HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P31       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "VESTRI" 1945 - 1946   FOTOGRAFI   OPPDATERT 11.09.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1   Periode 1945 - 1946   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LLJA 1945 - 1955 2  -  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Drottning Sophia" 1875 - 1945 5  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  6   "Vestri" 1945 - 1955 6  [P] "Skipet" 1/1991  
               
  7   Rederi / eierforhold Ångfartygsbolaget Södra Sverige, Stockholm, Sverige 1875 - 1893 7  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  8   Ångfartygs Södra Sverige a/b, Stockholm, Sverige 1893 - 1909 8  -  
  9   Rederi a/b Svea, Stockholm, Sverige 1909 - 1945 9  -  
  10   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1945 - 1955 10  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  11   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1955 11  -  
 
  12   Byggeår 1875   12  [P] "Skipet" 2/1976  
  13   Byggenummer 117   13  -  
  14   Skrog Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige   14  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  15   Utrustning Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige   15  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  16   Type -   16  -  
  17   Skrogutforming Konvensjonelt   17  Observasjon  
  18   Klasse -   18  -  
  19   Materiale -   19  -  
  20   Maskinfabrikant [1]  Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige 1875 - 1894 20  [P] "Skipet" 1/1991  
  21   [2]  Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige 1894 - 1909 21  -  
  22   [4]  Götaverken a/b, Göteborg, Sverige 1909 - 1955 22  -  
  23   Maskin produsert [1]  1875   23  -  
  24   [2]  1894   24  -  
  25   [4]  1909   25  -  
  26   Maskin [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1875 - 1894 26  -  
  27   [2]  1 x Tripple Expansion damp 1894 - 1909 27  -  
  28   [4]  1 x Tripple Expansion damp 1909 - 1955 28  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  29   Effekt [4]  500 ihk 1909 - 1955 29  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  30   Fart [4]  10.0 kn 1909 - 1955 30  -  
  31   Forbruk -   31  -  
  32   Lengde [1]  50.36 m 1875 - 1904 32  -  
  33   [3]  56.30 m 1904 - 1955 33  -  
  34   Bredde 7.01 m   34  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  35   Dybde [1]  3.99 m 1875 - 1904 35  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  36   [3]  4.00 m 1904 - 1955 36  -  
  37   Brutto registertonnasje 727 t   37  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  38   Netto registertonnasje [1]  457 t 1875 - 1904 38  -  
  39   [3]  550 t 1904 - 1955 39  -  
  40   Dødtvekttonnasje -   40  -  
  41   Biler 0   41  Observasjon  
  42   Trailere 0   42  Observasjon  
  43   Passasjerer [1]  Ja 1875 - 1946 43  Observasjon  
  44   [5]  0 1946 - 1955 44  Observasjon  
  45   Mannskap -   45  -  
  46   Passasjerlugarer Ja   46  Observasjon  
  47   Mannskapslugarer Ja   47  Observasjon  
  48   Dekkshøyde 0   48  Observasjon  
  49   Akseltrykk 0   49  Observasjon  
  50   Tilleggsinformasjon -    50  -  
  51   Status Opphogget 1955 51  [P] "Skipet" 2/1976  
 
  52 1875   : Levert fra Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige til Ångfartygsbolaget Södra Sverige, Stockholm, S som "Drottning Sophia" [1]. Hjemmehavn: Stockholm, S.  52  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  53    : Satt i trafikk Stockholm - Göteborg, S. 53  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  54 1893   : Drift og eierskap overført til Ångfartygs a/b Södra Sverige, Stockholm, S. 54  -  
  55    : Satt i trafikk Stockholm, S - Christiania, Norge. 55  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  56 1894   : Ombygget med ny maskin [2]. 56  -  
  57 1903   : Satt i trafikk Stockholm - Göteborg, S. 57  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  58 1904   : Kolliderte med d/s "Blekinge" ved Karlskrona, S. Reparert og forlenget samt ny maskin ved Götaverken a/b Göteborg, S [3]. 58  -  
  59 1909   : Drift og eierskap overført til Rederi a/b Svea, Stockholm, S. 59  -  
  60    : Ombygget med ny maskin [4]. 60  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  61 02.1913   : Grunnstøtte, søndre Kalmarsund, S. 61  -  
  62 05.1913   : Reparert samt nytt overbygg ved Lindholmens Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, S. 62  -  
  63 05.1913 ►   : Grunnstøtte ved en unnamanøver mellom Gransö og Arkö, S. 63  -  
  64 06.01.1916   : Grunnstøtte ved Falsterborev, S. 64  -  
  65 22.06.1916   : Brakt flott og lagt til reparasjon ved Götaverken a/b, Göteborg, S. 65  -  
  66 02.12.1916   : Grunnstøtte ved Viksten, S. 66  -  
  67 04.1940   : I opplag. 67  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  68 01.07.1941   : Utleid til Svenska Marinen. 68  -  
  69 1945   : Tilbakelevert. 69  -  
  70 13.07.1945   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Vestri". Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 70  - / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  71 09.1945   : Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 71  - / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  72 sommer 1946   : Omklassifisert til lastefartøy [5]. 72  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  73    : Satt i frakttrafikk Stavanger - Trondheim. 73  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  74 1952   : Ombygget til oljefyring. 74  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  75 07.1955   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 75  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  76 12.1955   : Ferdig opphogget. 76  [P] "Skipet" 2/1976  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau