk Oslo - Nesodden (vestre siden). 86  [P] "Fjordabådane"  
  87 01.01.1934   : Nytt kjenningssignal: LFCV. 87  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  88 02.05.1936   : Solgt til Lovind Bratlid, Oslo. Salgssum: 15 000 NOK. 88  [P] "Skipet" 3/1991  
  89    : Satt i trafikk sentrum - Ingierstrand Bad, Oslo. 89  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  90 22.05.1937   : Solgt til A/s Riskafjord, Hommersåk. Salgssum: 20 000 NOK. 90  [P] "Skipet" 3/1991  
  91 05.1937   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 91  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  92 19.07.1937   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Omdøpt "Turist I". 92  [P] "Fjordabådane" / [P] "Riskafjord kom seilande"  
  93 10.1937   : Ombygget ved Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk: overbygg innebygget [3]. 93  - / [P] "Riskafjord kom seilande"  
  94 1940   : Ny maskin innkjøpt, men ikke montert. Kostnad: 35 700 NOK. 94  [P] "Skipet" 3/1991  
  95 03.02.1942   : Ommålt [3]. 95  [P] "Fjordabådane"  
  96 1946   : Ombygget med ny maskin ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger [4]. 96  [P] "Fjordabådane"  
  97    : Kostnad: 80 000 NOK. 97  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  98 28.09.1950   : Ombygget med ny maskin. Sertifikat endret [5]. 98  [P] "Fjordabådane" / -  
  99 05.06.1952   : Satt i trafikk Stavanger - Usken. 99  - / [P] "A.s. Riskafjord"  
  100 sommer 1964   : Utleid til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. 100  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  101    : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Dirdal. 101  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  102 primo 1965   : Tilbakelevert. I opplag som reservefartøy. 102  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  103 10.08.1965   : Dekksmann fikk revet av fingeren under løsning av fortøyning. 103  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  104 1965   : Oppgradert. Kostnad: 36 000 NOK. 104  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  105 1968   : Ombygget med ny maskin ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger [6]. 105  [P] "A.s. Riskafjord"  
  106    : Kran montert på fordekket. 106  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  107 12.1969   : Utleid til Bokn Kommue, Føresvik. 107  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  108    : Satt inn i skoleskyss-trafikk. 108  [A] Stavanger Aftenblad 13.06.1970  
  109 06.1970   : Tilbakelevert. I opplag som reservefartøy. 109  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  110 02.1972   : Utleid til Norwegian Contractors a/s, Stavanger. I bruk til personelltransport på Gandsfjorden under byggingen av Ekofisk-tanken. 110  -  
  111 07.1973   : Tilbakelevert. 111  -  
  112 vår 1976   : Sprank lekk ved kai, Hommersåk. Sank delvis, og ble slippsatt ved Sigurd Sagens Båtvyggeri, Hommersåk. 112  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  113 17.07.1976   : I opplag. 113  [P] "A.s. Riskafjord"  
  114 08.1976   : Kondemnert. 114  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  115 23.11.1976   : Solgt til Sigurd Hillestad, Høylandsbygd. I opplag for nedrigging, Høylandsbygd [7]. 115  [P] "Skipet" 3/1991  
  116    : Salgssum: 84 000 NOK. 116