HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P141       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "VIDAR" 1908-1916   FOTOGRAFI   OPPDATERT 17.03.2017  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1908 - 1916   1  HMI  
  2   Kjenningssignal JDMF   2  [P] "Skipet" 3/1990  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Vidar"   5  [P] "Skipet" 3/1989  
             
  6   Rederi / eierforhold G. Møller, Christiansand 1869 - 1887 6  [P] "Skipet" 3/1990  
  7   Bundefjords Dampskibsselskab a/s, Christiania 1887 - 1903 7  [P] "Skipet" 3/1990  
  8   Aktieselskapet Bundefjord, Kristiania 1903 - 1908 8  [P] "Skipet" 3/1990  
  9   Bundefjord-Helvig a/s, Nesodden 1908 9  [P] "Skipet" 3/1990  
  10   Kopervik Dampskibsselskab a/s, Kopervik 1908 - 1913 10  [P] "Skipet" 3/1998  
  11   Koperviks Nye Dampskibsselskab a/s, Kopervik 1913 - 1916 11  [P] "Skipet" 3/1998  
  12   Den Norske Stat v/ Tønsberg befestning, Tønsberg 1916 - 1928 12  [P] "Skipet" 3/1998  
  13   Arendal Ophugnings-Compagni a/s, Arendal 1928 - 1939 13  [P] "Skipet" 3/1989  
 
  14   Byggeår 1869   14  [P] "Skipet" 3/1989  
  15   Byggenummer 3   15  [P] "Skipet" 4/1998  
  16   Skrog Christiansand Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   16  [P] "Skipet" 3/1989  
  17   Utrustning Christiansand Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   17  [P] "Skipet" 3/1989  
  18   Type -   18  -  
  19   Skrogutforming Konvensjonelt   19  Observasjon  
  20   Klasse -   20  -  
  21   Materiale -   21  -  
  22   Maskinfabrikant [1]  Christiansand Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 1869 - 1884 22  [P] "Skipet" 4/1998  
  23   [3]  Christiansand Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 1884 - 1939 23  [P] "Skipet" 3/1990  
  24   Maskin produsert [1]  1869   24  [P] "Skipet" 4/1998  
  25   [3]  1884   25  [P] "Skipet" 3/1990  
  26   Maskin [1]  1 x Compound damp 1869 - 1884 26  [P] "Skipet" 4/1998  
  27   [3]  1 x Compound 2 syl. damp 1884 - 1939 27  -  
  28   Effekt [3]  15 nhk 1884 - 1939 28  [P] "Skipet" 3/1990  
  29   Fart -   29  -  
  30   Forbruk -   30  -  
  31   Lengde 21.64 m   31  -  
  32   Bredde 3.96 m   32  -  
  33   Dybde 2.44 m   33  -  
  34   Brutto registertonnasje 46 t 1869 - 1914 34  -  
  35   Netto registertonnasje 17 t 1869 - 1914 35  -  
  36   Dødtvekttonnasje -   36  -  
  37   Biler 0   37  Observasjon  
  38   Trailere 0   38  Observasjon  
  39   Passasjerer [1]  0 1869 - 1887 39  Observasjon  
  40   [2]  115 1887 - 1916 40  [P] "Skipet" 3/1990  
  41   Mannskap -   41  -  
  42   Passasjerlugarer 0   42  -  
  43   Mannskapslugarer -   43  -  
  44   Dekkshøyde 0   44  Observasjon  
  45   Akseltrykk 0   45  Observasjon  
  46   Tilleggsinformasjon -   46  -  
  47   Status Opphogget 1939 47  [P] "Skipet" 3/1998  
 
  48 1869   : Levert fra Christiansand Mekaniske Værksted a/s, Christiansand til G. Møller, Christiansand som "’Vidar" [1]. Hjemmehavn: Christiansand. 48  [P] "Skipet" 3/1990  
  49 1884   : Ombygget med ny maskin ved Kristiansand Mekaniske Værksted a/s, Kristiansand [3]. 49  -  
  50 02.1887   : Solgt til Bundefjords Dampskibsselskab a/s, Christiania. Salgssum: 13 000 NOK. Hjemmehavn: Christiania. Ombygget til passasjerfartøy [2]. 50  [P] "Skipet" 3/1990  
  51    : Satt i trafikk Christiania - Næsset. 51  -  
  52 1887   : Drift overført til Ed. W. Røer og kapt. Rud. Tilbakeført til Bundefjords Dampskibsselskab a/s, Christiania samme år. 52  -  
  53 1890   : Ombygget med nye kjeler ved Kockums Mekaniske Werksted a/b, Malmö, Sverige. 53  -  
  54 1903   : Drift og eierskap overført til Aktieselskapet Bundefjord, Kristiania. 54  [P] "Skipet" 3/1990  
  55 ca.06.1903   : Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø. 55  -  
  56 ca.08.1903   : Tilbakelevert. I opplag. 56  -  
  57 ca.06.1904   : Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø. 57  -  
  58 ca.08.1904   : Tilbakelevert. I opplag. 58  -  
  59 ca.06.1905   : Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø. 59  -  
  60 ca.08.1905   : Tilbakelevert. I opplag. 60  -  
  61 ca.06.1906   : Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø. 61  -  
  62 ca.08.1906   : Tilbakelevert. I opplag. 62  -  
  63 ca.06.1907   : Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø. 63  -  
  64 ca.08.1907   : Tilbakelevert. I opplag. 64  -  
  65 1908   : Drift og eierskap overført til Bundefjord-Helvig a/s, Nesodden. 65  [P] "Skipet" 3/1990  
  66 ca.06.1908   : Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø. 66  -  
  67 08.1908   : Tilbakelevert. 67  -  
  68    : Solgt til Kopervik Dampskibsselskab a/s, Kopervik. Salgssum: 12 000 NOK. 68  [P] "Skipet" 3/1998  
  69 18.09.1908   : Ankom Kopervik. 69  [P] "Skipet" 3/1998  
  70 03.10.1908   : Satt i trafikk Kopervik - Haugesund. 70  [P] "Skipet" 3/1998  
  71 15.06.1909   : Satt i trafikk Kopervik - Haugesund / Kopervik - Skjold. 71  [P] "Skipet" 3/1998  
  72 31.10.1913   : Grunnstøtte, Ytre Kraaka. Forlatt av mannskapet og senere tauet inn til Stavanger for reparasjon. 72  -  
  73 1913   : I opplag. 73  [P] "Skipet" 3/1998  
  74 11.1913   : Drift og eierskap overført til Koperviks Nye Dampskibsselskab a/s, Kopervik. 74  [P] "Skipet" 3/1998  
  75 10.12.1913   : Satt i trafikk Kopervik - Haugesund / Kopervik - Skjold. 75  -  
  76 1914   : Tatt ut av trafikk Kopervik - Haugesund / Kopervik - Skjold. 76  -  
  77    : Ombygget. 77  [P] "Skipet" 3/1998  
  78 18.06.1915   : Tvangsauksjon tillyst i h.h.t. skadesløsbrev av 1911 på NOK 2400.    78  [P] "Skipet" 3/1998  
  79 08.1916   : Solgt til Den Norske Stat v/ Tønsberg befestning, Tønsberg. Salgssum: 15 000 NOK. 79  [P] "Skipet" 3/1998  
  80    : I bruk som forsyningsfartøy Tønsberg - Bolærne fort. 80  [P] "Skipet" 3/1990  
  81 1928   : Solgt til Arendal Ophugnings-Compagni a/s, Arendal. Tatt i bruk som slepefartøy / isbryter. 81  [P] "Skipet" 3/1989  
  82 24.10.1930   : Deltok i redningsarbeidet ved d/s "Kong Ragnar"s forlis, Randesund. 82  -  
  83 1939   : Opphogget, Arendal. 83  [P] "Skipet" 3/1998  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau