HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P149       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "VIKING" 1947     M/s "HYLSFJORD" 1947 - 1960   FOTOGRAFI   OPPDATERT 14.11.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1947 - 1960   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LLZQ 1946 - 2017 2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Viking" 1945 - 1947 5  [P] "Skipet" 1/1991  
  6   "Hylsfjord" 1947 - 1960 6  [P] "Skipet" 1/1991  
  7   "Jadarholm" 1960 - 2017 7  [N] sdir.no  
             
  8   Rederi / eierforhold Magnus Hansen, Næstvedt, Danmark 1945 - 1946 8  [P] "Skipet" 1/1991  
  9   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1946 - 1947 9  [P] "Skipet" 1/1991  
  10   Hylsfjord Rutelag a/s, Sand 1947 - 1960 10  [P] "Skipet" 1/1991  
  11   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1960 - 1970 11  [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1983  
  12   Norsk Metallretur Stavanger a/s, Randaberg 1970 - 2003 12  [N] sdir.no  
  13   Elias Barka, Sandnes 2003 - 2017 13  -  
 
  14   Byggeår -   14  -  
  15   Byggenummer -   15  -  
  16   Skrog ukjent verft, Næstvedt, Danmark   16  [N] sdir.no  
  17   Utrustning ukjent verft, Næstvedt, Danmark   17  [N] sdir.no  
  18   Type -   18  -  
  19   Skrogutforming Konvensjonelt   19  Observasjon  
  20   Klasse -   20  -  
  21   Materiale Stål   21  [N] sdir.no  
  22   Maskinfabrikant [1]  KHD AG, Köln, Vest-Tyskland før 1945 - 1960 22  [P] "Skipet" 1/1991  
  23   [2]  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1960 - 2017 23  [P] "Skipet" 1/1991  
  24   Maskin produsert [2]  1960   24  -  
  25   Maskin [1]  1 x Klöckner-Humbolt-Deutz DM diesel før 1945 - 1960 25  [P] "Skipet" 1/1991  
  26   [2]  1 x Wichmann 2TEV DM 3 syl. diesel 1960 - 2017 26  [P] "Skipet" 1/1991  
  27   Effekt [1]  75 bhk før 1945 - 1960 27  [P] "Skipet" 1/1991  
  28   [2]  350 bhk 1960 - 2017 28  [P] "Skipet" 1/1991  
  29   Fart [1]  10.0 kn før 1945 - 1960 29  [P] "Fjordabådane"  
  30   Forbruk -   30  -  
  31   Lengde [3]  15.09 m 1947 - 1960 31  [P] "Skipet" 1/1991  
  32   [2]  44.40 m 1960 - 2017 32  [N] sdir.no  
  33   Bredde [3]  3.54 m 1947 - 1960 33  [P] "Skipet" 1/1991  
  34   [2]  11.60 m 1960 - 2017 34  [N] sdir.no  
  35   Dybde [3]  1.98 m 1947 - 1960 35  [P] "Skipet" 1/1991  
  36   [2]  6.95 m 1960 - 2017 36  [N] sdir.no  
  37   Brutto registertonnasje [3]  28.93 t 1947 - 1960 37  [P] "Fjordabådane"  
  38   [2]  24.80 t 1960 - 2017 38  [N] sdir.no  
  39   Netto registertonnasje [3]  11.13 t 1947 - 1960 39  [P] "Fjordabådane"  
  40   Dødtvekttonnasje -   40  -  
  41   Biler 0   41  Observasjon  
  42   Trailere 0   42  Observasjon  
  43   Passasjerer [3]  Ja 1947 - 1960 43  Observasjon  
  44   [2]  0 1960 - 2017 44  Observasjon  
  45   Mannskap -   45  -  
  46   Passasjerlugarer 0   46  Observasjon  
  47   Mannskapslugarer -   47  -  
  48   Dekkshøyde 0   48  Observasjon  
  49   Akseltrykk 0   49  Observasjon  
  50   Tilleggsinformasjon -   50  -  
  51   Status Kondemnert 2017 51  [N] sdir.no  
       
  52 ► 1945   : Levert fra ukjent verft, Næstvedt, Danmark som tysk losfartøy [1]. 52  [P] "Fjordabådane"  
  53 05.1945   : Beslaglagt av Royal Navy, Storbritannia etter at tyske loser flyktet med fartøyet til Storbritannia. 53  [P] "Fjordabådane"  
  54 1945   : Solgt til Magnus Hansen, Næstvedt, DK. Omdøpt "Viking". 54  [P] "Skipet" 1/1991  
  55    : Satt i passasjertrafikk Næstvedt - Karrebæksminde, DK. 55  [P] "Fjordabådane"  
  56 23.09.1946   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 56  [P] "Fjordabådane"  
  57    : Salgssum: 24 818,40 NOK. Overtakelsesutgifter: 24 000 NOK. Hjemmehavn: Stavanger. 57  -  
  58    : Kjenningssignal: LLZQ. 58  - / [N] sdir.no  
  59 10.1946   : Til ombygging ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 59  -  
  60 01.1947   : Ombygget til passasjerfartøy ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [3]. 60  -  
  61    : Satt i trafikk Sand - Hylen / Sand - Sauda. 61  [P] "Fjordvegen"  
  62 24.06.1947   : Ommålt [3]. 62  [P] "Fjordabådane"  
  63 01.10.1947   : Solgt til Hylsfjord Rutelag a/s, Sand og omdøpt "Hylsfjord". 63  [P] "Fjordabådane" / [P] "Skipet" 1/1991  
  64    : Samme trafikk. 64  -  
  65 17.11.1947   : Innført i Stavanger Skipsregister. 65  [P] "Fjordabådane"  
  66 pr.06.1948   : I trafikk Sand - Tengesdal. 66  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1948"  
  67 pr.05.1953   : I trafikk Sand - Tengesdal / Sand - Sauda. 67  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"  
  68 03.1958   : I opplag med maskinhavari, Stavanger. 68  [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1983  
  69 15.05.1959   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 69  [P] "Fjordabådane"  
  70 01.08.1960   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. Salgssum: 4 500 NOK. 70  [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1983  
  71    : Ombygget til slepefartøy og ny maskin installert [2]. 71  [P] "Skipet" 1/1991  
  72    : Omdøpt "Jadarholm". 72  - / [N] sdir.no  
  73 01.01.1963   : Innført i Stavanger Skipsregister. 73  [N] sdir.no  
  74 14.10.1970   : Solgt til Norsk Metallretur Stavanger a/s, Randaberg. Salgssum: 8 501 NOK. 74  [N] sdir.no  
  75 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 75  [N] sdir.no  
  76 2003 ►   : I opplag, Stavanger. 76  -  
  77 11.07.2017   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister som kondemnert. 77  [N] sdir.no  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau