HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P139       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "VIKINGEN" 1866 - 1895   FOTOGRAFI   OPPDATERT 22.08.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1866 - 1895   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LEAF   2  -  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Vikingen" 1866 - 1912 5  [P] "Over fjord og fjell"  
  6   "Hammerø" 1912 - 1949 6  [P] "Over fjord og fjell"  
  7   "Tarzan" 1949 - 1952 7  [P] "Over fjord og fjell"  
             
  8   Rederi / eierforhold I/s for Dampskibet Vikingen, Bergen 1865 - 1878 8  [P] "Over fjord og fjell"  
  9   Det Vestlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1878 - 1883 9  [P] "Over fjord og fjell"  
  10   Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1883 - 1898 10  [P] "HSD-båtane"  
  11   Martin Haabeth, Trondheim 1898 - 1912 11  [P] "HSD-båtane"  
  12   H. Braseth, Fauske 1912 - 1914 12  [P] "Over fjord og fjell"  
  13   Saltens Dampskibsselskab a/s, Bodø 1914 - 1949 13  [P] "HSD-båtane"  
  14   Hans Kaalhus, Bodø 1949 - 1952 14  [P] "Over fjord og fjell"  
  15   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1952 15  [P] "Over fjord og fjell"  
 
  16   Byggeår 1865   16  [P] "Over fjord og fjell"  
  17   Byggenummer 7   17  [P] "HSD-båtane"  
  18   Skrog Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania   18  [P] "Over fjord og fjell"  
  19   Utrustning Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania   19  [P] "Over fjord og fjell"  
  20   Type -   20  -  
  21   Skrogutforming Konvensjonelt   21  Observasjon  
  22   Klasse -   22  -  
  23   Materiale -   23  -  
  24   Maskinfabrikant [1]  Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania 1865 - 1889 24  [P] "Over fjord og fjell"  
  25   Maskin produsert [1]  1865   25  [P] "Over fjord og fjell"  
  26   [2]  1889   26  -  
  27   Maskin [1]  1 x 2 syl. høytrykks damp 1865 - 1889 27  -  
  28   [2]  1 x Compound 2 syl. damp 1889 - 1952 28  -  
  29   Effekt [1]  28 nom. hk 1865 - 1889 29  [P] "HSD-båtane"  
  30   [2]  38 nom. hk 1889 - 1952 30  [P] "HSD-båtane"  
  31   Fart 9.0 kn   31  -  
  32   Forbruk -   32  -  
  33   Lengde 36.60 m   33  [P] "Over fjord og fjell"  
  34   Bredde 5.10 m   34  [P] "Over fjord og fjell"  
  35   Dybde 1.90 m   35  [P] "Over fjord og fjell"  
  36   Brutto registertonnasje [1]  91 t 1865 - 1889 36  [P] "Over fjord og fjell"  
  37   [2]  106 t 1889 - 1905 37  [P] "Over fjord og fjell"  
  38   [3]  117 t 1905 - 1926 38  [P] "Over fjord og fjell"  
  39   [5]  162 t 1926 - 1952 39  [P] "Over fjord og fjell"  
  40   Netto registertonnasje [2]  80 t 1889 - 1905 40  -  
  41   [3]  68 t 1905 - 1926 41  -  
  42   [5]  87 t 1926 - 1952 42  -  
  43   Dødtvekttonnasje -   43  -  
  44   Biler 0   44  Observasjon  
  45   Trailere 0   45  Observasjon  
  46   Passasjerer [1]  233 1865 - 1905 46  [P] "HSD-båtane"  
  47   [3]  96 1905 - 1952 47  -  
  48   Mannskap -   48  -  
  49   Passasjerlugarer [1]  Ja 1865 - 1914 49  Observasjon  
  50   [4]  3 på 1.klasse, 28 liggeplasser på 3.klasse 1914 - 1952 50  -  
  51   Mannskapslugarer Ja 1867 - 1939 51  Observasjon  
  52   Dekkshøyde 0   52  Observasjon  
  53   Akseltrykk 0   53  Observasjon  
  54   Tilleggsinformasjon -   54  -  
  55   Status Opphogget 1952 55  [P] "Over fjord og fjell"  
       
  56 12.1865   : Levert fra Nylands Verksted a/s, Christiania til i/s for Dampskibet Vikingen, Bergen som "Vikingen" [1]. Hjemmehavn: Bergen. 56  [P] "Over fjord og fjell"  
  57 15.12.1865   : Avgikk Christiania. 57  [P] "Over fjord og fjell"  
  58 12.1865   : Satt i trafikk Bergen - Sogn / Bergen - Hardanger. 58  [P] "Over fjord og fjell"  
  59 ca.02.1866   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 59  [P] "Over fjord og fjell"  
  60 ca.04.1866   : Satt i trafikk Bergen - Lærdal. 60  [P] "Over fjord og fjell"  
  61 ca.08.1866   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 61  [P] "Over fjord og fjell"  
  62 sommer 1887   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger / 62  [P] "Over fjord og fjell"  
  63    : Bergen - Ulvik. 63  [P] "Over fjord og fjell"  
  64 03.1878   : Drift og eierskap overført til Det Vestlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Samme trafikk. 64  [P] "Over fjord og fjell"  
  65 1883   : Drift og eierskap overført til Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Samme trafikk. 65  [P] "HSD-båtane"  
  66 05.1883 ►   : 2. plass opprustet. 66  [P] "Over fjord og fjell"  
  67 01.05.1893   : Ombygget ved Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Laxevaag, samt sertifikat endret. Maskin ombygget [2]. 67  -  
  68 1889   : Satt i lokaltrafikk, Hardanger. 68  [P] "Over fjord og fjell"  
  69 1898   : Solgt til Martin Haabeth, Trondheim. 69  - / [P] "HSD-båtane"  
  70 1905   : Ombygget ved Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim, samt sertifikat endret.: overbygg modernisert og påbygget [3]. 70  [P] "HSD-båtane" / -  
  71 1909   : Fikk installert elektrisk lys. 71  -  
  72    : Utleid til Saltens Dampskibsselskab a/s, Bodø. 72  [P] "HSD-båtane"  
  73 1912   : Solgt til H. Braseth, Fauske. Omdøpt "Hammerø". 73  [P] "Over fjord og fjell"  
  74    : Overført til Bodø Skipsregister. Hjemmehavn: Bodø. 74  -  
  75 01.1913   : Satt i trafikk Svolvær - Narvik. 75  -  
  76 04.1913   : Tatt ut av trafikk Svolvær - Narvik. 76  -  
  77 ► 11.1913   : Satt i trafikk Svolvær - Narvik. 77  -  
  78 12.1913   : Propellen løsnet. Fikk sterk slagside under kontrollert landsetting for reparasjon, Fagernes. 78  -  
  79 01.01.1914   : Solgt til Saltens Dampskibsselskab a/s, Bodø. 79  - / [P] "HSD-båtane"  
  80 13.01.1914   : Rettet opp ved hjelp av Bodø Dykkerselskab, Bodø med dykkerskipet "Færdig". 80  -  
  81 14.01.1914   : La seg igjen kraftig over på siden. Alt inventar ødelagt av vanninntrengning. 81  -  
  82 24.01.1914   : På ny rettet opp. Til Bodø for reparasjon og ombygging. 82  -  
  83 23.06.1914   : Ferdig reparert og ombygget. Røykesalong på akterdekket [4]. 83  -  
  84 06.1914 ►   : Satt i trafikk Bodø - Myken. 84  -  
  85 02.1915   : Pårent av en kullekter, Svolvær havn. 85  -  
  86 ► 11.1918   : Satt i trafikk, Meløy og Gildeskål. 86  -  
  87 ca.11.1918   : Satt i trafikk Bodø - Beiarn. 87  -  
  88 09.04.1920   : Kolliderte med kaien, Bodø havn etter at rorkjettingen hang seg fast. 88  -  
  89 1922   : Opprustet. 89  -  
  90 ► 1923   : Satt i trafikk Bodø - Folla. 90  -  
  91 30.12.1923   : Gikk på land, Lekanger. Tatt på slep av d/s "Skjerstad". 91  -  
  92 27.02.1924   : Grunnstøtte, Korsnes. 92  -  
  93 04.1924   : Ferdig reparert. Satt i trafikk. Kolliderte med d/s "Mira" ved Grønøy. 93  -  
  94 06.1924   : Til reparasjon ved Bodø Mekaniske Verksted a/s, Bodø. 94  -  
  95 08.1924   : Ferdig reparert ved Bodø Mekaniske Verksted a/s, Bodø. Satt i trafikk Bodø - Saltdal [turistrute]. 95  -  
  96 ► 1925   : Satt i trafikk Lødingen - Harstad / Tysfjord - Svolvær. 96  -  
  97 01.1925   : Tatt av vinden og ført inn i fraktefartøyet d/s "Prospekt", Bodø havn. Deretter blåst på land. 97  -  
  98 ca.09.1925   : Satt i trafikk på Nord-Helgeland. 98  -  
  99 1928   : Satt i trafikk Harstad - Lofoten. 99  [P] "Skipet" 3/2009  
  100 1926   : Ombygget [5]. 100  [P] "Over fjord og fjell"  
  101 ca.1930   : Satt i trafikk Lødingen - Harstad / Tysfjord - Svolvær. 101  -  
  102 03.1931   : Pårent ved kai av en tysk tråler, ført av beruset mannskap, Harstad. 102  -  
  103 12.1931   : Gikk på grunn, Kongsvik i tett snødrev. 103  -  
  104 08.1937   : Grunnberøring, Kabelvåg. Propellen ødelagt. 104  -  
  105 ca.01.1945   : I opplag ved Svolvær. 105  -  
  106 14.09.1945   : Satt i trafikk Bodø - Folla. 106  -  
  107 12.1945   : Fikk lekkasje akter. Kom seg til Bodø ved egen hjelp. 107  -  
  108 05.07.1949   : I opplag, Bodø. 108  -  
  109 08.1949   : Assisterte fraktefartøyet "Alice" etter grunnstøting, Kjerringøy. Brakte fartøyet flott og slepte det til Bodø. 109  -  
  110 09.1949   : Solgt til Hans Kaalhus, Bodø. Omdøpt "Tarzan". Planlagt ombygget til slepefartøy. 110  [P] "Over fjord og fjell"  
  111 1952   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 111  [P] "Over fjord og fjell"  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau