HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P121       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
        D/s "TRAFIK" 1900 - 1915   FOTOGRAFI   OPPDATERT 26.10.2016  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1900 - 1915   1  HMI  
  2   Kjenningssignal -   2  -  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Trafik"   5  [P] "Skipet" 3/1983  
             
  6   Rederi / eierforhold Aktieselskabet Trafik, Flekkefjord 1885 - 1900 6  [P] "Skipet" 3/1983  
  7   Egersunds Dampskibsselskab a/s, Egersund 1900 - 1915 7  [P] "Skipet" 3/1983  
  8   Egersund Havnestyre, Egersund 1915 - 1936 8  [P] "Skipet" 3/1983  
  9   Stavanger Skibs-Ophugnings Co., Stavanger 1936 - før 1971 9  [P] "Skipet" 3/1983  
 
  10   Byggeår 1885   10  [P] "Skipet" 3/1983  
  11   Byggenummer -   11  -  
  12   Skrog Kristiansands Mekaniske Værksted a/s, Kristiansand   12  [P] "Skipet" 3/1983  
  13   Utrustning Kristiansands Mekaniske Værksted a/s, Kristiansand   13  [P] "Skipet" 3/1983  
  14   Type -   14  -  
  15   Skrogutforming Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16   Klasse -   16  -  
  17   Materiale -   17  -  
  18   Maskinfabrikant Kristiansands Mekaniske Værksted a/s, Kristiansand   18  [P] "Skipet" 3/1983  
  19   Maskin produsert 1900   19  [P] "Skipet" 3/1983  
  20   Maskin 1 x Compound damp   20  [P] "Skipet" 3/1983  
  21   Effekt 75 ihk   21  [P] "Skipet" 3/1983  
  22   Fart -   22  -  
  23   Forbruk -   23  -  
  24   Lengde 17.80 m   24  [P] "Skipet" 3/1983  
  25   Bredde 3.72 m   25  [P] "Skipet" 3/1983  
  26   Dybde 2.26 m   26  [P] "Skipet" 3/1983  
  27   Brutto registertonnasje 43 t   27  [P] "Skipet" 3/1983  
  28   Netto registertonnasje 23 t   28  [P] "Skipet" 3/1983  
  29   Dødtvekttonnasje -   29  -  
  30   Biler 0   30  Observasjon  
  31   Trailere 0   31  Observasjon  
  32   Passasjerer [1]  90 [lokaltrafikk], 48 [kysttrafikk] 1885 - 1915 32  [P] "Skipet" 3/1983  
  33   [2]  0 1915 - før 1971 33  Observasjon  
  34   Mannskap -   34  -  
  35   Passasjerlugarer 0   35  Observasjon  
  36   Mannskapslugarer -   36  -  
  37   Dekkshøyde 0   37  Observasjon  
  38   Akseltrykk 0   38  Observasjon  
  39   Tilleggsinformasjon -   39  -  
  40   Status Opphogget før 1971 40  [P] "Skipet" 3/1983  
 
  41 1885   : Levert fra Kristiansands Mekaniske Værksted a/s, Kristiansand til Aktieselskabet Trafik, Flekkefjord som "Trafik" [1]. Innført i Farsund Skipsregister. Hjemmehavn: Flekkefjord. 41  [P] "Skipet" 3/1983  
  42    : Satt i trafikk Flekkefjord - Kirkehavn. 42  [P] "Skipet" 3/1983  
  43 08.1900   : Solgt til Egersunds Dampskibsselskab a/s, Egersund. Salgssum: 14 000 NOK. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Egersund. 43  [P] "Skipet" 3/1983  
  44 16.08.1900   : Ankom Egersund. 44  [P] "Skipet" 3/1983  
  45 19.08.1900   : Satt i trafikk Egersund - Egerøen. Også i bruk som bukseringsfartøy. 45  [P] "Skipet" 3/1983  
  46 1902   : Satt i trafikk Egersund - Egerøen / Egersund - Sokndal. Tatt ut av trafikk Egersund - Sokndal samme år. 46  [P] "Skipet" 3/1983  
  47 1915   : I opplag, Egersund. 47  [P] "Skipet" 3/1983  
  48 10.1915   : Sank ved kai etter hærverk. Hevet etter kort tid. 48  [P] "Skipet" 3/1983  
  49 16.11.1915   : Solgt til Egersund Havnestyre, Egersund. Salgssum: 8 500 NOK. 49  [P] "Skipet" 3/1983  
  50 16.11.1915 ►   : Reparert og ombygget [2]. I bruk som isbryter og slepefartøy. 50  [P] "Skipet" 3/1983  
  51 1936   : Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co., Stavanger for opphogging. Salgssum: 1 500 NOK. 51  [P] "Skipet" 3/1983  
  52 ca.1971   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 52  [P] "Skipet" 3/1983  
       
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau